دوره 10 (1402)
دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 دی 1392، صفحه 1-172
شماره 22 تیر 1391، صفحه 1-168
شماره 21 دی 1390، صفحه 1-172
شماره 20 تیر 1390، صفحه 1-168
شماره 19 دی 1389، صفحه 1-168
شماره 18 تیر 1389، صفحه 1-168
شماره 17 دی 1388، صفحه 1-185
شماره 16 تیر 1388، صفحه 1-172
شماره 15 دی 1387، صفحه 1-157
شماره 14 تیر 1387، صفحه 1-160
شماره 13 دی 1386، صفحه 1-212
شماره 12 تیر 1386، صفحه 1-200
شماره 11 دی 1385، صفحه 1-173
شماره 10 شهریور 1385، صفحه 1-137
شماره 9 اسفند 1384، صفحه 1-149
شماره 8 شهریور 1384، صفحه 1-129
شماره 7 بهمن 1383، صفحه 1-196
شماره 6 مرداد 1383، صفحه 1-204
شماره 5 بهمن 1382، صفحه 1-172
شماره 4 مرداد 1382، صفحه 1-234
شماره 3 بهمن 1381، صفحه 1-167
شماره 2 خرداد 1381، صفحه 1-151
شماره 1 مرداد 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
قانون حاکم بر الزامات خاص غیر قراردادی
قانون حاکم بر الزامات خاص غیر قراردادی

نجاد علی الماسی؛ مرضیه افضلی‌ مهر

دوره 0، شماره 14 ، تیر 1387، صفحه 3-26

چکیده
  الزامات ناشی از فعل غیر و الزامات ناشی از مالکیت یا حفاظت از اموال در مبحث تعارض قوانین، جزء دستة  الزامات خارج از قرارداد هستند و تعیین قانون حاکم بر این مسئولیت‌های خاص امری ضروری است. با توجه به ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
نوع طلاق مبتنی بر عسر و حرج
نوع طلاق مبتنی بر عسر و حرج

محمد علی انصاری‌ پور؛ محمد حسن صادقی مقدم

دوره 0، شماره 14 ، تیر 1387، صفحه 27-50

چکیده
  با اصلاح ماده 1130 قانون مدنی توسط کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در سال 1361 و ورود قاعده عسر و حرج (به عنوان یک قاعده ثانویه) به این ماده و تعریف عسر و حرج و تعیین مصداق به رأی آن در اصلاح ماده فوق‌الذکر ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالبه بهای شرط؛ تضمینی جدید برای جبران تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی
مطالبه بهای شرط؛ تضمینی جدید برای جبران تخلف از شرط و نقد رویکرد سنتی

حسین سیمایی صراف

دوره 0، شماره 14 ، تیر 1387، صفحه 51-70

چکیده
  شرط یکی از منابع مهم تعهد در فقه امامیه و حقوق ایران است. تخلف از شرط توازن معاملاتی را به هم می‌ریزد. از همین رو طرف زیاندیده به ضمانت اجراهای تخلف روی می‌آورد تا دوباره قرارداد را متعادل سازد. ضمانت‌های ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
حمایت از نشانه‌های جغرافیایی در موافقت‌نامه تریپس و حقوق ایران
حمایت از نشانه‌های جغرافیایی در موافقت‌نامه تریپس و حقوق ایران

شوکت شایسته

دوره 0، شماره 14 ، تیر 1387، صفحه 71-90

چکیده
  زعفران ایران با سهم نود و شش درصدی در بازار جهانی زعفران و نیز فرش دستباف ایران با جایگاه نخست در تجارت فرش دستباف جهان، مدت‌ها است در معرض خطر بزرگی قرار گرفته‌اند. زعفران‌های ایرانی پس از صدور به اسپانیا، ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تأملی بر نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در دعاوی کیفری زیست محیطی
تأملی بر نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در دعاوی کیفری زیست محیطی

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی

دوره 0، شماره 14 ، تیر 1387، صفحه 91-110

چکیده
  توسعه صنعتی در جهان، طبیعت را دگرگون ساخته و صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست بشری وارد کرده است. نظر به وضعیت خاص محیط زیست باید تدابیر مؤثری اتخاذ کرد. رویکرد کیفری یکی از این تدابیر  است. با این حال ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تصدی کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
تصدی کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه

جواد تقی‌زاده

دوره 0، شماره 14 ، تیر 1387، صفحه 111-138

چکیده
  در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در صورت پایان دوره رئیس جمهور و عدم انتخاب رئیس جمهور جدید یا امور دیگری از این قبیل معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری کفالت ریاست ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اصل تناسب جرم و مجازات؛ چرائی و چگونگی آن
اصل تناسب جرم و مجازات؛ چرائی و چگونگی آن

جواد یزدیان جعفری

دوره 0، شماره 14 ، تیر 1387، صفحه 139-156

چکیده
  اصل تناسب جرم و مجازات، به ‌عنوان یکی از اصول حاکم بر تعیین مجازات‌ها، در سال‌های اخیر مورد توجّه بیشتری قرار گرفته است. علت اصلی این امر را باید گسترش رویکردهای مکافات‌گرایانه در فلسفه مجازات دانست. ...  بیشتر