دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 دی 1392، صفحه 1-172
شماره 24 تیر 1392، صفحه 1-168
شماره 23 دی 1391، صفحه 1-168
شماره 22 تیر 1391، صفحه 1-168
شماره 21 دی 1390، صفحه 1-172
شماره 20 تیر 1390، صفحه 1-168
شماره 19 دی 1389، صفحه 1-168
شماره 18 تیر 1389، صفحه 1-168
شماره 17 دی 1388، صفحه 1-185
شماره 16 تیر 1388، صفحه 1-172
شماره 15 دی 1387، صفحه 1-157
شماره 14 تیر 1387، صفحه 1-160
شماره 13 دی 1386، صفحه 1-212
شماره 12 تیر 1386، صفحه 1-200
شماره 11 دی 1385، صفحه 1-173
شماره 10 شهریور 1385، صفحه 1-137
شماره 9 اسفند 1384، صفحه 1-149
شماره 8 شهریور 1384، صفحه 1-129
شماره 7 بهمن 1383، صفحه 1-196
شماره 6 مرداد 1383، صفحه 1-204
شماره 5 بهمن 1382، صفحه 1-172
شماره 4 مرداد 1382، صفحه 1-234
شماره 3 بهمن 1381، صفحه 1-167
شماره 2 خرداد 1381، صفحه 1-151
شماره 1 مرداد 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل
نظریه عمومی حق حبس در تعهدات متقابل

محمدباقر پارسا پور؛ محمد عیسایی تفرشی

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، صفحه 3-22

چکیده
  طبق ماده377 قانون مدنی: «هر یک از بایع و مشتری‌حق ‌دارد از تسلیم مبیع‌ یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود ...» این حق که هر یک از دو طرف عقد بیع می‌تواند تا دریافت عوض مورد تعهد خودازتسلیم ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اقرار مرکب معنوی در حقوق ایران و فرانسه
اقرار مرکب معنوی در حقوق ایران و فرانسه

علیرضا فصیحی زاده

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، صفحه 23-44

چکیده
  ر اگر کسی در مقام دفاع از دعوا بگوید: «طلب خواهان را پرداخته‌ام»؛ اگر چه لفظ اقرار مرکب نیست، معنای آن مرکب از دو جزء است: یکی مدلول مطابقی، یعنی «پرداخت دین» و دیگری مدلول التزامی، یعنی «مدیون ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اصول حقوق قراردادهای اروپایی: حامل سنت‎ها، پاسخگوی نیازها
اصول حقوق قراردادهای اروپایی: حامل سنت‎ها، پاسخگوی نیازها

جلیل قنواتی

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، صفحه 45-68

چکیده
  یکی از مهم‌ترین نتایج تلاش‌ها در جهت متحدالشکل شدن حقوق اروپایی‎، اصول حقوق قراردادهای اروپایی است که پس از گذشت مدت کوتاهی از انتشار آن، در این قاره و در خارج از مرزهای قاره جایگاهی مناسب پیدا کرده ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
از حقوق سنتی تا حقوق مدرن تأملی در مبانی تحول نظام حقوقی
از حقوق سنتی تا حقوق مدرن تأملی در مبانی تحول نظام حقوقی

مهدی شهابی

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، صفحه 69-90

چکیده
  گذار از حقوق سنتی به حقوق مدرن و شکل گیری مدرنیته حقوقی به تغییر و دگرگونی در مبانی نظام حقوقی بر می‏گردد که بالطبع عناصر دیگر نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تحوّل، حداقل به عنوان یک واقعیت ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
جلوه‌های حمایت از حیات کودکان
جلوه‌های حمایت از حیات کودکان

ناصر قربان‌نیا

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، صفحه 91-110

چکیده
  حق حیات، بنیادی‌ترین حق هر انسانی است که در پاره‌ای از اسناد مهم حقوق بشر از آن یاد شده است. گرچه در ادبیات اسلامی واژه‌ «حق حیات» به چشم نمی‌خورد؛ به خوبی می‌توان از حرمت شدید آدمکشی، شناسایی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اصل عدم مداخله دیپلماتیک (رهیافت‌های حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام)
اصل عدم مداخله دیپلماتیک (رهیافت‌های حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام)

سیدمصطفی میرمحمدی

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، صفحه 111-132

چکیده
  عدم مداخله دیپلماتیک، یکی از جلوه‌های شناسایی اصل عدم مداخله و به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر روابط دوستانه مابین دولت‌هاست. حقوق بین‏الملل از یک‌سو با اعطای مصونیت به نمایندگان سیاسی و از سوی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
نگاه تاریخی به کاربری واژه حق در فرهنگ غرب و اسلام
نگاه تاریخی به کاربری واژه حق در فرهنگ غرب و اسلام

محمدحسین طالبی

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، صفحه 133-150

چکیده
  مقاله حاضر از راه بررسی تاریخی کاربرد واژه حق  نشان می‌دهد که این حرف مشهور که «1.مسأله حق (در برابر تکلیف) از آموزه‌ها و ابداعات  دوره جدید است و 2.فرهنگ اسلام در این زمینه از فرهنگ غرب تأثیر پذیرفته ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه؛ اشکال و اعتبار آن
بررسی تطبیقی ارائه ادله الکترونیک در دادگاه؛ اشکال و اعتبار آن

سام محمّدی؛ حمید میری

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، صفحه 151-178

چکیده
  قانون تجارت الکترونیک ایران شکل گیری هر نوع دلیل را در قالب داده پیام پذیرفته است. بدین بیان، سند، شهادت، اقرار و سوگند به صورت الکترونیک نیز قابل تحقق هستند. با وجود این، امکان تحقق دلایل به شکل الکترونیک، ...  بیشتر