مستدعی است جهت تکمیل، اصلاح و ارسال مقالات خود برای بررسی و انتشار در حقوق تطبیقی به تمام این موارد دقت کافی شود. در صورتی که مقالات ارسالی مطابق شیوه نامه و معیارهای زیر تنظیم نشده باشد، در نشریه بررسی نخواهد شد. 

******

1. مقالات ارسالی به حقوق تطبیقی باید نتیجۀ مستقیم تحقیقات نویسنده یا نویسندگان آن باشد.

2. تمام مقالات دریافتی، ابتدا در دفتر نشریه دسته بندی شده و بر اساس حوزه های تخصصی، به دبیران تخصصی دوفصلنامه ارجاع داده می شود. مقالات جزء به جزء توسط این دبیران مورد بررسی قرار گرفته و در صورت کسب امتیازهای لازم از آن بخش و رعایت استانداردهای شکلی مجله و ارتباط محتوایی با موضوع حقوق تطبیقی و پس از بررسی های ابتدایی سردبیر و با تایید ایشان، توسط دفتر نشریه به داوری ارسال می شود. مقالاتی که در این روند واجد امتیازهای لازم نگردد، با نظر سردبیر، برای رفع ایراد و افزایش کیفیت به نویسندگان بازگردانده خواهد شد.

3. مطالعه، تایید و رعایت تمام «ضوابط و اصول اخلاقی انتشار مقالات و آثار علمی کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE)» الزامی است. ارسال مقاله به دوفصلنامة حقوق تطبیقی به منزله مطالعه، رعایت و تایید تمام این ضوابط و اصول است.

4.  حجم مقاله و تمام اجزاء آن نباید بیشتر از 7500 کلمه باشد.

5. مقالات باید دارای بخش های زیر باشند:  

الف) چکیده فارسی و انگلیسی؛ حداکثر 220 کلمه. 

ب) واژگان کلیدی فارسی و معادل انگلیسی آنها؛ 4 تا 7 کلمه. 

پ) مقدمه، پیکرۀ اصلی مقاله: شامل بندها و بخش­ های مربوطه و نتیجه گیری. 

ت) فهرست تمام منابع مورد استفاده.

6. شیوۀ ارجاع ­دهی، نگارش استنادات و تدوین منابع مقاله: 

در تمام مقالات منتشر شده از سوی دوفصلنامه حقوق تطبیقی  می‌بایست تمامی ارجاعات و استنادات، اعم از نقل قول‌های مستقیم و غیر مستقیم، به صورت پاورقی آدرس‌دهی شود. برای بهره‌برداری بهتر و ساده‌تر از این استاندارد، متنی به فارسی تدوین شده و همه نگارندگان می‌بایست دقیقاً بر اساس این شیوه‌نامه عمل کنند. نسخه پی دی اف شیوه نامه در قالب متن و نمودار بارگذاری شده است.

نکته 1: حتماً دقت شود که متن ارجاعات مستقیم در درون مقاله در داخل «گیومه» قرار داده شود و عدد تُک پاورقی بعد از گیومه آورده شود. در ارجاعات غیرمستقیم نباید از گیومه استفاده شود و بلافاصله پس از بیان مضمون مورد اشاره از منبع مورد نظر، عدد تُک پاورقی گذاشته شود. در این مورد نباید تا انتهای جمله و پایان پاراگراف جایگذاری عدد تُک را به تعویق انداخت.

نکته 2: بر اساس این شیوه، ارجاع به آثار مورد استفاده در پاورقی برای اولین مرتبه در مقاله و فصلِ کتاب، باید بر اساس دستورالعمل و شمایل کامل آن صورت گیرد و ارجاع به همان اثر در مرتبه دوم به بعد، به صورت خلاصه انجام می شود.

نکته3: اعداد پاورقی در کتب،طرح‌های پژوهشی،رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها در هر فصل از یک شروع می‌شود و تا پایان فصل به صورت سلسله ادامه پیدا می کند. در مقالات، نیز اعداد باید از ابتدا تا به انتهای مقاله به صورت سلسله درج شود.

نکته 4: در تنظیم سیاهه منابع و مآخذ (Bibliography) دقت داشته باشید هر منبع از اول خط شروع می‌شود و خط دوم به بعد منابع چند خطی به میزان یک سانتی‌متر نسبت به خط اول تورفتگی دارد. در این بخش نیازی به درج شماره سلسله برای هر منبع نیست و می‌بایست منابع بر اساس نام خانوادگی نویسنده منظم گردند. 

دریافت شیوۀ نامه ارجاع دهی، نگارش استنادات و تدوین منابع مقاله (نسخه متنی)

دریافت شیوۀ نامه ارجاع دهی، نگارش استنادات و تدوین منابع مقاله (نسخه نموداری)

 

لطفا توجه کنید :

تمامی منابع  فارسی مقالات فارسی باید به انگلیسی ترجمه شوند آن هم در صورتی که مثلاً یک مقاله دارای مشخاصات کامل انگلیسی در یک ژورنال یا کتاب باشد مثل نمونه  کامل زیر که در شماره 25 پاییز 97 این مجله وجود دارد:

Atrak, Hossein &  Shabnam Safari. “The Semantics of "Good" in Nowell-Smith's Thought.” Journal of Nagd va Nazar 21, Issue 82 (Autumn 2016): 31-61. 

اگر منبع انگلیسی برای آن منبع نباشد باید آوا نویسی شود مثل نمونه زیر:

Atrak, Hossein. Vazifegeraee e Akhlagi e Kant. Qom: Islamic Sciences and Culture Academy, 2014.

۷.  بر اساس بخشنامه شماره ۴۰۸۷۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ در خصوص هزینه پردازش مقالات نشریات علمی و مصوبه جلسه ۱۲۵ هیات رئیسه دانشگاه مفید، از مقالات مورد پذیرش این نشریه که از تاریخ مذکور در ردیف انتشار قرار گیرد، مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل ششصد هزار تومان) دریافت خواهد شد.

۸. مقالات ارسالی به دوفصلنامۀ حقوق تطبیقی که به صورت انفرادی توسط اساتید دانشگاهی با رتبه استاد تمام و مدرسین دروس خارج حوزه علمیه کشور نگاشته شده اند ، خارج از نوبت و به صورت ویژه داوری و بررسی می شوند.

۹.  نویسندگان ملزم می باشند برای ارسال مقاله صرفا یکی از انواع مقاله زیر را در سامانه انتخاب کنند: «مقاله پژوهشی»؛ «مقاله مروری»؛ «روش شناسی»؛ «نقطه نظر»؛ «مطالعه موردی» و «مقاله کوتاه»

۱۰. مقالات ارسالی باید بدون نام نویسندگان و از طریق سامانۀ نشریات و در قالب «فایل اصلی مقاله» ارسال شود.فونت و سایز قلم متن مقاله باید مانند فایل نمونه باشد.

1۱. نام و نام خانوادگی، رتبة علمی، نشانی دقیق پستی، نشانی الکترونیکی و تلفن تماس نویسنده/نویسندگان،‌ در فایلی جداگانه، در قالب «مشخصات کامل نویسندگان» ارسال شود. 

1۲. به منظور تضمین اصالت مقالات منتشر شده و جلوگیری از نقض اصول اخلاقی نشر، دوفصلنامۀ حقوق تطبیقی بر طبق سیاست های خود تمام مقالات را از طریق سامانه های مشابهت یاب سمیم نور/ همتا جو/ همانند جو بررسی می کند.

1۳. حداقل زمان بررسی، داوری و ارسال نتیجه اولیه به نویسنده/نویسندگان مقالات در دوفصلنامۀ حقوق تطبیقی دو ماه است.

1۴. نشریه حداکثر ظرف مدت ده روز نتیجه بررسی­ های اولیه (دبیر تخصصی، بررسی اوّلیه سردبیر، ارسال به داوری، بازبینی دوباره مقاله توسط نویسنده و یا عدم پذیرش اولیّه مقاله) را به نویسنده اعلام خواهد کرد.

1۵. نویسندگان محترم می­ توانند برای اطلاع از نحوه و ضوابط داوری مقالات و همچنین اصول اخلاقی داوری در دوفصلنامۀ حقوق تطبیقی، به قسمت «داوران» مراجعه کرده و مقالات خود را بر اساس آن اصول و ضوابط، هماهنگ و همساز نمایند.

1۶.  تمام نویسندگان باید فرم تضاد منافع، تعهد اخلاقی و رضایت نامه ارسال مقاله به دفتر نشریه را تهیه، امضا و در قالب تعهدنامه به سردبیر، به دفتر دوفصلنامه ارسال کنند. نویسندة مسئول موظف است محتوای این تعهدنامه را به اطلاع تمام نویسندگان مقاله برساند و تایید و امضای ایشان را اخذ کند. (از طریق سامانه دوفصلنامه حقوق تطبیقی و در روند ارسال مقاله - فایل های مورد نیاز در بند شماره 22 راهنمای نویسندگان بارگذاری شده است)

1۷. نویسندگان از ارسال هم زمان چند مقالة خود به سامانه دوفصلنامۀ حقوق تطبیقی خودداری فرمایند. دفتر نشریه تا نهایی شدن وضعیت مقالۀ اوّل هر نویسنده، مقاله یا مقالات دیگر ارسالی ایشان را در گردش کار خود قرار نخواهد داد.

1۸. نویسندگان باید بیانیه ای صادر کنند و در آن مشخص شود که هر نویسنده در نگارش مقاله چه نقشی دارد، اطلاعات مقاله را اعلام کنند و همچنین در این بیانیه باید تضاد منافع احتمالی موجود در مقاله مشخص شود. ایشان موظفند مجوزهای اخذ شده برای استفاده از منابعی که هنوز به چاپ نرسیده اند، را نیز ذکر کنند.

1۹. ممکن است دفتر نشریه، چک لیست های مقاله را به منظور شناسایی نویسنده شبح از نویسندگان درخواست نماید.

۲۰. به منظور شناسایی نویسنده مهمان، شبح و پنهان بر اساس این دستور العمل (صفحه 9) عمل خواهد شد.

2۱. در مقالات دارای چند نویسنده ترتیب نویسندگان بر اساس میزان مشارکت نویسندگان می باشد. به این صورت که نویسنده مسئول که بیشترین میزان مشارکت در تهیه مقاله را داشته است در ردیف اول درج می شود و باقی نویسندگان بر اساس میزان مشارکت در تهیه مقاله به ترتیب در ردیف های بعدی قرار می گیرند.

2۲. نویسندگان محترم باید توجه داشته باشند در صورتی که مقالات آنها دارای حامی یا تامین کنند ه اعتبار پژوهشی است، حتما باید در مقاله از ایشان نام برده و قدردانی شود.

2۳. تکمیل فرم تعهدنامه به سردبیر، فرم تالیف و افشای تعارض منافع و رعایت تمام این ضوابط الزامی است.

2۴. تمام مراحل اجرایی و روند بررسی مقالات ارسال شده، در سایت اختصاصی دوفصلنامة حقوق تطبیقی (در قسمت کاربری نویسنده) در کوتاه ترین زمان منعکس خواهد شد. اما با این وجود، نویسندگان محترم می­ توانند در صورت تمایل از طریق تماس با دفتر دوفصلنامه، پیگیر روند بررسی مقالة خود باشند. 

2۵. فرآیند پذیرش مقالات و راهنمای گردش کار مقالات در قسمت «فرآیند پذیرش مقالات» قابل مشاهده است.

2۶. دستور زبان فارسی و شیوه نامۀ نگارش مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید ملاک چگونگی نگارش و ویرایش مقالات باشد.

2۷. مسئولیت صحت مقاله و اجزاء آن بر عهدۀ نویسندۀ مسئول مقاله است.

2۸. همة نویسندگان یک مقاله باید فرآیند ارسال مقالات را مطالعه و بر طبق آن عمل کنند.

2۹. سیاست دوفصلنامۀ حقوق تطبیقی در داوری مقالات، ارزیابی دو سویه ناشناس است.

۳۰. انصراف از بررسی مقاله تنها تا یک هفته پس از ارسال مقاله به نشریه امکان پذیر است. پس از آن که مقاله وارد فرآیند داوری شد، امکان انصراف وجود ندارد. در صورت تمایلِ نویسنده به باز پس­­گیری مقاله پس از فرصت معیّن شده، در صورت تایید و پذیرش سردبیر، ایشان موظفند هزینه ­های بررسی و داوری را پرداخت نمایند. درصورت استنکاف نویسنده از پرداخت هزینه ها، مجله می ­تواند بدون اجازه مجدد نویسنده و درصورت صلاحدید، مقاله مذکور را با رعایت حقوق معنوی مولف و نویسندگان آن، به چاپ برساند.

3۱. مقالات اعضای هیات تحریریه و یا مقالاتی که توسط ایشان به دفتر نشریه معرفی می شوند، جهت جلوگیری از سؤ استفاده های احتمالی و رخداد تضاد منافع عضویت آنها در هیات تحریریه و نویسندگان آن مقالات، پس از داوری جداگانه توسط گروه مستقلی زیر نظر سردبیر، بررسی و در باب انتشار یا عدم انتشار آنها تصمیم گیری می شود. بدیهی است پس از تصمیم گیری مستقل این گروه، نتیجه نهایی در شورای هیات تحریریه اعلام و تصویب می شود. (نگاه کنید به سیاست های دفتر نشریه)

3۲. در صورت نیاز، دفتر نشریه با تمامی نویسندگان در خصوص مقاله مکاتبه خواهد کرد.

3۳. مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی پذیرفته می شود. مقالات انگلیسی پس از تجمیع در یک شماره مجزا به چاپ خواهد رسید.

3۴.  مقالات تنها باید از طریق سامانۀ متمرکز نشریات دانشگاه مفید (سامانۀ دوفصلنامۀ حقوق تطبیقی) به دفتر مجله ارسال شود.

3۵. لطفاً بخش «پرسش های متداول» سامانه را بررسی و پاسخ سوالات خود را از این بخش دریافت کنید. بخشی از اصول و ضوابط دوفصلنامۀ حقوق تطبیقی از طریق پاسخ به این سوالات منعکس شده است. رعایت تمام این ضوابط الزامی است.

3۶.  مقاله در محیط word ( ترجیحاً با نسخه 2015) و با استفاده از قلم فارسی IR Badr (شماره 13 برای متن و 10 برای پاورقی)  و قلم انگلیسی Time New Roman (شماره 10 برای متن و 8 برای پاورقی) حروف چینی و صفحه آرایی شود. چکیده و کلیدواژگان با استفاده از قلم IR Mitra  (شماره 12) و نویسندگان محترم لازم است اطلاعات مشخصات نویسندگان و متن مقاله را در قالب فرمت هایی که در ردیف های 9 و 10 بارگذاری شده ارسال نمایند.

3۷. اصل مقاله‌های رد شده یا باز پس گرفته شده پس از سه ماه از آرشیو الکترونیکی مجله خارج خواهد شد و حقوق تطبیقی هیچ­گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

3۸. راهنمای چگونگی ثبت نام و ارسال مقالات در سامانه نشریه را از «اینجا» دریافت کنید.

39. تمام شرایط مالکیت مادی و معنوی مقالات منتشر شده توسط دوفصلنامه حقوق تطبیقی بر اساس Creative Commons Attribution 4.0 International Licens می باشد.

******

دیدگاه ­های مطرح شده در مقالات لزوماً منعکس کننده نظرات «حقوق تطبیقی» نمی ­باشد.

نشریه حقوق تطبیقی در ویرایش مقالات آزاد است.

******

نشانی: قم، 45 متری صدوق، دانشگاه مفید، مرکز مطالعات حقوق تطبیقی . کد پستی:67777-37169

تلفن: 32130298 (025)     نمابر: 32925764 (025)؛

پست الکترونیک: cclsmofidu@gmail.com     

پایگاه اینترنتی: http://law.mofidu.ac.ir

شماره حساب بانکی: 0102783659006 بانک ملی سیبا؛  قیمت: 45000 تومان