داوران نشریه دوفصلنامه حقوق تطبیقی

 

رتبه علمی

سازمان/دانشگاه

رشته تخصصی

   نام داور

https://publons.com/researcher/5147499/rabia-eskini/

استاد

دانشگاه مفید

حقوق تجارت - داوری بین الملل

ربیعا اسکینی

https://publons.com/researcher/5137704/mohammad- mahdi-meghdadi/

دانشیار

دانشگاه مفید

حقوق خصوصی

محمدمهدی مقدادی

https://publons.com/researcher/5130207/morteza- mohammadi/

استادیار

دانشگاه مفید

حقوق تجارت الکترونیکی

مرتضی محمدی

https://publons.com/researcher/5127334/seyed- mostafa-mirmohammadi/

دانشیار

دانشگاه مفید

حقوق سازمانها. حقوق بین الملل اسلام. حقوق بشر

سیدمصطفی میرمحمدی

https://publons.com/researcher/5137679/seyyed- abdolmotaleb-ahmadzadeh-bazzaz/

استادیار

دانشگاه مفید

حقوق خصوصی

سیدعبدالمطلب احمدزاده

استاد- بازنشسته

دانشگاه تهران

حقوق خانواده . حقوق تطبیقی

سیدحسین صفایی

استاد- بازنشسته

دانشگاه تهران

حقوق بین الملل خصوصی فلسفه حقوق

نجادعلی الماسی

استاد

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مسئولیت مدنی - مالکیت فکری

محمود حکمت نیا

استاد

دانشگاه تهران

حقوق خصوصی - ادله اثبات

عباس کریمی

دانشیار

دانشگاه تهران- پردیس فارابی

حقوق خصوصی

سیدعلی علوی قزوینی

دانشیار

دانشگاه تهران -پردیس فارابی

حقوق خصوصی

جلیل قنواتی

استاد

دانشگاه تهران -پردیس فارابی

حقوق خانواده - تجارت بین الملل

عبدالحسین شیروی

استادیار

دانشگاه مفید

حقوق خصوصی

نعمت الله الفت

دانشیار

دانشگاه تهران -پردیس فارابی

حقوق خصوصی

عبدالرضا علیزاده

استاد

دانشگاه قم

حقوق تجارت

ابراهیم عبدی پور فرد

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

فقه.حقوق ...

سیدمصطفی محقق داماد

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس

حقوق خصوصی

مرتضی شهبازی نیا

دانشیار

دانشگاه تهران

حقوق شرکتها . حقوق قراردادها

محمود باقری

دانشیار

دانشگاه تهران

مسئولیت مدنی

حسن بادینی

دانشیار

دانشگاه قم

مسئولیت مدنی. حقوق مدنی

سیدحسن وحدتی شبیری

استادیار

مرکز آموزش عالی اهل بیت

حقوق تجارت. آیین دادرسی مدنی

محمد امامی پور

دانشیار

دانشگاه تهران

داوری بین الملل

لعیا جنیدی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق خصوصی

حمیدرضا علومی یزدی

دانشیار

دانشگاه تهران

حقوق خصوصی. فلسفه حقوق

حسن جعفری تبار

استادیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

حقوق خصوصی قراردادهای تجاری تجارت بین الملل. قراردادهای داخلی و خارجی. و حقوق مدنی تطبیقی

سیدالهام الدین شریفی

استاد

دانشگاه مازندران

حقوق خصوصی- تجارت بین الملل

فخرالدین اصغری آقمشهدی

دانشیار

دانشگاه قم

مالکیت فکری

سیدحسن شبیری زنجانی

دانشیار

علامه طباطبایی

حقوق بین الملل خصوصی. حقوق تجارت

فرهاد پروین

دانشیار

دانشگاه شاهد

مالکیت فکری

ستار زرکلام

دانشیار

دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

محسن اسماعیلی

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

حقوق تجارت. داوری تجاری بین المللی .قراردادهای نفت

محمدعلی بهمئی

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

تجارت الکترونیک. نرم افزارهای رایانه ای

پرویز ساورایی

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

تجارت الکترونیک. حقوق بین الملل اقتصادی

محمدجعفر قنبری جهرمی

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

حقوق همبستگی-حقوق ارتباطات و رسانه

باقر انصاری

دانشیار

دانشگاه تهران

مسئولیت مدنی-حقوق قراردادها

محسن ایزانلو

دانشیار

دانشگاه قم

حقوق خصوصی- حقوق محیط زیست

عزیزاله فهیمی

دانشیار

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فلسفه حقوق

محمدحسین طالبی

استادیار

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حقوق  خصوصی - حقوق تجارت

علی محمد حکیمیان

استادیار

شهید بهشتی

حقوق خصوصی

علیرضا عالی پناه

دانشیار

دانشگاه قم

آیین دادرسی مدنی. ادله اثبات دعوی. قراردادها

مهدی حسن زاده

استادیار- بازنشسته

دانشگاه تهران -پردیس فارابی

آیین دادرسی مدنی. ادله اثبات دعوی. قراردادها

علیرضا آذربایجانی

استاد

دانشگاه تبریز

حقوق خصوصی

ابراهیم شعاریان

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

کنوانسیون بیع بین الملل

مهراب داراب پور

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

مسئولیت مدنی

منصور امینی

دانشیار

دانشگاه گیلان

حقوق بین الملل خصوصی

رضا مقصودی پاشاکی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی قم

حقوق خصوصی- فلسفه حقوق

ابراهیم دلشاد

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

حقوق خصوصی-  آیین دادرسی مدنی

مصطفی السان

استادیار

دانشگاه علامه

حقوق خانواده

علی تقی زاده

استادیار

دانشگاه تهران -پردیس فارابی

آیین دارسی مدنی - قراردادها

رحیم پیلوار

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

مالکیت معنوی

سید قاسم جعفرزاده

استاد

دانشگاه تهران -پردیس فارابی

مسئولیت مدنی

علیرضا باریکلو

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی

عبدالهادی وحید فردوسی

استاد

دانشگاه شاهد

حقوق خصوصی

عباس محمدی

استادیار

دانشگاه تهران -پردیس فارابی

حقوق خصوصی - حقوق تجارت

سیدعلی سیداحمدی سجادی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، تهران مرکز

حقوق دریایی

منصور پورنوری

استادیار

دانشگاه علامه

حقوق تجارت بین الملل - حقوق دریایی

غلام نبی فیضی چکاب

استاد

دانشگاه تهران

حقوق خصوصی - مالکیت فکری

سعید حبیبا

استادیار

دانشگاه آزاد قم

حقوق خصوصی - مسئولیت مدنی

سیدمهدی میرداداشی

استاد

دانشگاه تربیت مدرس

حقوق تجارت - تجارت بین الملل

محمد عیسائی تفرشی

دانشیار

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حقوق خصوصی

فرج الله هدایت نیا

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

حقوق خصوصی

سعید شریعتی

استادیار

دانشگاه قم

حقوق خصوصی

محمدمهدی عزیزاللهی

دانشیار

دانشگاه قم

حقوق خصوصی

مصطفی بختیاروند

دانشیار

دانشگاه قم

حقوق خصوصی

احمد دیلمی

استادیار

پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

حقوق بین الملل

روح الله شریعتی

استاد

 

حقوق خصوصی

سیدمسعود نوری

 

دکترای حقوق خصوصی- دانشگاه شهید بهشتی

حقوق خصوصی

سیدمهدی حسینی مدرس

استادیار

دانشگاه تهران - موسسه حقوق تطبیقی

حقوق مالکیت فکری

زهرا شاکری

استادیار

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حقوق خصوصی

حسین قافی

استادیار

دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

عباس میرشکاری

دانشیار

دانشگاه تهران

حقوق خصوصی

محسن صادقی

استادیار

دانشگاه تهران، پردیس فارابی

حقوق خصوصی

حسین جاور

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

حقوق اسلام، فلسفه مجازات، حقوق بشر، حقوق جزا

رحیم نوبهار

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

آیین دادرسی کیفری

حسنعلی موذن زادگان

دانشیار

دانشگاه مفید

حقوق جزا و جرم شناسی

سیدحسین هاشمی

دانشیار

دانشگاه شاهد

حقوق جزا و جرم شناسی

عبدالعلی توجهی

دانشیار

دانشگاه تهران -پردیس فارابی

حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اسلام

احمد حاجی ده آبادی

دانشیار

دانشگاه قم

جرم شناسی-روان شناسی جنایی

محمدعلی حاجی ده آبادی

استادیار

دانشگاه تهران

آیین دادرسی کیفری بزهکاری اطفال، کیفرشناسی

محمدمهدی ساقیان

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

حقوق جزای بین‌الملل- حقوق جزای اختصاصی

حسین میرمحمدصادقی

استاد بازنشسته

دانشگاه تهران

آیین دارسی کیفری

محمد آشوری

استاد

دانشگاه تهران

مسئولیت کیفری

نسرین مصفا

استادیار

دانشگاه قم

حقوق جزای بین الملل

محسن قدیر

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

جرم شناسی، سیاست جنایی جامعه شناسی جنایی

علی حسین نجفی ابرندآبادی

استادیار

دانشگاه تهران

حقوق جزا

عباس شیری

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

حقوق جزا ، فلسفه حقوق کیفری، حقوق جزای بین الملل

محمدعلی اردبیلی

 

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

آیین دادرسی کیفری - دادرسی اطفال و نوجوانان

رجب گلدوست جویباری

استاد بازنشسته

دانشگاه تهران

حقوق جزای عمومی

ایرج گلدوزیان

استادیار

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حقوق جزای عمومی و اختصاصی بزهکاری اطفال

غلامرضا پیوندی

دانشیار

دانشگاه کاشان

جرم شناسی، سیاست جنایی

سعید قماشی

استاد

دانشگاه تهران

تاریخ تحولات حقوق کیفری فقه اهل سنت

جلیل امیدی

استادیار

دانشگاه تهران

حقوق جزا و حقوق عمومی حقوق کیفری اسلامی

محسن برهانی

دانشیار

دانشگاه تهران

آیین دادرسی کیفری

علی خالقی

دانشیار

دانشگاه تهران -پردیس فارابی

حقوق جزای بین الملل

محمدابراهیم شمس ناتری

استاد

علامه طباطبایی

جرم شناسی سیاست جنایی

حسین غلامی

استادیار

دانشگاه بجنورد

آیین دادرسی کیفری

محمدباقر مقدسی

استادیار

علامه طباطبایی

حقوق پزشکی جرم شناسی

محمدرضا رهبرپور

دانشیار

علامه طباطبایی

حقوق جزای بین الملل

بهزاد رضوی فر

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی قم

حقوق جزا و جرم شناسی جامعه شناسی جنایی

شهرداد دارابی

استادیار

دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی- دانشگاه تربیت مدرس

حقوق جزا و جرم شناسی- تاریخ تحولات. بزهکاری

امیر حمزه زینالی

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

آیین دادرسی کیفری-جرم شناسی

امیرحسن نیازپور

استادیار

دانشگاه کاشان

حقوق جزا

جواد یزدیان جعفری

استادیار

دانشگاه تهران -پردیس فارابی

حقوق جزا

حسن عالی پور

استادیار

دانشگاه تهران -پردیس فارابی

حقوق جزا - آیین دادرسی کیفری

مهدی شیدائیان

دانشیار

دانشگاه قم

حقوق جزا

عادل ساریخانی

دانشیار

دانشگاه تهران -پردیس فارابی

آیین دادرسی کیفری

محمدجواد فتحی

استادیار

پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی

حقوق جزا. جرم شناسی

مهرداد رایجیان اصل

دانشیار-بازنشسته

دانشگاه تهران

حقوق جزا - بزهکاری اطفال

شهلا معظمی

استادیار

دانشگاه مفید

حقوق جزا و جرم شناسی

حسین سلیمانی

استادیار

دانشگاه قم

حقوق جزا و جرم شناسی

محمد خلیل صالحی

استادیار

دانشگاه تهران

حقوق جزا و جرم شناسی

رضا زهروی

دانشیار

دانشگاه تهران

حقوق جزا و جرم شناسی

فیروز محمودی جانکی

وکیل دادگستری

 

حقوق جزا وجرم شناسی- آیین دادرسی کیفری

رامین مهیمنی

استادیار

دانشگاه علم و فرهنگ

حقوق جزا و جرم شناسی

احمد رمضانی

استادیار

دانشگاه بوعلی همدان

حقوق جزا-آیین دادرسی کیفری

هادی رستمی

استادیار

دانشگاه خوارزمی

حقوق جزا

اعظم مهدوی پور

دانشیار

پردیس فارابی - دانشگاه تهران

حقوق جزا و جرم شناسی

سیدمحمود میرخلیلی

استادیار

 موسسه آموزش عالی طبرستان و مدرس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

حقوق جزا و جرم شناسی

محسن شریفی

دانشیار

دانشگاه قم

حقوق جزا و جرم شناسی

روح الله اکرمی

دانشیار

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

حقوق جزا و جرم شناسی

فرید محسنی

استادیار

دانشگاه مفید

حقوق جزا و جرم شناسی

حسین جعفری

استادیار

دانشگاه مفید

حقوق جزا و جرم شناسی

قدرت الله ابراهیمی

استاد

علامه طباطبایی

حقوق بین الملل - روشهای حقوقی حل و فصل

محمدرضا ضیایی بیگدلی

استاد

شهید بهشتی

حقوق بین الملل دریاها - حقوق سازمانها

ابراهیم بیگ زاده

استاد-بازنشسته

دانشگاه تهران

حقوق بین الملل - حقوق بشر دوستانه

جمشید ممتاز

استاد

علامه طباطبایی

حقوق بین الملل، حقوق سازمانها، مسئولیت بین المللی دولتها

سیدقاسم زمانی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات

حقوق بین الملل تجارت - بین الملل، داوری بین الملل

محسن محبی

استادیار

دانشگاه مفید

حقوق بین الملل اسلام حقوق بشر دوستانه

سعید رهایی

دانشیار

دانشگاه مفید

حقوق بشر. داوری تجاری بین المللی. حقوق بین الملل اقتصادی

محمد حبیبی مجنده

دانشیار

علامه طباطبایی

حقوق بین الملل خصوصی

فرهاد پروین

دانشیار

دانشگاه تهران -پردیس فارابی

مسئولیت بین المللی

مهدی حدادی

دانشیار

شهید بهشتی

حقوق بشر. حقوق محیط زیست

محسن عبداللهی

دانشیار

علامه طباطبایی

حقوق بین­الملل دریاها

همایون حبیبی

استاد

دانشگاه تهران

حقوق محیط زیست

سید فضل الله موسوی

دانشیار

دانشگاه قم

حقوق کیفری بین الملل

مصطفی فضائلی

عضو هیأت علمی بازنشستۀ دانشگاه علوم قضایی

دانشگاه علوم قضایی

حقوق سازمانها. حقوق دریایی

مرتضی نجفی اسفاد

استادیار

دانشگاه علوم قضایی

حقوق کیفری بین الملل. حقوق تطبیقی

محمدجواد شریعت باقری

مدعو

دانشگاه مفید

حقوق بین الملل اسلام

سیداحمدرضا حسینی الست

استاد-بازنشسته

دانشگاه تهران

حقوق هوا و فضا. حقوق بین الملل اقتصادی

سیدباقر میرعباسی

استادیار

دانشگاه آزاد تهران مرکز

حقوق بین الملل

محمد تقی زاده انصاری

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

حقوق بین الملل

سیدجمال سیفی

دانشیار

علامه طباطبایی

حقوق بین الملل اقتصادی

فیصل عامری

دانشیا ر

علامه طباطبایی

فلسفه حقوق بین الملل

آرامش شهبازی

استاد

علامه طباطبایی

حقوق بین الملل هوایی - حقوق حمل و نقل

منصور جباری

دانشیار

بوعلی همدان

حقوق بین الملل

ستار عزیزی

دانشیار

علامه طباطبایی

حقوق بین الملل نفت و گاز

جواد کاشانی

استاد

دانشگاه تهران

حقوق بین الملل و عمومی

عباسعلی کدخدایی

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

حقوق بشر.حقوق عمومی

سیدمحمد قاری سیدفاطمه

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

حقوق بشر. حقوق زنان

دکتر حسین مهرپور

استادیار

دانشکده علوم قضایی

حقوق بین الملل

احمد اسماعیل تبار

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد  قم

حقوق عمومی-حقوق اداری. اساسی

حجت الله ابراهیمیان

 

علامه طباطبایی

اسلام وحقوق بین الملل حقوق بشر و بشر دوستانه تقریب و فقه المذاهب اهل سنت

محمدحسین ابراهیمیان

دانشیار

شهید بهشتی

حقوق بین الملل

امیر حسین رنجبریان

دانشیار

دانشگاه تهران

حقوق بین الملل- حقوق بشر

مهدی ذاکریان

دانشیار

علامه طباطبایی

حقوق بین الملل

غلامعلی قاسمی

استاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات

حقوق بشر

نسرین مصفا

استادیار

دانشگاه مفید

حقوق بین الملل

احمدرضا توحیدی

دانشیار

دانشگاه مفید

حقوق بین الملل

سید یاسر ضیائی

دانشیار

دانشگاه مازندران

حقوق عمومی . حقوق انتخابات. حقوق اساسی

جواد تقی زاده

استاد 

 دانشگاه شهید بهشتی

حقوق اساسی. حقوق بشر

سیدمحمدهاشمی

دانشیار

دانشگاه تهران - پردیس فارابی

حقوق عمومی

حسین رحمت اللهی

دانشیار

دانشگاه تهران پردیس فارابی

حقوق اساسی

محمدجواد ارسطا

استاد

دانشگاه تهران

حقوق عمومی

عباسعلی کدخدایی

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

حقوق عمومی

علی اکبر گرجی

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

فلسفه حقوق

محمد راسخ

دانشیار

دانشگاه پیام نور

حقوق بین الملل خصوصی مالکیت معنوی

حسین آل کجباف

دانشیار

علوم پزشکی شهید بهشتی

حقوق پزشکی

محمود عباسی

دانشیار

علامه طباطبایی

حقوق ارتباطات

رویا معتمد نژاد

دانشیار

دانشگاه تهران پردیس فارابی

حقوق عمومی

سیداحمد حبیب نژاد

دانشیار

دانشگاه قم

حقوق عمومی - محیط زیست

علی مشهدی

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

حقوق عمومی

محمد جلالی

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

حقوق عمومی

محمدحسین زارعی

 استادیار

 پردیس فارابی دانشگاه تهران

حقوق عمومی

محمدهادی کاویانی

دانشیار

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حقوق عمومی

حسین جوان آراسته

استادیار

دانشگاه بجنورد

حقوق عمومی

زهرا عامری

دانشیار

دانشگاه مازندران

حقوق عمومی

مرتضی نجابت خواه

دکتر حقوق عمومی

دانشگاه پردیس فارابی

حقوق عمومی

احمد تقی زاده

عضو هیات رئیسه،هیات امناءانجمن حقوق شناسی و ریاست هیات مدیره انجمن فارغ التحصیل حقوق و اسلام شناسی

 

حقوق و اسلام شناسی

محمدحسین ساکت

استاد

دانشگاه ادیان

دین شناسی

سیدحسن اسلامی اردکانی

استاد- بازنشسته

دانشگاه خوارزمی

 

آیت الله موسوی بجنوردی

 مدرس دانشگاه

 

حقوق عمومی

 زهرا اژئر

استادیار

دانشگاه تهران

حقوق بین الملل

 امیر ساعدوکیل

دانشیار

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

حقوق بین الملل

 مسعود اسلامی

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

حقوق خصوصی- حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری

دکتر مصطفی السان

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

حقوق خصوصی

دکتر میترا ضرابی

استادیار

 دانشگاه تهران

حقوق عمومی

دکتر ساسان صیرفی

عضو هیات علمی

دانشگاه آزاد واحد نراق

حقوق اسناد

حمید سلیمیان ریزی

وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه

 

  حقوق حمل و نقل، مسئولیت مدنی و قراردادی، حقوق قراردادها، آیین دادرسی مدنی، حقوق بانکی

علی چراغی

دانشیار

 دانشگاه تهران

حقوق خصوصی و تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز

محمد ساردوئی نسب

وکیل دادگستری-مدرس مدعو دانشگاه الزهرا

 

حقوق تجارت- حقوق حمل و نقل ریلی- حقوق قراردادها

محمد حیدری

دانشیار

 دانشگاه پیام نور

حقوق بین الملل کیفری. حریم خصوصی . فضای مجازی. حقوق کیفری ایالات متحده و اتحادیه اروپا. حقوق بین الملل دریاها و ابعاد حقوقی محیط زیست.

جواد صالحی

استادیار

 دانشگاه بین المللی المصطفی واحد خراسان

حقوق افغانستان- حقوق جزا عمومی و اختصاصی،جزای بین الملل و فقه امامیه و حنفیه

محمد باقر گرایلی

وکیل  دادگستری

 

حقوق کیفری

لیلا ناصری

 دانشیار

دانشگاه گیلان

حقوق جزای اختصاصی- جرم شناسی

حسین آقابابایی

 دانشیار

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

حقوق جزا و جرم شناسی

اسماعیل آقابابایی بنی

استادیار

 دانشگاه قم

حقوق خصوصی

سید مهدی دادمرزی

 دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

حقوق افغانستان

عباس شیخ الاسلامی

 دانشیار

دانشگاه قم

حقوق خصوصی

محمدصالحی مازندرانی

دانشیار

دانشگاه علامه

حقوق نفت و گاز

جواد کاشانی

استادیار

 دانشگاه امام صادق(ع)

فقه و حقوق خصوصی

مریم السادات محقق داماد

استادیار

دانشگاه پردیس فارابی

حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

فریده شعبانی جهرمی

استادیار

دانشگاه شاهد

حقوق عمومی حقوق اداری

حامد کرمی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

حقوق عمومی حقوق اداری

محمد رضا ویژه

دانشیار

دانشگاه پردیس فارابی

حقوق عمومی

مهدی بالوی

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

حقوق عمومی حقوق اداری

مهدی هداوند

استادیار

دانشگاه شهرکرد

حقوق عمومی

جواد محمودی

استادیار

دانشگاه اصفهان

حقوق عمومی

محمد منصوری بروجنی

دانشیار

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

حقوق خصوصی

مصطفی دانش پژوه

استادیار

دانشگاه پردیس فارابی

حقوق عمومی

سید ناصر سلطانی