دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 دی 1392، صفحه 1-172
شماره 24 تیر 1392، صفحه 1-168
شماره 23 دی 1391، صفحه 1-168
شماره 22 تیر 1391، صفحه 1-168
شماره 21 دی 1390، صفحه 1-172
شماره 20 تیر 1390، صفحه 1-168
شماره 19 دی 1389، صفحه 1-168
شماره 18 تیر 1389، صفحه 1-168
شماره 17 دی 1388، صفحه 1-185
شماره 16 تیر 1388، صفحه 1-172
شماره 15 دی 1387، صفحه 1-157
شماره 14 تیر 1387، صفحه 1-160
شماره 13 دی 1386، صفحه 1-212
شماره 12 تیر 1386، صفحه 1-200
شماره 11 دی 1385، صفحه 1-173
شماره 10 شهریور 1385، صفحه 1-137
شماره 9 اسفند 1384، صفحه 1-149
شماره 8 شهریور 1384، صفحه 1-129
شماره 7 بهمن 1383، صفحه 1-196
شماره 6 مرداد 1383، صفحه 1-204
شماره 5 بهمن 1382، صفحه 1-172
شماره 4 مرداد 1382، صفحه 1-234
شماره 3 بهمن 1381، صفحه 1-167
شماره 2 خرداد 1381، صفحه 1-151
شماره 1 مرداد 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
درآمدی بر برخی محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری
درآمدی بر برخی محدودیت‌های عملی جرم‌انگاری

محمد جعفر حبیب زاده؛ امیر حمزه زینالی

دوره 0، شماره 8 ، شهریور 1384، صفحه 3-26

چکیده
  اگرچه وجود قانون کیفری برای تمیز هنجارها و ناهنجاری­ها و تعیین الگوی رفتار قانونی شهروندان برای هر جامعه‌ای ضروری است، برای ایجاد یک جامعه سالم و قانونمند و تأمین و تضمین حقوق و آزادی­های اساسی شهروندان ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تکرار در حقوق کیفری ایران
نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تکرار در حقوق کیفری ایران

حسن پوربافرانی

دوره 0، شماره 8 ، شهریور 1384، صفحه 27-46

چکیده
  مقنن پس از انقلاب در تدوین مقررات تعدد و تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده، نگاهی کاملاً حدود محور داشته و احکام آن را عمدتاً از جرایم مستوجب حد استخراج کرده است. این گرته‌برداری مقنن  به دلیل ناقص ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تبعات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه در ایران
تبعات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه در ایران

منوچهر توسلی نائینی

دوره 0، شماره 8 ، شهریور 1384، صفحه 47-64

چکیده
  در هر کشور، ورود، اقامت و عبور اتباع بیگانه یکی از مسائلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط مستقیم دارد. بنابراین، هر کشور بر اساس ضرورت­های خود ضوابط و قوانین مربوط به ورود بیگانگان را تنظیم ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای درموافقت‌نامه تریپس و حقوق ایران
حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای درموافقت‌نامه تریپس و حقوق ایران

محسن صادقی

دوره 0، شماره 8 ، شهریور 1384، صفحه 65-88

چکیده
  موافقت­نامه راجع به جنبه­های تجاری حقوق مالکیت فکری یا موافقت­نامه تریپس از حیث توجه به جنبه­های مختلف حقوق مالکیت فکری مانند مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) و مالکیت صنعتی و نیز از حیث توجه ویژه ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ازدواج باکره رشیده و ولایت پدر از منظر فقه امامیه
ازدواج باکره رشیده و ولایت پدر از منظر فقه امامیه

زین العابدین نجفی

دوره 0، شماره 8 ، شهریور 1384، صفحه 89-112

چکیده
  فقیهان امامیه درباره‌ ولایت پدر بر دختر باکره رشیده در امر نکاح، آرای مختلف دارند. مشهور قدما و متأخران، قائل به سقوط ولایت، واستقلال باکره‌ رشیده در ازدواج بوده‌اند. در مقابل پاره‌ای از فقیهان گفته‌اند: ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
نقدی بر منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
نقدی بر منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

ناصر قربان‌نیا

دوره 0، شماره 8 ، شهریور 1384، صفحه 113-128

چکیده
  شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی منشوری با عنوان « منشور حقوق و مسئولیت­های زنان در جمهوری اسلامی ایران» به تصویب رسانده و آن را یک سند مرجع در سیاستگذاری  امور فرهنگی و اجتماعی و نیز منبای معرفی ...  بیشتر