دوره 10 (1402)
دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 دی 1392، صفحه 1-172
شماره 22 تیر 1391، صفحه 1-168
شماره 21 دی 1390، صفحه 1-172
شماره 20 تیر 1390، صفحه 1-168
شماره 19 دی 1389، صفحه 1-168
شماره 18 تیر 1389، صفحه 1-168
شماره 17 دی 1388، صفحه 1-185
شماره 16 تیر 1388، صفحه 1-172
شماره 15 دی 1387، صفحه 1-157
شماره 14 تیر 1387، صفحه 1-160
شماره 13 دی 1386، صفحه 1-212
شماره 12 تیر 1386، صفحه 1-200
شماره 11 دی 1385، صفحه 1-173
شماره 10 شهریور 1385، صفحه 1-137
شماره 9 اسفند 1384، صفحه 1-149
شماره 8 شهریور 1384، صفحه 1-129
شماره 7 بهمن 1383، صفحه 1-196
شماره 6 مرداد 1383، صفحه 1-204
شماره 5 بهمن 1382، صفحه 1-172
شماره 4 مرداد 1382، صفحه 1-234
شماره 3 بهمن 1381، صفحه 1-167
شماره 2 خرداد 1381، صفحه 1-151
شماره 1 مرداد 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
جایگاه و نقش رئیس‌جمهور در نظام‌های مختلف جمهوری
جایگاه و نقش رئیس‌جمهور در نظام‌های مختلف جمهوری

ولی رستمی؛ احمد رنجبر

دوره 0، شماره 24 ، تیر 1392، صفحه 3-24

چکیده
  در هر مطالعه حقوقی راجع به نهادهای سیاسی آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، بررسی نقش و کارکرد ساختارهای رسمی چونان پدیده‌ای حقوقی در متن آرایش نیروهای اجتماعی در جامعه سیاسی است، تا بلکه بتوان از شمای ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعـه تطبیقـی معیارهـای صلاحیـت دادرس اداری در ایران و فرانسه
مطالعـه تطبیقـی معیارهـای صلاحیـت دادرس اداری در ایران و فرانسه

سید مجتبی واعظی

دوره 0، شماره 24 ، تیر 1392، صفحه 25-46

چکیده
  در نظام‌های مبتنی بر دوگانگی قضایی و کلیه نظام‌هایی که قاضی ویژه و متمایز از قاضی عادی برای دعاوی اداری پیش‌بینی نموده‌اند همواره مسئله نحوه تعیین صلاحیت و تشخیص دعاوی قابل طرح در نزد هر یک از دو قاضی، ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
هم‌افزایی کپی‌رایت و آزادی بیان
هم‌افزایی کپی‌رایت و آزادی بیان

محمد حبیبی مجنده

دوره 0، شماره 24 ، تیر 1392، صفحه 47-66

چکیده
  شاید در نگاه نخست ارتباطی آن هم از نوع هم‌افزایی و حمایت و پشتیبانی متقابل میان کپی‌رایت یا حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و آزادی بیان وجود نداشته باشد. اما تأمل بیشتر حاکی از وجود چنین نسبت و رابطه‌ای ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی تطبیقی نظریات جایگزین حقوق انحصاری در حمایت از مالکیت فکری
بررسی تطبیقی نظریات جایگزین حقوق انحصاری در حمایت از مالکیت فکری

محمود باقری؛ مرضیه خلیلی

دوره 0، شماره 24 ، تیر 1392، صفحه 67-88

چکیده
  ورود پدیده‌های فکری به زندگی بشر باعث طرح سؤالاتی در این زمینه گردیده است. مهم‌ترین این سؤالات رژیم حمایتی مناسب برای حمایت از اموال فکری می‌باشد. نظریه غالب پذیرفته شده برای حمایت از این اموال، اعطای ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اثر تسلیم در انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه (مطالعة تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا)
اثر تسلیم در انتقال مالکیّت مبیع کلّی فی الذمّه (مطالعة تطبیقی حقوق ایران، فقه اسلامی، حقوق مصر، حقوق انگلستان و کنوانسیون بیع بین المللی کالا)

سید مصطفی محقق داماد؛ رسول احمدی فر

دوره 0، شماره 24 ، تیر 1392، صفحه 89-104

چکیده
  در قانون مدنی ایران، تسلیم اثری در انتقال مالکیّت ندارد و تنها اثر آن انتقال ضمان معاوضی است (مادة 387 ق.م). بند 1 مادة 362 ق.م عقد بیع را مطلقاً ناقل مالکیّت می‌داند. در بیع کلّی فی الذمّة به لحاظ فقدان مبیع ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
کاربـرد عقـل و بنـای عقـلاء در بـاب ضمانت اجرای نقض قرارداد
کاربـرد عقـل و بنـای عقـلاء در بـاب ضمانت اجرای نقض قرارداد

نعمت‌ الله الفت

دوره 0، شماره 24 ، تیر 1392، صفحه 105-125

چکیده
  عقل تنها مدرک مورد توافق همة انسان‌هاست وحجیت آن، فی‌الجمله مورد قبول همة مکاتب فکری بشری و الهی است. بنابراین آنچه در بحث حقوق قراردادها به ویژه در مورد ضمانت اجرای نقض قرارداد، نیاز به بررسی دارد، ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعة تطبیقی «مسئولیت‏ محض» در حقوق کیفری
مطالعة تطبیقی «مسئولیت‏ محض» در حقوق کیفری

صادق شریعتی‌نسب

دوره 0، شماره 24 ، تیر 1392، صفحه 126-145

چکیده
  مسئولیت‏های محض مواردی هستند که برای تحقق، به برخی از ارکان عادی مسئولیت نیازی ندارند. در حقوق کیفری هرگاه بی‏نیاز از احراز رکن روانی جرم باشیم، با مسئولیتی محض مواجهیم. ماهیت چنین جرمی مبهم است و ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
شخصیت حقوقی شرکت‌های چند ملیتی و آثار آن
شخصیت حقوقی شرکت‌های چند ملیتی و آثار آن

محمد صالحی مازندرانی؛ حانیه ذاکری‌نیا

دوره 0، شماره 24 ، تیر 1392، صفحه 146-161

چکیده
  شرکت‌های چند ملیتی که به منظور گسترش فعالیت خود در سراسر جهان و سرمایه‌گذاری در قطب‌های صنعتی کشورهای رو به رشد و استفاده از امکانات این‌گونه کشورها، در کشورهای مختلف و متعدد اقدام به تأسیس شرکت‌های ...  بیشتر