دوره 10 (1402)
دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 دی 1392، صفحه 1-172
شماره 22 تیر 1391، صفحه 1-168
شماره 21 دی 1390، صفحه 1-172
شماره 20 تیر 1390، صفحه 1-168
شماره 19 دی 1389، صفحه 1-168
شماره 18 تیر 1389، صفحه 1-168
شماره 17 دی 1388، صفحه 1-185
شماره 16 تیر 1388، صفحه 1-172
شماره 15 دی 1387، صفحه 1-157
شماره 14 تیر 1387، صفحه 1-160
شماره 13 دی 1386، صفحه 1-212
شماره 12 تیر 1386، صفحه 1-200
شماره 11 دی 1385، صفحه 1-173
شماره 10 شهریور 1385، صفحه 1-137
شماره 9 اسفند 1384، صفحه 1-149
شماره 8 شهریور 1384، صفحه 1-129
شماره 7 بهمن 1383، صفحه 1-196
شماره 6 مرداد 1383، صفحه 1-204
شماره 5 بهمن 1382، صفحه 1-172
شماره 4 مرداد 1382، صفحه 1-234
شماره 3 بهمن 1381، صفحه 1-167
شماره 2 خرداد 1381، صفحه 1-151
شماره 1 مرداد 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
مدرنیته و حقوق دینی
مدرنیته و حقوق دینی

محمد راسخ

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، صفحه 3-26

چکیده
  پرسش اصلی این نوشتار به نسبت میان مدرنیته و حقوق دینی باز می‌گردد. علت طرح این پرسش، ورود یا پیوند عناصری از دنیای مدرن به جامعه ایران است که تقریباً تمامی مظاهر زندگی فردی و جمعی کشور را تحت تأثیر قرار ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مصونیت رئیس دولت، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه در حقوق بین‌الملل
مصونیت رئیس دولت، رئیس حکومت و وزیر امور خارجه در حقوق بین‌الملل

مصطفی تقی زاده انصاری

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، صفحه 27-50

چکیده
  در حقوق بین‌الملل به موجب کنوانسیون‌های 1961 و 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی مأموران هیأت‌های نمایندگی دولت‌ها در کشور محل مأموریت از مصونیت‌های کیفری و اجرایی برخوردار می‌باشند. در مورد سایر مقامات ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم
اعمال حقوق بشر در مبارزه با تروریسم

اردشیر امیر ارجمند؛ محسن عبدالهی

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، صفحه 51-80

چکیده
  تروریسم به دو شکل حقوق بشر را متأثر می­سازد: از طرفی حمله به غیر نظامیان عنصر مادی سنتی جرم تروریسم به شمار می­رود و از طرف دیگر دولت‌ها نیز در سرکوب تروریست‌ها اغلب حقوق بشر را نقض می­کنند. در این ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مبنای نظری متفاوت مسئولیت مدنی «عاقله»
مبنای نظری متفاوت مسئولیت مدنی «عاقله»

محمد ساردوئی نسب

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، صفحه 81-96

چکیده
  در حقوق ایران، خسارات مالی بر اساس قاعده عمومی مسئولیت مدنی قابل جبران است. این نوع مسئولیت مدنی دائر مدار فعل زیانیار است. زیان‌های ناشی از رفتار نامتعارف که عموماً دارای ویژگی تعدی یا تفریط است، بر ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی محاکم تخصصی حقوق مالکیت معنوی
بررسی محاکم تخصصی حقوق مالکیت معنوی

لیلا رئیسی

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، صفحه 97-116

چکیده
  نظریه‌پردازان حوزه حقوق مالکیت معنوی، همواره بر طبیعت خاص موضوعات مالکیت معنوی و اختلافات مربوط به آنها، تکیه نموده و بر ضرورت پیش‌بینی و تعبیه مکانیزم‌های قضایی و غیرقضایی ویژه این‌گونه موضوعات، ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی ماهیت و مبانی حقوقی تایم شرینگ (مالکیت زمانی) در حقوق انگلیس
بررسی ماهیت و مبانی حقوقی تایم شرینگ (مالکیت زمانی) در حقوق انگلیس

پرویز عامری؛ اعظم انصاری

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، صفحه 117-142

چکیده
  نوشتار حاضر بر آن است تا مالکیت زمانی را با دقت در عناوین مالکیت قانونی و انواع مالکیت اشتراکی در حقوق انگلیس را که یکی از پیشگامان استفاده از مالکیت زمانی درنظام حقوقی کامن لو و در جهان می‌باشد، بررسی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تحلیل فرآیند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی
تحلیل فرآیند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

علی نجفی توانا

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، صفحه 143-166

چکیده
  در قوانین بعد از انقلاب، گاه مقرراتی تصویب شده که حتی با مصوبات چند سال قبل از خود نیز به کلی مغایر است. تأسیس مصرحه در ماده 268 قانون مجازات اسلامی سال 1370 از جمله ضوابطی است که در جهت عکس پیام نهاد سلف خود، ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
جـرم‌انگـاری تهاجمـی فرانسـه در جرائم تروریستی
جـرم‌انگـاری تهاجمـی فرانسـه در جرائم تروریستی

سید محمود مجیدی

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، صفحه 167-186

چکیده
  استراتژی عقب‌نشینی حقوق کیفری،حاصل جنبشی بود که از سال 1975 در کشورهای اروپایی به وجود آمد. مهم‌ترین ثمره این جنبش، جرم‌زدایی از اعمالی شد که تا آن زمان وصف مجرمانه داشتند. از این‌رو جرم زدایی به همراه ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مـواد روانگـردان؛ واکنش اجتماعی و پاسخ‌گویی کیفری
مـواد روانگـردان؛ واکنش اجتماعی و پاسخ‌گویی کیفری

محسن عینی

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، صفحه 185-206

چکیده
      سوء استعمال مواد روانگردان پیامدهای زیانبار اجتماعی و اقتصادی دارد و به ویژه بهداشت فردی و همگانی را تهدید می‌کند. این موضوع، جامعه جهانی را به همکاری برای کنترل و سرکوبی اقدامات و رفتارهایی ...  بیشتر