دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 دی 1392، صفحه 1-172
شماره 24 تیر 1392، صفحه 1-168
شماره 23 دی 1391، صفحه 1-168
شماره 22 تیر 1391، صفحه 1-168
شماره 21 دی 1390، صفحه 1-172
شماره 20 تیر 1390، صفحه 1-168
شماره 19 دی 1389، صفحه 1-168
شماره 18 تیر 1389، صفحه 1-168
شماره 17 دی 1388، صفحه 1-185
شماره 16 تیر 1388، صفحه 1-172
شماره 15 دی 1387، صفحه 1-157
شماره 14 تیر 1387، صفحه 1-160
شماره 13 دی 1386، صفحه 1-212
شماره 12 تیر 1386، صفحه 1-200
شماره 11 دی 1385، صفحه 1-173
شماره 10 شهریور 1385، صفحه 1-137
شماره 9 اسفند 1384، صفحه 1-149
شماره 8 شهریور 1384، صفحه 1-129
شماره 7 بهمن 1383، صفحه 1-196
شماره 6 مرداد 1383، صفحه 1-204
شماره 5 بهمن 1382، صفحه 1-172
شماره 4 مرداد 1382، صفحه 1-234
شماره 3 بهمن 1381، صفحه 1-167
شماره 2 خرداد 1381، صفحه 1-151
شماره 1 مرداد 1380، صفحه 1-179
مقاله پژوهشی
قلمرو حق‏ ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولى در قبال مطلق گرائى
قلمرو حق‏ ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولى در قبال مطلق گرائى

سیدمحمدقارى سیدفاطمى

دوره 0، شماره 3 ، بهمن 1381، صفحه 5-20

چکیده
  در این مقاله نگارنده ضمن برشمردن فهرستى از حقوق و آزادیهاى بنیادین انسانى، از جهان شمولى این حق‏ها در برابر ایده مطلق گرائى دفاع کرده است. تفکیک بین دو ایده جهان شمولى و مطلق گرائى و دفاع از ایده جهان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد
قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد

سید مصطفی محقق داماد؛ محمد عیسایی تفرشی؛ سید حسن وحدتی شبیری

دوره 0، شماره 3 ، بهمن 1381، صفحه 21-40

چکیده
  حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤولیت مدنى ناشى از تخلف از اجراى تعهّد، تاریخى همراه با فراز و نشیب را طى کرده است، به گونه‏اى که مى‏توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنى 1307، تصویب قانون آیین دادرسى ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جرم آدم‏ربایى و مخفى کردن دیگرى
جرم آدم‏ربایى و مخفى کردن دیگرى

عباس زراعت

دوره 0، شماره 3 ، بهمن 1381، صفحه 41-70

چکیده
  جرم آدم‏ربایى و مخفى کردن دیگرى دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادى و صدمات بدنى که ممکن است به مجنى علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوى قربانى جرم، مورد تعرض قرار مى‏گیرد. این جرم که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کنوانسیونهاى ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستى
کنوانسیونهاى ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستى

سیامک کرم زاده

دوره 0، شماره 3 ، بهمن 1381، صفحه 71-88

چکیده
  کنوانسیونهاى ضد تروریزم و مسأله صلاحیت دولتها در تعقیب و مجازات متهمان به ارتکاب اعمال تروریستى موضوع ایجاد صلاحیت (کیفرى)نسبت به متهمان اعمال تروریستى یکى از مشکلات موجود در مبارزه با تروریزم بین الملل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حوادث 11 سپتامبر و رویکرد نوین آمریکا به نظریه جنگ عادلانه
حوادث 11 سپتامبر و رویکرد نوین آمریکا به نظریه جنگ عادلانه

عباسعلی کدخدایی

دوره 0، شماره 3 ، بهمن 1381، صفحه 89-104

چکیده
  حوادث 11 سپتامبر در آمریکا علاوه بر در برداشتن رویکردهاى جدید در قلمرو سیاست و امنیت، موجب بروز نگرش و رویکرد جدید دولت آمریکا به مفاهیم حقوق بین‏الملل نیز شده، به گونه‏اى که حتى تمسک به برخى از مفاهیم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ریاست مرد در رابطه زوجیت
ریاست مرد در رابطه زوجیت

محمدمهدی مقدادی

دوره 0، شماره 3 ، بهمن 1381، صفحه 105-132

چکیده
  نوشتار حاضر با محور قرار دادن ماده 1105 قانون مدنى، به بررسى مفهوم و گستره «ریاست مرد در رابطه زوجیت» در حقوق ایران و مبانى فقهى آن مى‏پردازد، بر همین اساس، بخش نخست آن به مطالعه مفهوم و ماهیت ریاست ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سوء استفاده از مصونیتهاى دیپلماتیک و ضمانت اجراى آن در حقوق بین ‏الملل
سوء استفاده از مصونیتهاى دیپلماتیک و ضمانت اجراى آن در حقوق بین ‏الملل

سیدمصطفی میرمحمدی

دوره 0، شماره 3 ، بهمن 1381، صفحه 133-165

چکیده
  از تازه‏ترین مباحث حقوق بین‏الملل در عرصه حقوق دیپلماتیک، سوء استفاده از مصونیتهاى دیپلماتیک است. در تحقیق حاضر، نخست مفهوم مصونیت تبیین شده و اسناد حقوق دیپلماتیک معرفى مى‏شود. پس از آن مبانى فلسفى ...  بیشتر