نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشگاه کاشان

چکیده

جرم آدم‏ربایى و مخفى کردن دیگرى دو مصداق از جرایم علیه اشخاص است که علاوه بر سلب آزادى و صدمات بدنى که ممکن است به مجنى علیه وارد شود، بیشتر شخصیت معنوى قربانى جرم، مورد تعرض قرار مى‏گیرد. این جرم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامى را به خود اختصاص داده و در منابع قوانین کیفرى ایران، مصوبات فراوانى در مورد آن دیده مى‏شود، کمتر در نوشته‏هاى حقوقى، مورد کنکاش وبررسى قرار گرفته است. این مقاله سعى دارد ضمن بررسى عناصر عمومى و اختصاصى این دو جرم، به وضعیت قوانین و مقررات موجود هم اشاره شود تا ناسخ و منسوخ و عام و خاص این مقررات مشخص شود و این مطلب، بخش زیادى از مقاله را به خود اختصاص خواهد داد؛ زیرا ابهامهاى فراوانى در این زمینه وجود دارد که نیازمند تنقیح جدى مى‏باشد. همچنین تبیین دیدگاههاى فقهى، ارتباط این دو جرم با جرایم مشابه (مانند توقیف و حبس غیرقانونى) علل تشدید مجازات، شروع در جرم و تعلیق مجازات از مباحث دیگرى است که بخشى از مقاله را به خود اختصاص خواهند دا

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE CRIMES OF KIDNAPPING AND CONCEALMENT

نویسنده [English]

  • Abbas Zeraat

Associate Professor, Department of Law, Kashan University

چکیده [English]

The crimes of kidnapping and concealment constitute two examples of crimes against persons which in addition to depriving freedom and inflicting physical harm on the victim, violate the victim’s personality. One article of Islamic Penal Law deals specifically with the crimes while several articles have a general relation thereto, and ample regulations can be found in Iranian Criminal Law arsenal which bear on the crime. But the crime has drawn little attention in legal literature. So, the paper attempts to examine general and specific elements of the two crimes, pointing to the present state of Laws and regulations in order to determine the abrogating and the abrogated or general and special among them. This takes a large section of the paper, since there exist many ambiguities in the field which require critical examination. Also dealt with are issues such as jurisprudential viewpoints, the relationship of the crimes with similar crimes like arbitrary detention, factors aggravating penalty, attempt to commit the crimes and suspension of sentence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KIDNAPPING
  • CONCEALING ANOTHER PERSON
  • THEFT
  • ARBITRARY DETENTION
  • PERSONAL FREEDOM
  • DEPRIING A PERSON'S PERSONAL FREEDOM
  • KIDNAPPING A CHILD

:

 
1- ابن ادریس، السرائر، گرد آورى شده در سلسله الینابیع الفقهیة توسط على اصغر مروارید، مؤسسه فقه الشیعة، بیروت، چاپ اول، 1990
2- ابن قدامه، عبدالله بن احمد، الکافى فى فقه ابن حنبل، گردآورى شده در الموسوعات الفقیه توسط على اصغر مروارید، دار التراث، بیروت،بى تا، الحدود
3- جبعى عاملى (شهید ثانى)، الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة، مکتبة الداورى،قم، بى تا، ج 9
4- جعفرى لنگرودى، محمد جعفر، ترمینولوژى حقوق، گنج دانش، چاپ چهارم، 1368
5- حر عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشیعة الى تحصیل مسائل الشریعة، دار احیاء التراث العربى، بیروت، بى تا
6- حسینى شیرازى، سید محمد، الفقه، دارالعلوم، بیروت چاپ دوم، 1988، ج78، کتاب الغصب
7- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامى، تعزیرات، نشر فیض، چاپ سوم، 1379
8- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامى، کلیات، ققنوس، چاپ دوم، 1380
9- شیخ طوسى، محمد بن حسن، النهایة فى مجرد الفقه والفتاوى، گردآورى شده در سلسله الینابیع الفقهیة توسط على اصغر مروارید، مؤسسة الفقه الشیعة، بیروت،چاپ اول 1990، ج23
10- صبحى صالح، نهج البلاغه
11- علامه حلى، قواعد الأحکام فى مسائل الحلال و الحرام، گرد آورى شده در سلسله الینابیع الفقهیه
12- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزاى اختصاصى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1380
13- مرعشى، سید محمد حسن، افساد فى الارض، مجله قضایى و حقوقى دادگسترى، ش 2
14- موریس نخله و روحى البعلبکى و صلاح مطر، القاموس القانونیة الثلاثة، منشورات الحلبى الحقوقیة، الطبعه الاُولى، 2002
15- موسوى خویى، سید ابو القاسم، مبانى تکملة المنهاج، موسوعة الامام خوئى، موسسة احیاء آثار الامام الخوئى، قم، 1422
16- ناصر زاده، هوشنگ، اعلامیه‏هاى حقوق بشر، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهى، چاپ اول، 1372
17- نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فى شرح شرائع الاسلام، المکتبة الاسلامیة، تهران، چاپ سوم، 1367
18- نجم، محمد صبحى، الجرایم الواقعة على الاشخاص، الدار العلمیة الدولیة، عمان، الطبعه الاولى، 2002
19- dictionary of law_ elizabeth a martin_ oxford university press
CAPTCHA Image