دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 دی 1392، صفحه 1-172
شماره 24 تیر 1392، صفحه 1-168
شماره 23 دی 1391، صفحه 1-168
شماره 22 تیر 1391، صفحه 1-168
شماره 21 دی 1390، صفحه 1-172
شماره 20 تیر 1390، صفحه 1-168
شماره 19 دی 1389، صفحه 1-168
شماره 18 تیر 1389، صفحه 1-168
شماره 17 دی 1388، صفحه 1-185
شماره 16 تیر 1388، صفحه 1-172
شماره 15 دی 1387، صفحه 1-157
شماره 14 تیر 1387، صفحه 1-160
شماره 13 دی 1386، صفحه 1-212
شماره 12 تیر 1386، صفحه 1-200
شماره 11 دی 1385، صفحه 1-173
شماره 10 شهریور 1385، صفحه 1-137
شماره 9 اسفند 1384، صفحه 1-149
شماره 8 شهریور 1384، صفحه 1-129
شماره 7 بهمن 1383، صفحه 1-196
شماره 6 مرداد 1383، صفحه 1-204
شماره 5 بهمن 1382، صفحه 1-172
شماره 4 مرداد 1382، صفحه 1-234
شماره 3 بهمن 1381، صفحه 1-167
شماره 2 خرداد 1381، صفحه 1-151
شماره 1 مرداد 1380، صفحه 1-179
مقاله پژوهشی
مبانی نظری اصل استقلال موافقت‌نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی
مبانی نظری اصل استقلال موافقت‌نامه داوری از قرارداد اصلی در حقوق تطبیقی

ربیعا اسکینی

دوره 0، شماره 6 ، مرداد 1383، صفحه 5-30

چکیده
  قرارداد داوری را باید از قراردادهای فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد اصلی (بیع, حمل و نقل کالا، بیمه و غیره) منعقد می­شود. این خصیصة فرعی بودن قرارداد داوری, موجب طرح این سؤال شده است ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
طلاق و سهم زن از زندگی مشترک بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق
طلاق و سهم زن از زندگی مشترک بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق

مرتضی محمدی

دوره 0، شماره 6 ، مرداد 1383، صفحه 31-60

چکیده
  بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص درجوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّت­های خود رادر منزل شوهر صرف می‏کنند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نقد رویة شهرت‌گرایانه در سیاست جنایی تقنینی ایران بحث قصاص و دیة نفس
نقد رویة شهرت‌گرایانه در سیاست جنایی تقنینی ایران بحث قصاص و دیة نفس

حسن پوربافرانی

دوره 0، شماره 6 ، مرداد 1383، صفحه 61-90

چکیده
  در میان نظریات مختلفی که در فقه وجود دارد، معمولاً مقنن در مباحث قصاص و دیة نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به پذیرش نظر مشهور تمایل دارد تا نظریه‌های دیگر. این مقاله به نقد این رویه می‌پردازد و معتقد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری‏
مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری‏

محمد عیسایی تفرشی؛ محمود حکمت نیا

دوره 0، شماره 6 ، مرداد 1383، صفحه 91-110

چکیده
  مسؤولیت مدنی ناشی از اضرار به مالکیت فکری, به سه عامل بستگی دارد: مبنای اعتبار مالکیت فکری، ماهیت مالکیت فکری وادلة مسؤولیت مدنی وحوزة شمول آن. مبانی مالکیت فکری در قالب نظریه­های کار، شخصیت،‌پاداش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ماهیت حقوقی ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی
ماهیت حقوقی ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی

مرتضی شهبازی نیا

دوره 0، شماره 6 ، مرداد 1383، صفحه 111-140

چکیده
  ضمانت نامة بانکی و ضمان عقدی از این جهت که هر دو مضمون له(ذینفع) را در مقابل عدم اجرای قرارداد پایه از سوی مضمون عنه(ضمانت خواه) حمایت می­کنند، دارای خصوصیتی مشترک هستند. تفاوت مهم این دو آن است که تعهد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مواجهه با تروریسم رویکرد نظامی, سیاسی و یا حقوقی
مواجهه با تروریسم رویکرد نظامی, سیاسی و یا حقوقی

ناصر قربان‌نیا

دوره 0، شماره 6 ، مرداد 1383، صفحه 141-168

چکیده
  تروریسم پدیده جدیدی نیست، تاریخ مشحون از اقدامات شوم تروریستی است که با انگیزه های گوناگون ارتکاب یافته و حیات انسان­های بی­گناه بی­شماری را سلب نموده و حقوق، آزادی­ها و امنیت مردم را به مخاطره ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی
خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی

حبیب طالب‌احمدی

دوره 0، شماره 6 ، مرداد 1383، صفحه 169-186

چکیده
  خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می‌تواند به فسخ معامله اقدام کند و آن­چه را داده باز ستاند. با تصویب ...  بیشتر