دوره 10 (1402)
دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 دی 1392، صفحه 1-172
شماره 22 تیر 1391، صفحه 1-168
شماره 21 دی 1390، صفحه 1-172
شماره 20 تیر 1390، صفحه 1-168
شماره 19 دی 1389، صفحه 1-168
شماره 18 تیر 1389، صفحه 1-168
شماره 17 دی 1388، صفحه 1-185
شماره 16 تیر 1388، صفحه 1-172
شماره 15 دی 1387، صفحه 1-157
شماره 14 تیر 1387، صفحه 1-160
شماره 13 دی 1386، صفحه 1-212
شماره 12 تیر 1386، صفحه 1-200
شماره 11 دی 1385، صفحه 1-173
شماره 10 شهریور 1385، صفحه 1-137
شماره 9 اسفند 1384، صفحه 1-149
شماره 8 شهریور 1384، صفحه 1-129
شماره 7 بهمن 1383، صفحه 1-196
شماره 6 مرداد 1383، صفحه 1-204
شماره 5 بهمن 1382، صفحه 1-172
شماره 4 مرداد 1382، صفحه 1-234
شماره 3 بهمن 1381، صفحه 1-167
شماره 2 خرداد 1381، صفحه 1-151
شماره 1 مرداد 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»
نظریه نمایندگـی ظاهری در حقـوق ایران «با رویکرد تطبیقی به حقوق خارجی»

نادر پورارشد؛ ربیعا اسکینی

دوره 0، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 3-24

چکیده
  نظریه نمایندگی ظاهری ریشه در رویه قضایی انگلیس دارد. این نظریه مورد توجه حقوق بین‌الملل و سایر کشورها به ویژه کشورهای دارای حقوق نوشته از جمله فرانسه، بلژیک، سوییس، مصر و ... قرار گرفته است. در مورد تأثیر ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
باز‌پژوهی تجری در آموزه‌های اسلامی با نگاهی به حالت خطرناک از منظرجرم‌شناسی
باز‌پژوهی تجری در آموزه‌های اسلامی با نگاهی به حالت خطرناک از منظرجرم‌شناسی

سید محمود میرخلیلی

دوره 0، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 25-42

چکیده
  این مقاله به بررسی و مقایسه تجری و مصادیق جزایی آن با موضوع حالت خطرناک در جرم‌شناسی پرداخته و ضمن بیان مفاهیم مرتبط با این واژه‌ها، رابطه این دو مفهوم را مورد بررسی قرار می‌دهد. مهم‌ترین مصادیق متجری ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
توجیه و انکار مفهوم «حق» تأمّلی بر تضاد یا تعامل واقعیت و ارزش در نظام حقوقی
توجیه و انکار مفهوم «حق» تأمّلی بر تضاد یا تعامل واقعیت و ارزش در نظام حقوقی

مهدی شهابی

دوره 0، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 43-60

چکیده
  این پژوهش به دنبال آن است تا جایگاه و نقش «حق» را در نظام حقوقی و در رابطة با نظام حقوقی تبیین کند. آیا «حق» فراتر از نظام حقوقی است یا تنها در نظام حقوقی معنا می‌یابد و ارزش و توجیه خود را از ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اجتماعی کردن خطرات
اجتماعی کردن خطرات

علی قسمتی تبریزی

دوره 0، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 61-78

چکیده
  امروزه افزایش رخداد و گسترة خسارات و ظهور زیان‌های ناشی از دستاوردهای دانش و فن‌آوری، به موازات تحول افکار عمومی، ضرورت جبران خسارت سریع و کارآمد و همچنین تدارک زیان در فراسوی مرزهای سنتی مسئولیت مدنی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
نگاهـی به مسائـل زیست محیطـی در رأی دیوان بین‌المللی دادگستـری در قضیه کارخانه‌های خمیر کاغذ
نگاهـی به مسائـل زیست محیطـی در رأی دیوان بین‌المللی دادگستـری در قضیه کارخانه‌های خمیر کاغذ

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی

دوره 0، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 79-100

چکیده
  در 4 مه 2006، جمهوری آرژانتین دادخواستی را علیه جمهوری شرقی اروگوئه در مورد اختلاف مربوط به نقض تعهدات ناشی از اساسنامه آبراه اروگوئه تقدیم دیوان کرد. بر طبق این دادخواست، نقض مزبور، ناشی از اجازه ساخت ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
جایگـاه اخـلاق در تحلیل اقتصادی حقوق
جایگـاه اخـلاق در تحلیل اقتصادی حقوق

مهرزاد ابدالی

دوره 0، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 101-126

چکیده
  تحلیل اقتصادی حقوق نوعی روش‌شناسی تحلیلی و عمیق در قلمرو حقوق است که رویکرد فعلی صاحب‌نظران آن مبنی بر هدف بودن معیار کارایی از حیث اخلاقی قابل انتقاد است. در این مقاله که عمدتاً ناظر بر نقد نظریة اخلاقی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
دکتریـن احیـای نفـس و رابطـه آن با عدالت ترمیمـی
دکتریـن احیـای نفـس و رابطـه آن با عدالت ترمیمـی

اسماعیل رحیمی نژاد

دوره 0، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 127-144

چکیده
  برای تبیین مبانی نظری عدالت ترمیمی و توجیه اهداف و برنامه‌های آن تاکنون نظریه‌های مختلفی از قبیل، «شرمساری باز اجتماعی کننده»، «کنترل اجتماعی»، « موجه‌انگاری جرم» و «الغاگرایی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی تطبیقی دکترین «تغییـر بنیادین اوضـاع و احـوال» در حقـوق ایـران و حقـوق بیـن‌الملل
بررسی تطبیقی دکترین «تغییـر بنیادین اوضـاع و احـوال» در حقـوق ایـران و حقـوق بیـن‌الملل

محمود جلالی؛ حمید آرایی

دوره 0، شماره 19 ، دی 1389، صفحه 145-163

چکیده
  اصل ثبات قراردادها، امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. اصل حاکمیت اراده اقتضا می‌کند که مفاد تراضی همواره لازم الاجرا باشد و هیچ‌یک از طرفین قرارداد نتواند با تخطی از قصد مشترک، از اجرای ...  بیشتر