دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 دی 1392، صفحه 1-172
شماره 24 تیر 1392، صفحه 1-168
شماره 23 دی 1391، صفحه 1-168
شماره 22 تیر 1391، صفحه 1-168
شماره 21 دی 1390، صفحه 1-172
شماره 20 تیر 1390، صفحه 1-168
شماره 19 دی 1389، صفحه 1-168
شماره 18 تیر 1389، صفحه 1-168
شماره 17 دی 1388، صفحه 1-185
شماره 16 تیر 1388، صفحه 1-172
شماره 15 دی 1387، صفحه 1-157
شماره 14 تیر 1387، صفحه 1-160
شماره 13 دی 1386، صفحه 1-212
شماره 12 تیر 1386، صفحه 1-200
شماره 11 دی 1385، صفحه 1-173
شماره 10 شهریور 1385، صفحه 1-137
شماره 9 اسفند 1384، صفحه 1-149
شماره 8 شهریور 1384، صفحه 1-129
شماره 7 بهمن 1383، صفحه 1-196
شماره 6 مرداد 1383، صفحه 1-204
شماره 5 بهمن 1382، صفحه 1-172
شماره 4 مرداد 1382، صفحه 1-234
شماره 3 بهمن 1381، صفحه 1-167
شماره 2 خرداد 1381، صفحه 1-151
شماره 1 مرداد 1380، صفحه 1-179
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران
مطالعه تطبیقی اصل تساوی طلبکاران

محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری

دوره 0، شماره 25 ، دی 1392، صفحه 3-20

چکیده
  اصل تساوی طلبکاران، یکی از جلوه‌های اجرای عدالت در معنای ماهوی‌اش در نظام حقوقی ماست. عدالتی که در عین حال که به تقسیم دارایی بدهکار میان طلبکاران به نسبت مطالبات آن‌ها پایبند است، با توجه به ماهیت ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در حق اختراع
مطالعه تطبیقی شرط ماهوی گام ابتکاری در حق اختراع

سید حسن شبیری؛ حامد نجفی

دوره 0، شماره 25 ، دی 1392، صفحه 21-42

چکیده
  گام ابتکاری بدین معنا است که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. در اغلب قوانین و مقررات این شرط به تفکیک از سایر شرایط ماهوی اختراع از جمله شرط تازگی مورد تصریح ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسـی تطبیقـی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی
بررسـی تطبیقـی فرض سببیت در مسئولیت قراردادی

بیژن حاجی عزیزی؛ نگین غلامی

دوره 0، شماره 25 ، دی 1392، صفحه 43-60

چکیده
  در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطة سببیت لازم‌الاثبات از جملة ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسـی تطبیقـی ماهیت ابـراء در حقوق ایران و مصر
بررسـی تطبیقـی ماهیت ابـراء در حقوق ایران و مصر

محمدصادق طباطبایی؛ حسین اسعدی

دوره 0، شماره 25 ، دی 1392، صفحه 61-82

چکیده
  ماده 289 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». قانونگذار در این تعریف، به صراحت اشاره‌ای به ماهیت ابراء ندارد. از این رو، این شائبه تقویت می‌گردد ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت مخفی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

محمد هادی ساعی؛ مریم ثقفی

دوره 0، شماره 25 ، دی 1392، صفحه 83-106

چکیده
  وکالت مخفی از انواع وکالت است که در آن هویت موکل در قرارداد وکیل با شخص ثالث پنهان می‌ماند و ثالث گمان می‌کند که وکیل طرف اصلی قرارداد اوست. این نوع وکالت برای نخستین بار در قرن هجدهم در حقوق انگلستان ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بسترهای ظهور عوام‌گرایی کیفری
بسترهای ظهور عوام‌گرایی کیفری

محمدباقر مقدسی؛ محمد فرجیها

دوره 0، شماره 25 ، دی 1392، صفحه 107-130

چکیده
  امروزه به ندرت می‌توان نظام کیفری را یافت که به شکل‌های مختلف تحت تأثیر اندیشه‌های عوام‌گرایانه قرار نگرفته باشد. مطالعه سیاست‌های کیفری نظام‌های مختلف نشان می‌دهد که جلوه‌های نفوذ عوام‌گرایی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تلاش‌های حقوقی بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی آب توازن کشتی‌ها
تلاش‌های حقوقی بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی آب توازن کشتی‌ها

محمد حبیبی مجنده؛ صادق جعفرزاده درابی

دوره 0، شماره 25 ، دی 1392، صفحه 131-146

چکیده
  آب توازن، آبی است که کشتی‌های اقیانوس‌پیما برای حفظ تعادل، ثبات و استحکام ساختاری خود در جریان سفرهای دریایی از نقطه‌ای بارگیری کرده و در نقطه‌ای دیگر از دریا تخلیه می‌کنند. آب توازن هر چند برای ایمنی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
گستره استثنای شبه جرم در حقوق مصونیت دولت‌ها در آیینه رأی مصونیت صلاحیتی 2012
گستره استثنای شبه جرم در حقوق مصونیت دولت‌ها در آیینه رأی مصونیت صلاحیتی 2012

ستار عزیزی

دوره 0، شماره 25 ، دی 1392، صفحه 147-164

چکیده
  استثنای شبه جرم به ترتیب در ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت‌ها و ماده 12 کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها به عنوان یکی از استثنائات مهم بر مصونیت دولت‌ها پیش‌بینی شده است؛ ...  بیشتر