نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مفید

2 کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه قم

چکیده

آب توازن، آبی است که کشتی‌های اقیانوس‌پیما برای حفظ تعادل، ثبات و استحکام ساختاری خود در جریان سفرهای دریایی از نقطه‌ای بارگیری کرده و در نقطه‌ای دیگر از دریا تخلیه می‌کنند. آب توازن هر چند برای ایمنی کشتیرانی بین‌المللی ضروری است ولی طیفی از چالش‌ها و معضلات زیست‌محیطی را نیز به همراه دارد. این چالش‌ها از دو جنبه مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته و در اسناد و مقررات بین­المللی تحت نظم درآمده است. اولین جنبه، به آلودگی نفتی بازمی‌گردد؛ نفتکش‌ها آب توازن آغشته به نفت را در جریان بارگیری و تخلیة نفت وارد دریا کرده و منجر به آلودگی آن می‌شوند. جنبه دوم به انتقال گونه‌های بیگانه و عوامل بیماری‌زا مربوط می‌شود که مخاطراتی جدی همچون تخریب تنوع زیستی و آسیب به سلامت بشر را به بار آورده است. در این نوشته ضمن آشنایی با ابعاد چالش‌های زیست‌محیطی آب توازن به بررسی، تحلیل و ارزیابی تلاش‌های بین‌المللی در برخورد با این چالش‌ها می‌پردازیم. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

International Legal Efforts to Address Environmental Challenges of Ballast Water

نویسندگان [English]

 • mohammad Habibi Mojandeh 1
 • Sedegh Jafarzadeh Derabi 2

2 Master of International Law, Qom University

چکیده [English]

Environmental challenges of ships’ ballast water discharge have attracted the international community’s attention. Discharge of ballast water is one of the most important sources of the degradation of marine environment threatening biodiversity and human health. Two sets of challenges are posed by ballast water:  oil pollution that is caused by the discharge of oil-mixed ballast water that is a type of vessel-source pollution mainly dealt with by MARPOL Convention and the introduction of alien species carried by ballast water is addressed by the IMO 2004 Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments. There are also some non-binding guidelines that IMO and its marine environmental protection committee have adopted to encourage the countries to oblige the ships under their jurisdiction to conform to these standards.
This article tries, first, to highlight the ballast water environmental challenges and, secondly, to assess the above mentioned efforts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ballast Water
 • Pollution
 • Marine Environment
 • Non-Indigenous Species
 1. منابع

  1. کوروکولاسوریا، لال؛ رابینسون، نیکلاس؛ مبانی حقوق بین­الملل محیط زیست، ترجمه سید محمد مهدی حسینی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1390.
  2. کیس، الکساندر ؛ اچ. سند، پیتر؛ لانگ، وین. فرید؛ حقوق محیط زیست، ترجمه محمد حسن حبیبی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1390.
   1. Baskin, Yvonne; 2002, A Plague Rats and Rubber Vines, United States of America, Island Press, Shear water books.
   2. Bockenforde, Markus; 2002, The Introduction of Alien or New Species into the Marine Environment: A Challenge for Standard Setting and Enforcement, Marine Issues from a Scientific, Political and Legal Perspective, Edited by: Peter Ehlers, Elisabeth Maan-Borgerse and Rudiger Wolfrum, Kulwer law international, Netherland.
   3. Bondansky, Daniel; 2010, The Art and Craft of International Environmental Law, United States of America, Harvard University Press.
   4. Fonseca de Souza Rolim, Maria Helena; 2008, The International Law on Ballast Water, Netherland, Martinus Nijhoff Publishers.
   5. Frank, Veronica; 2007, The European Community and Environmental Protection in the International Law of the Sea, Netherland, Martinus Nijhoff Publishers.
   6. Gillespie, Alexander; 2007, Protected Areas and International Environmental Law, Netherland, Martinus Nijhoff Publishers.
   7. Gollasch, Stephan; 2007, Is Ballast Water a Major Dispersal Mechanism for Marine Organisms? Biological Invasions, Editor: W. Nentwig, springer, Germany.
   8. Juda, Lawrence; 1996, International Law and Ocean Use Management, London and New York, Routledge.
   9. Khee, Alan and Tan, Jin; 2005, Vessel-Source Marine Pollution,United States of America New York, Cambridge University Press.
   10. K. Talley, Wayne; 2009, Port Economics, USA and Canada, Routledge.
   11. L. Miller, Marc; 2003, NIS, WTO, SPS, WIR: Does the WTO Substantially Limit the Ability of Countries to Regulate Harmful Non-Indigenous Species?, Emory University School of Law research paper, No. 3-21.
   12. L. Murphy, Brian; 2007, Applications of Environmental Forensics, Introduction to Environmental Forensics, Edited by: Brian L. Murphy and Robert D. Morrison, Elsevier Academic Press, China, second edition.
   13. M. King Dennis and M. Tamburri Mario; 2010, verifying compliance with ballast water discharge regulations, ocean development & international law.
   14. O'Neill, Kate; 2009, The Environment and International Relations, United States of America New York, Cambridge University Press.
   15. Sands, Philippe; 2003, Principles of International Environmental Law, Cambridge.
   16. Zhao, Yuhong; 2008, Prevention and Control of Alien Invasive Species China's Implementation of the CBD, Biodiversity Conservation, Edited by: Michael L, Jeffery, Jeremy Firestone and Karen Bubha-Litic, Cambridge University Press, United States of America New York.

   

CAPTCHA Image