دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 0 (1392-1380)
شماره 25 دی 1392، صفحه 1-172
شماره 24 تیر 1392، صفحه 1-168
شماره 23 دی 1391، صفحه 1-168
شماره 22 تیر 1391، صفحه 1-168
شماره 21 دی 1390، صفحه 1-172
شماره 20 تیر 1390، صفحه 1-168
شماره 19 دی 1389، صفحه 1-168
شماره 18 تیر 1389، صفحه 1-168
شماره 17 دی 1388، صفحه 1-185
شماره 16 تیر 1388، صفحه 1-172
شماره 15 دی 1387، صفحه 1-157
شماره 14 تیر 1387، صفحه 1-160
شماره 13 دی 1386، صفحه 1-212
شماره 12 تیر 1386، صفحه 1-200
شماره 11 دی 1385، صفحه 1-173
شماره 10 شهریور 1385، صفحه 1-137
شماره 9 اسفند 1384، صفحه 1-149
شماره 8 شهریور 1384، صفحه 1-129
شماره 7 بهمن 1383، صفحه 1-196
شماره 6 مرداد 1383، صفحه 1-204
شماره 5 بهمن 1382، صفحه 1-172
شماره 4 مرداد 1382، صفحه 1-234
شماره 3 بهمن 1381، صفحه 1-167
شماره 2 خرداد 1381، صفحه 1-151
شماره 1 مرداد 1380، صفحه 1-179
مقاله پژوهشی
در آمدی بر بنیان های نظری حقوق بشر
در آمدی بر بنیان های نظری حقوق بشر

حسین شریفی طرازکوهی

دوره 0، شماره 7 ، بهمن 1383، صفحه 5-30

چکیده
  این نظریه که هر انسانی دارای حقوق بنیادین است و همه مکلف به احترام و رعایت آن هستند، به واقع واکنشی انسانی – غریزی به اقدامات سر کوبگرانه ای است که بشریت تجربه کرده و نه محصول نظریه پردازی. اما باید ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مبانی فقهی و بایسته های قانون ( نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور) (مصوب 8/5/1382)
مبانی فقهی و بایسته های قانون ( نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور) (مصوب 8/5/1382)

محمد حسن صادقی مقدم

دوره 0، شماره 7 ، بهمن 1383، صفحه 31-60

چکیده
  قوانین در صورتی می توانند پایدار و مقتدر به حیات خود در حوزه قانون گذاری کشورها ادامه دهند که در عین توجه به واقعیت های اجتماعی، به اصول و مبانی عقیدتی و فکری جوامع متکی باشند. توسل به یافته های علمی جدید ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی: دغدغه ها، رویکردها، و سازگاری های آن با دیدگاه های اسلامی
اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی: دغدغه ها، رویکردها، و سازگاری های آن با دیدگاه های اسلامی

رحیم نوبهار

دوره 0، شماره 7 ، بهمن 1383، صفحه 61-98

چکیده
  این مقاله تلاش می کند با مروری بر محتوای اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی، مهم ترین دغدغه های اخلاقی و حقوقی موجود پیرامون مطالعه و مداخله درباره ژنوم انسانی را تبیین نماید. چارچوب های پیش بینی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
موضوعیت یا طریقیت داشتن قوانین برای قاضی
موضوعیت یا طریقیت داشتن قوانین برای قاضی

باقر انصاری

دوره 0، شماره 7 ، بهمن 1383، صفحه 99-122

چکیده
  یکی از مسائل مهم در نظام های حقوقی، موضوعیت با طریقیت داشتن قوانین برای قاضی است: آیا وظیفه قاضی آن است که قوانین را صرف نظر از محتوای ارزشی (اعم از ارزشهای اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، دینی، حقوقی) آنها و نتیجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نگاهی به شیوه های جای گزین حل و فصل اختلاف (ADR)
نگاهی به شیوه های جای گزین حل و فصل اختلاف (ADR)

علی حسین مصلحی؛ محسن صادقی

دوره 0، شماره 7 ، بهمن 1383، صفحه 123-150

چکیده
  شیوه های جای گزین حل اختلاف یا (Alternative Dispute Resolution) ADR به شیوه هایی اطلاق می گردد که جای گزین رسیدگی قضایی شده و هدف آن، حل سریع دعاوی به وسیله اشخاص خصوصی است.این شیوه ها به رغم انواعی که دارند، همگی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظریه کار – مالکیت و کاربرد آن در مالکیت فکری
نظریه کار – مالکیت و کاربرد آن در مالکیت فکری

محمود حکمت نیا

دوره 0، شماره 7 ، بهمن 1383، صفحه 151-182

چکیده
  یکی از نظریه های مهم درباره مالکیت، نظریه کار است  که توسط جان لاک ارائه گردیده است. بر اساس این نظریه هر کس مالک خویش و کار خود بوده و اگر آن را با مشترکات درآمیزد، مالک می شود. این نظریه اگر چه در ...  بیشتر