نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در 4 مه 2006، جمهوری آرژانتین دادخواستی را علیه جمهوری شرقی اروگوئه در مورد اختلاف مربوط به نقض تعهدات ناشی از اساسنامه آبراه اروگوئه تقدیم دیوان کرد. بر طبق این دادخواست، نقض مزبور، ناشی از اجازه ساخت و ساخت و راه‌اندازی احتمالی دو کارخانة خمیر کاغذ بر روی آبراه اروگوئه بود. آرژانتین به طور خاص بر آثار این فعالیت‌ها بر کیفیت آب آبراه اروگوئه و منطقه تحت نفوذ آن تأکید داشت. این مقاله به اختصار به بررسی این قضیه می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Reflection to Environmental Problems on the Judgment of the ICJ on the Pulp Mils Case

نویسنده [English]

  • Mohammad Hosain Ramazani Ghavam Abadi

Assistant Professor, Faculty of Law, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

On 4 May 2006, the ArgentineRepublic filed in the Registry of the Court an application instituting proceedings against the Eastern Republic of Uruguay in respect of a dispute concerning the breach, of obligations under the Statute of the River Uruguay. In the Application, Argentina stated that this breach arose out of the authorization, construction and future commissioning of two pulp mills on the River Uruguay, with re ference in particular to the effects of such activities on the quality of the waters of the River Uruguay and on the areas affected by the river. This article tries to briefly study this case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Court of Justice
  • International Law
  • Environment
  • Precautionary
  • Prevention

منابع

الف- فارسی

1-    رمضانی قوام آبادی، محمد حسین؛ «نگاهی به اصل استفاده غیر زیان بار از سرزمین در حقوق بین‌الملل محیط زیست»، فصلنامه علوم محیطی، تابستان 1386، شماره 4.
2-    فلسفی، هدایت الله؛ حقوق بین‌الملل معاهدات، فرهنگ نشر نو، چاپ اول، 1383.
3-    ممتاز، جمشید؛ ایران و حقوق بین‌الملل، نشر دادگستر، چاپ اول، 1376.

ب- لاتین

4-       Cameron (J.) et Abouchar (J.), "The Status of the Precautionary Principale in International Law" in The Precautionary Principale and International Law, The Challenge of Implementation, D. Freestone and E. Hey(éd), The Hague, London, New York, Kluwer Law International, 1996.
5-       Dupuy (P. M.), "Le principe de précaution, règle émergente du droit international général", in Leben (Ch.) et Verhoeven (J.), Le principe de précaution: Aspects de droit international et communautaire, éd. Panthéon-Assas, 2002.
6-       Gautreau (P.) et Merlinsky (G.), "Mouvements locaux, Etat et modèles de développement dans le conflit des usines de pâte à papier du fleuve Uruguay", Problèmes d’Amérique latine, Automne 2008, N. 70, pp. 66-67.
7-       Momtaz (Dj.), "Le régime juridique des ressources en eau des cours d’eau internationaux du Moyen-Orient", Annuaire français de droit international, 1993, pp. 874-897.
8-       Schamps (G.), "L’application du principe de précaution en droit communautaire et en droit belge", in Mélange offerts à Marcel Fontaine, Lacier, 2003.
9-       Weckel (Ph.) et Areou (G.), "Chronique de jurisprudence internationale", Revue générale de droit international public, tome 2006/4, pp.935-942.
10-    Wojcikiewicz Almeida (P.), "L’affaire des usines de pâte à papier sur le fleuve uruguay : vers le développement économique durable" in Passages de Paris Édition Spéciale, 2009, pp. 71-88.

ج- آراء

11-    Affaire relative à des usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, 20 avril 2010.
12-    Affaire relative au projet Gabcikovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), 25 septembre 1997.
13-    Affaire Rhin de fer (Belgique/Pays-Bas), 24 mai 2005.
14-    Affaire du Thon à nageoires bleus, (Nouvelle-Zélande /Japon ; Australie/Japon), Ordonnance de mesures conservatoires, 27 août 1999.
15-    Avis consultatif, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud- Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, 21 juin 1971.
16-    Mémoire de la République Argentine, 15 janvier 2007.
17-    Ordonnance relative aux usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), 13 juillet 2006.
18-    Rapport du Groupe spécial, Communautés européennes- Mesures Communautaires concernant la viande et les produits carnés, 18 août 1997,WT/DS/26/R, Rapport de l’Organe d’appel, 16 janvier 1998, WT/DS48/AB/R.
Verdict of MERCOSUR Tribunal, 6 September 2006
CAPTCHA Image