نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زعفران ایران با سهم نود و شش درصدی در بازار جهانی زعفران و نیز فرش دستباف ایران با جایگاه نخست در تجارت فرش دستباف جهان، مدت‌ها است در معرض خطر بزرگی قرار گرفته‌اند.
زعفران‌های ایرانی پس از صدور به اسپانیا، بسته‌بندی شده و با عنوان «زعفران اسپانیا» فروخته و حتی صادر می‌شوند. همچنین فرش‌های هندی با الگو برداری از طرح فرش‌های ایرانی و به عنوان «فرش ایران» در جهان عرضه می‌شوند. برای جلوگیری از این گونه رویدادها بود که در سال 1383، قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی ایران با الهام از موافقت‌نامة تریپس به تصویب رسید.
آشنایی با مفهوم نشانه‌های جغرافیایی نظیر زعفران و فرش ایران و بررسی چگونگی حمایت از این نشانه‌ها در موافقت‌نامة تریپس و مقایسة آن با قانون ایران هدف این پژوهش است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Protection of Geographical Indications in TRIPS Agreement and Iranian Law

نویسنده [English]

  • Shokat Shayesteh

Master of Intellectual Property Law from Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Iranian Saffron has a share of 96% in the international market and also Iranian hand-woven carpet has the first rank in the international trade of hand-woven carpets. These products have recently been exposed to a great risk:  Iranian Saffron is being packaged and sold and even exported under the label of "Spanish Saffron" after its exportation from Iran to Spain. Also Indian carpets which have the design of Iranian carpets are being presented as "Iranians Carpets". In order to avoid such events, the Iranian law on the protection of geographical indications inspired by TRIPS was passed in 1383. This research analyzes the notion and the way of the protection of geographical indications according to the TRIPS agreement and Iranian law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geographical Indication
  • Mark
  • Symbol
  • Geographical Origin
  • Unfair Competition

منابع

الف- فارسی

1-    قدک، عبدالرسول، تقریرات درس حقوق رقابت و ضد تراست، دانشگاه شهید بهشتی، 1384.

ب- لاتین

2-       Goebel, Burkhart, Geographical Indications - The Road From Doha, Worldwide Symposium in Geographical Indications, San Fransisco (United States), 2003.
3-       Hornby, A.S, Oxford Advanced Learner`s Dictionary, Oxford University Press, 2000, Fifth Edition.
4-       International Bureau of WIPO, Economic Importance of Trademarks and Geographical Indications and Their Use in Commerce, WIPO National Seminar on the Protection of Trademarks and Geographical Indications, Beirut (Lebanon), 2003.
5-       Rao, M.B & Gura, Manjula, Understanding TRIPS: Managing Knowledge in Developing Countries, Response Books, 1994.
6-       Secretariat of WIPO, Geographical Indications, Document of Tenth Session of Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (SCT), 2003.
7-      WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO Publication, 2004, Second Edition.
 
 
CAPTCHA Image