مقاله پژوهشی
اصل صلاحیت بر صلاحیت در حقوق ایران و فرانسه
اصل صلاحیت بر صلاحیت در حقوق ایران و فرانسه

سحر کریمی؛ جواد شمسی؛ میلاد سلطانی

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 7-28

https://doi.org/10.22096/law.2023.534348.1917

چکیده
  اصل صلاحیت بر صلاحیت به معنی توانایی داور در تشخیص صلاحیت خود است. این اصل برای حمایت از کارایی داوری به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات مطرح شده است. جایگاه واقعی این اصل زمانی است که در اعتبار یا دامنه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سوءاستفاده از «حق اقامه دعوا» و «حق شکایت از آراء» در حقوق فرانسه و ایران
سوءاستفاده از «حق اقامه دعوا» و «حق شکایت از آراء» در حقوق فرانسه و ایران

محمد بافهم؛ عزیزالله فهیمی؛ مهدی حسن زاده

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 29-52

https://doi.org/10.22096/law.2023.528366.1877

چکیده
  دادخواهی و جلوه­های آن، یعنی حق اقامه دعوا و حق شکایت از آراء، از مهم‌ترین حقوق اعطاشده به اشخاص است. ممکن است این حقوق نیز مورد سوءاستفاده قرار گیرد. ازاین‌رو، بحث «سوءاستفاده از حقِ اقامه دعوا» ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حقوق تطبیقی اشخاص حرفه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌های حقوقی طرح قانونی «اصلاح قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره»
حقوق تطبیقی اشخاص حرفه‌ای: فرصت‌ها و چالش‌های حقوقی طرح قانونی «اصلاح قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره»

سیداحسان رفیعی علوی

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 53-72

https://doi.org/10.22096/law.2023.537729.1928

چکیده
  تحقیق پیش رو، مطالعه در حقوق تطبیقی اشخاص حرفه‌ای را مدنظر قرار داده و در راستای نوآوری و کارآمدی تحقیق کوشیده است تا اصول جدید حقوق اداری تطبیقی را در طرح اصلاح یکی از اشخاص حقوق اداری ایران بررسی نماید. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران
استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران

محمدصادق رمضانی ماهونکی؛ اعظم انصاری؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 73-98

https://doi.org/10.22096/law.2023.141870.1822

چکیده
  به‌طورمعمول، یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح‌شده این است که آیا می‌توان در مسئولیت قراردادی، به‌صرف انتفاع و به‌رغم عدم وجود زیان، نقض‌کننده قرارداد را مسئول ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
امکان‌سنجی پذیرش احاله با تفاوت قواعد حل تعارض (با بهره‌مندی از آورده‌های حقوق تطبیقی)
امکان‌سنجی پذیرش احاله با تفاوت قواعد حل تعارض (با بهره‌مندی از آورده‌های حقوق تطبیقی)

سید عباس سیدی آرانی

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 99-122

https://doi.org/10.22096/law.2022.537276.1926

چکیده
  درتقابل حقوق ملی با تعدد سیستمهای دوجانبه که در آنها برای حل مساله ای دایره شمول قانون جستجو میشود که رابطه بدلیل ماهیت درآن پایگاه دارد و نیز تنوع روشهای حل تعارض، زمینه های ظهور و بروز احاله محل گفتگوست. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضد رقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران
مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضد رقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران

حمید کبیری شاه آباد؛ سجاد کلانترزاده سعدآباد

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 123-144

https://doi.org/10.22096/law.2023.543839.1977

چکیده
  توافق بین بنگاه­های اقتصادی، درصورتی‌که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تأمین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند، توافق عمودی برشمرده می‌شود که می‌تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آن‌ها در حقوق ایران
بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آن‌ها در حقوق ایران

فرشاد فارسانی؛ ربیعا اسکینی

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 145-172

https://doi.org/10.22096/law.2023.139719.1808

چکیده
  حق حبس، به معنای خودداری از انجام تعهد و منوط کردن آن به انجام تعهد طرف مقابل است. کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در 5 ماده به آن اشاره کرده است: ماده 58 در خصوص عوضین متقابل و امکان تأخیر در پرداخت ثمن پس ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری در ایران و دیوان بین‌المللی کیفری
مطالعه تطبیقی مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری در ایران و دیوان بین‌المللی کیفری

صادق سلیمی

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 173-194

https://doi.org/10.22096/law.2023.536142.1924

چکیده
  وکلای دادگستری در تمامی نظام‌های حقوقی بنا به حساسیت و اهمیت شغل خود تابع مقررات خاص انتظامی هستند. در حقوق ایران، بیشتر مقررات قانونی قدمتی نزدیک به 70 و حتی 85 سال دارند. در دیوان بین‌المللی کیفری که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا
از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا

سمانه رحمتی فر

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 195-218

https://doi.org/10.22096/law.2023.538230.1932

چکیده
  هدف این پژوهش، یافتن نقطه تعادل میان مصونیت پارلمانی و نظارت بر رفتار نمایندگان است. در حقوق پارلمانی، نمایندگان از یک‌سو مصونیت دارند و از سوی دیگر، پاسخ­گو هستند. ایجاد تعادل میان مصونیت و نظارت‌پذیری، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ضرورت‌سنجی جرم‌انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا
ضرورت‌سنجی جرم‌انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

سیده آمنه حسینی؛ محمدرضا زندی؛ عباس تدین

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 219-244

https://doi.org/10.22096/law.2023.553437.2043

چکیده
   قلدر‌ی مجازی، هرگونه رفتار خشونت­آمیز توأم با سوء­استفاده از قدرت در فضای ­مجازی است که اغلب به‌طور ناشناس و مکرر، موجب آزار و اذیت و ارعاب بزه ­دیده می­گردد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی دلیل و ضابطه‌های اثبات در داوری‌های تجاری بین‌ المللی
ارزیابی دلیل و ضابطه‌های اثبات در داوری‌های تجاری بین‌ المللی

رضا دلیر؛ ابراهیم دلشاد معارف؛ عیسی امینی

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 245-266

https://doi.org/10.22096/law.2023.531944.1894

چکیده
  مقررات ملی و قواعد مدون درحوزه داوری‌های تجاری بین‌المللی بدون ورود به موضوع ضابطه‌ اثبات برای تعیین ارزش اثباتی دلایل و اثبات وقایع؛ اصل را بر آزادی دیوان‌ها قرار داده‌اند. رویه دیوان‌های داوری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی آسیب های روانی قابل جبران در حقوق انگلستان و ایران
شناسایی آسیب های روانی قابل جبران در حقوق انگلستان و ایران

سید حسین صفایی معافی؛ اکبر ایمانپور؛ رضا دریائی

دوره 10، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 267-293

https://doi.org/10.22096/law.2022.546135.1994

چکیده
  آسیب روانی، یعنی هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنه چنین آسیب‌هایی می­تواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص در ...  بیشتر