مقاله پژوهشی
موانع و محدودیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و ترکیه
موانع و محدودیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و ترکیه

مهراب داراب پور؛ سمیه خضرلو

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 7-32

https://doi.org/10.22096/law.2022.86803.1257

چکیده
  تسهیلات کارساز قانونی در سرمایه‌گذاری، رابطه‌ی مستقیم با رشد و توسعه‌ی اقتصادی دارد. نقش مثبت سرمایه‌گذاری خارجی در فرآیند رشد و توسعه‌ی اقتصادی را به آسانی نمی‌توان انکار کرد. نگاه اجمالی به کشورهای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دعاوی به‌زیستن کودکان در حقوق آمریکا و انگلیس با نگاهی به امکان طرح این دعاوی در حقوق ایران
دعاوی به‌زیستن کودکان در حقوق آمریکا و انگلیس با نگاهی به امکان طرح این دعاوی در حقوق ایران

محدثه معینی فر

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 33-58

https://doi.org/10.22096/law.2022.102301.1405

چکیده
  تأکید بر برنامه کنترل جمعیت در انگلیس و آمریکا در دهه های گذشته و افزایش بکارگیری روشهای پیشگیری به همراه پیشرفت تکنولوژیهای کمک باروری و تشخیص پیش از تولد، سبب طرح نوعی از دعاوی در دادگاههای این دو کشور ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل مفهوم و معیارهای توقف بانک ها در حقوق آمریکا و ایران
تحلیل مفهوم و معیارهای توقف بانک ها در حقوق آمریکا و ایران

محمد عیسائی تفرشی؛ خدیجه شیروانی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 59-82

https://doi.org/10.22096/law.2022.115408.1555

چکیده
  توقف در مفهوم حقوقی به این معنی است که مدیون در سررسید دین، صرف‌نظر از ارزش اموال و دارایی‌ها و مسئولیت‌هایش، قادر به پرداخت دیونش نباشد. در حقوق آمریکا، مقررات و معیارهای توقف بانک‌ها با مقررات توقف ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مسئولیت شرکت مادر به واسطه کنترل شرکت فرعی فاقد سرمایه کافی در حقوق آلمان و ایران
مسئولیت شرکت مادر به واسطه کنترل شرکت فرعی فاقد سرمایه کافی در حقوق آلمان و ایران

فرشته احمدی نیا؛ رسول مظاهری کوهانستانی؛ منوچهر توسلی نائینی؛ علیرضا آرش پور

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22096/law.2022.113674.1517

چکیده
  چکیده: شرکت های گروهی پدیده ای نسبتاً جدید با آثار حقوقی و اقتصادی متعارض می باشند و در حقوق آلمان، مقررات ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. به دلیل روابط پیچیده و به هم تنیده درون گروهی، از یک سو اعضای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحدید آزادی رفت و آمد در جرایم تروریستی در حقوق ایران و انگلستان
تحدید آزادی رفت و آمد در جرایم تروریستی در حقوق ایران و انگلستان

داود باقری؛ علیرضا میرکمالی؛ نصیر قائمی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 109-130

https://doi.org/10.22096/law.2022.114899.1544

چکیده
  احترام به آزادی و حفظ حقوق شهروندان از یک طرف و تامین امنیت برای آنها از طرف دیگر امری دشوار است و ایجاد تعادل میان این این دو زمانی که با احتمال وقوع جرایم تروریستی رو به رو می باشیم، دشوارتر. یکی از جلوه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی اثر قرارداد داوری بر صلاحیت دادگاه
مطالعه تطبیقی اثر قرارداد داوری بر صلاحیت دادگاه

حسین حمدی؛ مسعود البرزی ورکی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 131-152

https://doi.org/10.22096/law.2022.116432.1567

چکیده
  قرارداد داوری به داور برای حل اختلاف اعطای اختیار می کند، ولی صلاحیت دادگاه را از بین نمی برد. بنابراین، اگر دعوایی که در محدوده قرارداد داوری قرار می گیرد، در دادگاه اقامه شود، مورد رسیدگی قرار خواهد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شرایط قانونی بودن تبلیغات مقایسه‌ای و ضمانت‌ اجرای نقض آن با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و دستورالعمل های اتحادیه اروپا
شرایط قانونی بودن تبلیغات مقایسه‌ای و ضمانت‌ اجرای نقض آن با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و دستورالعمل های اتحادیه اروپا

سیده مریم اعتماد؛ ستار زرکلام

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 153-178

https://doi.org/10.22096/law.2022.120412.1615

چکیده
  از عمده کارکردهای قانون‌گذاری تعیین شفاف حدود و ثغور و محدودیت‌های حاکم بر رفتارها و روابط اجتماعی است. این ضرورت در حوزه تبلیغات و تبلیغات مقایسه‌ای نیز احساس می‌شود. در مقاله حاضر پس از مطالعه دستورالعمل‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آثار ورشکستگی شرکت های اصلی بر وضعیت حقوقی شرکت های تابعه در شرکت های چند ملیتی و نحوه تصفیه آن (مطالعه تطبیقی با آنسیترال)
آثار ورشکستگی شرکت های اصلی بر وضعیت حقوقی شرکت های تابعه در شرکت های چند ملیتی و نحوه تصفیه آن (مطالعه تطبیقی با آنسیترال)

شیرین ملک محمدی؛ ربیعا اسکینی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 169-192

https://doi.org/10.22096/law.2022.121394.1631

چکیده
  توسعه روابط تجاری فرامرزی اهمیت تغییر نگرش به مساله ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی را دوچندان می‌نماید، سؤالاتی نظیر تاثیر ورشکستگی شرکت‌های تجاری مادر بر شرکت‌های تحت پوشش یا تملک آنها و بالعکس از مهم‌ترین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کارکرد و ضمانت‌ اجرای اِعراض متهم از حق سکوت در حقوق‌ کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده
کارکرد و ضمانت‌ اجرای اِعراض متهم از حق سکوت در حقوق‌ کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده

جواد صالحی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 193-210

https://doi.org/10.22096/law.2022.135160.1735

چکیده
  حق سکوت و لزوم اعلام این حق از سوی پلیس به ‌متهم در حقوق ‌کیفری ایران واجد کارکرد و ضمانت ‌‌اجراء است. لیکن اعراض از حق سکوت، کارکرد و ضمانت ‌‌اجراء آن در حقوق‌ کیفری ایران مسکوت است. این وضعیت در حقوق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی نزاکت و رفتار متقابل در شناسایی احکام خارجی
بررسی تطبیقی نزاکت و رفتار متقابل در شناسایی احکام خارجی

رضا مقصودی پاشاکی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 211-232

https://doi.org/10.22096/law.2022.135555.1742

چکیده
  چکیده:تداخل منافع اشخاص خصوصی و حق حاکمیت دولت‌ها در صحنه روابط بین‌المللی باعث شده است که شناسایی آراء دادگاه-های خارجی به دکترین‌های متعدد راجع به روابط بین‌الملل از قبیل نزاکت و رفتار متقابل متکی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان خیابانی در ایران و سه کشور الجزایر، لبنان و تونس
حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان خیابانی در ایران و سه کشور الجزایر، لبنان و تونس

هادی رستمی؛ حسن باوی؛ علی مولابیگی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 233-252

https://doi.org/10.22096/law.2022.136793.1762

چکیده
  کودکان به دلیل شرایط خاص جسمی و روحی که دارند، طعمه آسانی برای انواع سوءاستفاده‌ها هستند. در این میان، کودکان خیابانی به دلیل شرایط مخاطره‌آمیز پیرامونی در معرض خطر بزه‌دیدگی و بزهکاری بیشتری قرار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شهادت کذب در نظام‌های کیفری ایران، انگلستان و وِیلز
شهادت کذب در نظام‌های کیفری ایران، انگلستان و وِیلز

امیر اعتمادی؛ مهران زالی‌پور مداب

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، صفحه 253-278

https://doi.org/10.22096/law.2022.140181.1812

چکیده
  ادای گواهی، نقشی مهم در اثبات جرائم در نظام‌های کیفری مختلف ایفا می‌کند؛ ولی اعتبار این دلیل اثبات نزد مراجع قضایی بستگی به میزان پایبندی اعضای جوامع به اصول دینی/اخلاقی، به‌ویژه راست‌گویی دارد. براین‌اساس، ...  بیشتر