نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد و عضو هیأت مؤسس پژوهشکده علوم و فن‌آوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه شاهد

چکیده

از عمده کارکردهای قانون‌گذاری تعیین شفاف حدود و ثغور و محدودیت‌های حاکم بر رفتارها و روابط اجتماعی است. این ضرورت در حوزه تبلیغات و تبلیغات مقایسه‌ای نیز احساس می‌شود. در مقاله حاضر پس از مطالعه دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا، کلیه مصوبات حقوق داخلی که به‌نحوی به این مقوله اشاره داشته اند، مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند در حقوق داخلی تصویب قوانین جامع و متناسب با نیازهای جامعه در حوزه تبلیغات به طور عام و حوزه تبلیغات مقایسه‌ای به طور خاص امری اجتناب‌ناپذیر است، اما تا آن زمان به منظور حمایت از حقوق مصرف ‌کنندگان، رقبا و صاحبان انحصاری حق می‌بایست از قواعد عام و خاص موجود جهت استخراج اصول و ضوابط لازم‌الرعایه بهره برد. لذا می‌توان قائل به این بود که در حقوق داخلی مهمترین ممنوعیت در زمینه تبلیغات مقایسه‌ای، غیرواقعی بودن تبلیغات مزبور است و مابقی نکات ضروری در این حوزه، با رعایت سایر قواعد عام حقوقی هم ‌چون اصل حسن نیت، جبران خسارت، رقابت مشروع، عدم تجاوز به حقوق دیگران تأمین خواهد شد. در حوزه ضمانت‌اجرا نیز ضمانت‌اجراهایی که ممکن است دامن‌گیر شخص ناقض شود بررسی شده است. متأسفانه به علت فقدان انسجام لازم در تنظیم متون مزبور شاهد تشتت در این زمینه هستیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Terms of Legality of Comparative Advertising and Sanctions for Violating it with comparative study in Iranian Law and EU Directives.

نویسندگان [English]

 • Seyede Maryam Etemad 1
 • Sattar Zarkalam 2

1 Ph.D. Student of Private Law, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Law, Shahed University, and Founding Member of the Institute for Modern Information and Communication Technologies, Shahed University

چکیده [English]

One of the significant legislative functions is offering a clear definition of the limits and limits governing social behavior and relationships. This need is also felt in the field of advertising and comparative advertising. In the present article, after reviewing the European Union's directives, all domestic laws that have referred to this category have been examined. However, in domestic law, the adoption of comprehensive regulations that are symmetrical to the needs of the community in the field of advertising in general and the comparative advertising domain in peculiar inevitable, But until then, it is necessary to use general and specific rules to derive the essential principles. In the meanwhile, it can be believed that in domestic law, the most critical ban on comparative advertising is the unrealistic nature of the advertisements. The rest of the essential points in this area will be secured, by observing other general rules of law, such as good faith, compensation, legitimate competition, Rape of the rights of others. In the scope of the sanctions, different sanctions that may be have been ordered have been investigated. Unfortunately, in setting some of the materials, we see the disparity in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • comparative advertising
 • comparative advertising terms
 • illegal advertising
 • Legal liability
 • الف. کتب و مقالات

  الف-1. فارسی

  اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی، جلد 1. تهران: میزان، 1386.

  اسماعیلی، محسن. تبلیغات بازرگانی: آثار، وضعیت حقوقی و بایسته‌های قانون‌گذاری. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.

  بختیاروند، مصطفی، و اکرم آقامحمدی. «تبلیغات تجاری مقایسه‌ای»، دانشنامه حقوق اقتصادی 8 (1394): 97- 123.

  حاجی عزیزی، بیژن، و سیده‌مریم اعتماد.«مسئولیت کیفری وکیل دادگستری»، فصلنامه پژوهش‌های حقوقی، شماره 38، (1398): 7- 26.

  حبیبا، سعید، و سمانه محبی‌فرد. «استفاده منصفانه از علائم تجارتی غیر در تبلیغات مقایسه‌ای»، مطالعات حقوقی، شماره 4، (1394): 57- 87.

  حبیبا، سعید، و محمدهادی میرشمسی. «جایگاه قواعد حقوق رقابت در قراردادهای انتقال و اجازه بهره‌برداری از حقوق مالکیت صنعتی»، حقوق خصوصی، شماره 14،(1388): 25- 69.

  حسینی سرچشمی، خدیجه، « تبلیغات تجاری خلاف واقع در حقوق علائم تجاری و حقوق رقابت» پایان‌نامه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ حقوق مالکیت فکری، داﻧﺸﮑﺪه حقوق، داﻧﺸﮕﺎه شهید بهشتی، 1392.

  حسینی‌نژاد، حسینقلی. مسئولیت مدنی. تهران: مجد، 1377.

  داراب‌پور، مهراب. مسئولیت‌های خارج از قرارداد. تهران: مجد، 1387.

  دهخدا، علی. لغت‌نامه دهخدا. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377.

  رضوی، سیدعلی، سیدمحمد رضوی، و علی‌اصغر صائمی. «تبلیغات مقایسه­ای در فقه اسلامی، حقوق ایران، فرانسه و اتحادیه اروپا». پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره 1،(1397): 1- 26.

  ژوردن، پاتریس. اصول مسئولیت مدنی. ترجمه مجید ادیب، تهران: میزان، 1385.

  سپهوند، امیر. «مسئولیت مدنی»، فصلنامه کانون وکلا، شماره 128 و 129،(1353): 140 – 149.

  صادقی، محسن، و صادق شمشیری. «مبانی حمایت از علامت تجاری از دیدگاه نظریه هزینه جست‌وجوی مصرف‌کننده»، تحقیقات حقوقی، شماره 68، (1393): 75- 108.

  قاسم‌زاده، مرتضی. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. تهران: میزان، 1387.

  قبولی درافشان، سیدمحمدمهدی؛ سعید  محسنی؛ ملیحه ماسنانی. «رقابت مکارانه در قالب بی‌اعتبار کردن رقیب در نظام‌های حقوقی ایران و فرانسه»، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره هفتم، شماره 1،(1395): 299- 321.

  کاتوزیان، ناصر. ضمان قهری- مسئولیت مدنی. تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1369.

  گلدوزیان، ایرج. بایسته‌های حقوق جزای عمومی. تهران: میزان، 1385.

  عمید، حسن. فرهنگ فارسی عمید. تهران: امیرکبیر، 1358.

  قیاسی، جلال‌الدین، حمید دهقان، و قدرت‌الله خسروشاهی. حقوق جزای عمومی، جلد 2، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 1385.

  محمدحسینی طرقی، مرتضی. «نقطه آغازین اجرا و حکومت قوانین و مقررات»،کانون، شماره 94،(1388): 96- 121.

  معتمدنژاد، کاظم. حقوق تبلیغات بازرگانی. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، 1388.

  معین، محمد. فرهنگ معین. تهران: امیرکبیر، 1371.

  نوربها، رﺿﺎ. زمینه حقوق جزای عمومی. تهران: کتابخانه گنج دانش، 1383.

  مصوبات

  • آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1391.

  آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی مصوب 1358.

  دستورالعمل اداره کل تجاری صداوسیما با عنوان مجموعه مقررات و ضوابط تولید و پخش آگهی‌های رادیو و تلویزیونی سال 1395.

  دستورالعمل‌ اجرایی‌ تبلیغات‌ شهری‌ (محیطی‌) مصوب 1394.

  قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379.

  قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین‌المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب 1337.

  قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب 1358.

  قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.

  قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395.

  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383.

  قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386.

  قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388.

  قانون مدنی.

  قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339.

  الف-2. لاتین

  Barigozzi, Francesca, and Peitz, Martin. “Comparative Advertising and Competition Policy”. Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Economiche (DSE), 2004.

  Bernitz, Ulf. The EC Directive on Comparative Advertising and its Implementation in the Nordic Countries: Especially in Relation to Intellectual Property. Stockholm Institute for Scandinavian Law. 2009.

  Berns Wright, Linda & Morgan, Fred W. Comparative Advertising in the European Union and the United States. Journal of Euro marketing, vol. 11(2002): 3.

  BOJINCA, MOISE. The Concept of Comparative Advertising and ITS Conditions of Legality. Masaryk University, 2009.

  C.Williams, Kaylene, and A. Page, Jr. Robert. Comparative Advertising as a Competitive Tool.7J. MARKETING DEV. & COMPETITIVENESS 47, 48, 2013.

  Dunne, Robert. COMPUTERS AND THE LAW; AN INTRODUCTION TO BASIC LEGAL PRINCIPLES AND THEIR APPLICATION IN CYBERSPACE. Britania: University of Cambridge, 2009.

  Villafranco, John. The Law of Comparative Advertising in the United States. IP Litigator January/February, vol. 16, no.1, (2010): 1-7.

  Fingerman, Dan. “Spam Canned Throughout the Land? Summary of the CAN-SPAM Act with Commentary”. Journal of Internet Law 8, vol. 7, (2004).

  Ilnu, Sujay.“Comparative Advertising & Infringement of Trademark”. Nirma University:http://www.legalservicesindia.com/article/604/Comparative-Advertisement-&-Infringement-of-Trademark.html. 2013.

  Wilkie, William, and W. Farris, Paul. “Comparison Advertising: Problems and Potential”. Journal of Marketing, vol. 39, no. 4. (1975): 7-15.

  Kirmani, Samia.Cross-Border Comparative Advertising in the European Union. Digital Commons @ Boston College Law School1, vol. 19(1996).

  Miskolczi-Bodnár, Péter. Definition of Comparative Advertising. European Integration Studies, vol. 3, no. 1 (2004):55-73.

  Xingan, li. “E-marketing, Unsolicited Commercial E-mail, and Legal Solutions”. Webology, vol. 3, no. 1 (2006):1-21.

  ب) مدارک

  Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 1994.

  Civil law.

  Civil Liability Law approved in 1960.

  Code of Civil Procedure approved in 2000.

  COUNCIL DIRECTIVE of 10 September 1984 relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning misleading advertising (84/450/EEC).

  COUNCIL REGULATION (EC) No. 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs.

  Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market.

  Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 concerning misleading and comparative advertising.

  Directive 97/55/EC of European Parliament and of the Council of 6 October 1997.

  Establishment and supervision regulations for the operation of advertising and propaganda centers approved in 1979.

  Executive instructions, advertising, urban (environmental) approved in 2015.

  Executive regulations of Article 7 of the Consumer Protection Law approved in 2012.

  FIRST Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

  Instructions of the General Commercial Office of the Radio and Television with the title of a set of rules and regulations for the production and broadcasting of radio and television advertisements in 2016.

  LANHAM (TRADEMARK) ACT (15 U.S.C.) INDEX -Last updated in February 2016.

  Law of the Fourth Economic, Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran, approved in 2004.

  Law of the Sixth Five-Year Plan for Economic, Social and Cultural Development of the Islamic Republic of Iran, approved in 2016.

  Law on Consumer Protection approved in 2009.

  Law on Patents, Industrial Designs and Trademarks approved in 2007.

  Law on Permitting the Accession of the Government of Iran to the International General Union known as Paris Convention for the Protection of Industrial Property, adopted in 1883.

  Paris Convention for the Protection of Industrial Property. 1883.

  The Constitution of the Islamic Republic approved in 1979.

  The law amending the articles of the law of the fourth program of economic, social and cultural development of the Islamic Republic of Iran and the implementation of the general policies of the forty-fourth principle of the constitution.

  ج)وب سایت ها

  Congress Bordeaux 2010 International League of Competition Law –United Kingdom report (http://www.ligue.org/uploads/documents/2010rapportBGB.pdf, last visited: 01/05/2018). https://press.farhang.gov.ir/fa/news/122337- متن پیش‌نویس لایحه تبلیغات بازرگانی جمهوری اسلامی ایران (last visited: 02/05/2018).

CAPTCHA Image