نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق/ دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ دانشگاه بوعلی سینا/ همدان

2 کارشناسی ارشد از دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی/ دانشگاه علامه طباطبایی

10.22096/law.2022.136793.1762

چکیده

کودکان به دلیل شرایط خاص جسمی و روحی که دارند، طعمه آسانی برای انواع سوءاستفاده‌ها هستند. در این میان، کودکان خیابانی به دلیل شرایط مخاطره‌آمیز پیرامونی در معرض خطر بزه‌دیدگی و بزهکاری بیشتری قرار دارند. از این‌رو، دولت‌ها نسبت به این کودکان با نگاهی افتراقی، سیاست‌های حمایتی را اعمال می‌کنند. از جمله این دولت‌ها، می‌توان به الجزایر، لبنان و تونس اشاره نمود. تطبیق و مقایسه برنامه‌های آن‌ها با دولت ایران مبنای برخی اصلاح‌های لازم در عرصه قانون‌گذاری داخلی را نشان می‌دهد. از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش می‌توان به افزایش سن کودکی برای گسترش دامنه حمایت از کودکان در برابر خیابانی شدن، ارائه تسهیلات مالی و خدمات درمانی به خانواده کودک، جرم‌انگاری عدم اعلام خیابانی بودن، تعمیم مسؤولیت کمک به کودک خیابانی به شهروندان و... اشاره‌ نمود. مقاله حاضر به روش تحلیلی - توصیفی، در دو بخش حمایت‌های پیش از خیابانی شدن و حمایت‌های پس از خیابانی شدن صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Criminal protection of street children and adolescents In Iran and the three countries of Algeria, Lebanon and Tunisia

نویسندگان [English]

  • Hadi Rostami 1
  • hasan bavi 2
  • ali molabeigi 3

1 Department of Law / Faculty of Literature and Humanities / Bu Ali Sina University / Hamadan

2 Master's degree from Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

Children are easy prey for all kinds of injuries due to their special physical and mental conditions. Some of them, like street children, in addition to the above conditions, are at greater risk of victimization and delinquency due to the dangerous situation around them. Governments therefore take protective policies towards these children with a different perspective. These include Algeria, Lebanon and Tunisia. Implementing and comparing their plans with the Iranian government further demonstrates the basis for some of the necessary reforms in the field of domestic legislation. The most important findings of this study are increasing the age of children to expand the protection of children against being on the streets, providing financial facilities and medical services to the child's family, criminalizing non-declaration of being on the streets, extending the responsibility of helping street children to citizens, etc. The present article has been done analytically-descriptively in two parts: pre-street support and post-street support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Street child
  • criminal protection
  • prevention
  • supportive measures
  • Intensification of punishment
CAPTCHA Image