مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت مؤثر نقض حقوق بشر با تأکید بر قطعنامه اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت
بررسی تطبیقی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت مؤثر نقض حقوق بشر با تأکید بر قطعنامه اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت

علیرضا یزدانیان؛ امید محمودی قهساره

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 7-30

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.90421.1290

چکیده
  جبران خسارت نقض حقوق بشر، از راهکارهای اصلی حقوق بین‌الملل برای حمایت از افراد در برابر آسیب است که به‌صورت جامع در قطعنامه «اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق جبران خسارت و غرامت برای قربانیان موارد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقابله با سرقت مواد و وسایل هسته‌ای در مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا
مقابله با سرقت مواد و وسایل هسته‌ای در مقررات کیفری ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا

سید مصطفی مشکات

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 31-56

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.109822.1476

چکیده
  امروزه، سرقت مواد و وسایل هسته‌ای به‌منظور ارتکاب اعمال تروریستی، مهم‌ترین کابوس فراروی جامعه جهانی است. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین‌الملل با جرم‌انگاری سرقت هسته‌ای در کنوانسیون حفاظت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی شخص نیکوکار در فقه و حقوق کامن‌لا
مطالعه تطبیقی امکان طرح دعوای مسئولیت مدنی شخص نیکوکار در فقه و حقوق کامن‌لا

مریم ثقفی؛ عباس نیازی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 57-74

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.95612.1343

چکیده
  قاعده احسان ازجمله قواعد فقهی است که در جهت حمایت از اشخاص محسن، ضمان ناشی از اعمال آنان را منتفی میداند. مشابه این قاعده، نظریه«مصونیت نیکوکار»است که با سابقه‌ای دوهزارساله در حقوق کامن لا شکل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کیفری ناظر بر فناوری سلول های بنیادی در نظام حقوقی انگلیس و حقوق ایران؛ چالش ها و راهکارها.
مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات کیفری ناظر بر فناوری سلول های بنیادی در نظام حقوقی انگلیس و حقوق ایران؛ چالش ها و راهکارها.

احمد پورابراهیم

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 75-94

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.120809.1623

چکیده
  فناوری نوین سلول‌های بنیادی، ازجمله پیشرفته‌ترین فناوری‌های کنونی جهان است که چالش‌های فراوانی را فراروی سیاست‌گذاران قرار داده است. به‌رغم تلاش‌های زیادی که در چهارچوب سازوکارهای رسمی و غیررسمی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بازخوانی انتقادی مدل‌های تعیین کیفر تعدد مادی جرائم تعزیری در حقوق مصر، آلمان، انگلستان و ایران
بازخوانی انتقادی مدل‌های تعیین کیفر تعدد مادی جرائم تعزیری در حقوق مصر، آلمان، انگلستان و ایران

سیدمحمدمهدی ساداتی؛ طلعت جمالی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 95-120

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.106666.1439

چکیده
  کیفر تعدد جرم، به دلیل لزوم رعایت توازن میان دو مبنای اصلی کیفرگذاری، یعنی عدالت و اصلاح مجرم، با چالش­های بنیادینی برای توجیه روبروست. کنار گذاشتن تنقیح مناط تعدد جرائم تعزیری از تعدد حدود و اصلاحات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی در حقوق ایران و فرانسه
بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی گروه های قراردادی در حقوق ایران و فرانسه

عباس کریمی؛ مختار نعم؛ سکینه اسدزاده

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 121-140

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.119536.1601

چکیده
  امروزه، عوامل پیشگام اقتصادی سبب شده است که متعاملین برای پیشبرد اهداف اقتصادی و تجاری خود به انعقاد قراردادها به شیوه‌هایی متفاوت مبادرت نمایند که با قواعد سنّتی شناخته‌شده حقوقی نامأنوس هستند؛ ازجمله ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و کامن‌لا
مطالعه تطبیقی الزام به اجرای عین تعهد در حقوق ایران و کامن‌لا

علی حدادزاده شکیبا؛ احمد دیلمی؛ هدایت الله سلطانی نژاد

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 141-164

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.110467.1483

چکیده
  یکی از راهکارهای قانونی جبران نقض تعهد قراردادی و منافع وابسته بدان، الزام متعهد به انجام عین تعهد است. اتخاذ این شیوه از سوی نظام­های حقوقی مختلف، گاه همچون ایران شیوه اصلی و اولیه و گاه همانند نظام ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی میزان شفافیت الزامات زیست محیطی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز درحقوق ایران و آمریکا
مطالعه تطبیقی میزان شفافیت الزامات زیست محیطی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز درحقوق ایران و آمریکا

حسن عزیزی؛ فیصل عامری

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 165-186

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.114404.1549

چکیده
  هدف از این مطالعه شناسایی میزان شفافیت یعنی چگونگی سهولت دسترسی به اطلاعات عمومی در زمینه‌ی الزامات زیست-محیطیِ قراردادهای بالادستی نفت وگاز در حقوق ایران و آمریکا است‌. علاوه بر مطالعه کتابخانه‌ای ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی اجرای توافقات سهامداران در نظام حقوقی ایران و انگلیس
مطالعه تطبیقی اجرای توافقات سهامداران در نظام حقوقی ایران و انگلیس

محمد ساردوئی نسب؛ مهرناز مهرابی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 187-208

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.120697.1620

چکیده
  سهامداران به‌منظور تکمیل مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی، مجموعه‌ای از توافقات جانبی، مانند توافقات مربوط به شیوه مدیریت شرکت سهامی، نحوه رأی‌دهی در مجامع، شیوه‌های انتقال سهام و امثال آن را در ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

محسن شمس الهی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 209-236

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.122024.1639

چکیده
  مطابق نظریه حاکمیت اراده، آزادی و برابری انسان‌ها تضمین‌کننده عادلانه بودن مفاد قرارداد است و پس از انعقاد قرارداد هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه ناعادلانه یا غیرمنصفانه بودن قرارداد یا شروط ضمن آن، از ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کشف حقیقت در داوری تجاری بین المللی با تاکید بر قواعد پراگ (2018)
کشف حقیقت در داوری تجاری بین المللی با تاکید بر قواعد پراگ (2018)

صاحبه صمدی مله؛ همایون مافی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 237-258

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.119449.1600

چکیده
  مهم‌ترین مکانیزم دستیابی به حقیقت در داوری تجاری بین‌المللی انتخاب نوع نظام حاکم بر جریان داوری است. در این راستا داوران باید از میان نظام‌های اتهامی، تفتیشی و مختلط، نظام مناسب را انتخاب کنند. انعطاف‌پذیری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی دادرسی کدخدامنشانه با توجه به ماهیت کدخدامنشی و تفاوت آن با قضاوت و داوری
بررسی دادرسی کدخدامنشانه با توجه به ماهیت کدخدامنشی و تفاوت آن با قضاوت و داوری

زینب طلابکی طرقی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1400، صفحه 259-280

http://dx.doi.org/10.22096/law.2021.127260.1669

چکیده
  کدخدامنشی به‌عنوان سیستمی برای حل‌وفصل منازعات غالباً در داوری به‌خصوص در حوزه بین‌الملل شناخته می‌شود. حقوق فرانسه، مهد کدخدامنشی، این امکان را به طرفین دعوا می‌دهد که از قاضی بخواهند اختلافات ...  بیشتر