مقاله علمی - پژوهشی
ماهیت بیمه مسئولیت در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی در حقوق انگلیس
ماهیت بیمه مسئولیت در حقوق ایران با رویکردی تطبیقی در حقوق انگلیس

سید مصطفی محقق داماد؛ سیدمحمدحسین ملائکه پورشوشتری

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 3-20

چکیده
  به‌رغم رشد فزایندة میزان استفاده از بیمه‌های مسئولیت مدنی، هنوز ماهیت حقوقی این قرارداد آشکار نیست. توجیه آثار این قرارداد بر طرفین آن و اشخاص ثالث زیان‌دیده، صرفاً با تکیه بر شناخت ماهیت این قرارداد ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تعهد دولت ها به ارائه و پذیرش کمک های بشر دوستانه
تعهد دولت ها به ارائه و پذیرش کمک های بشر دوستانه

ناصر قربان‌نیا

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 21-44

چکیده
  انسان‌ها نه تنها حق دارند بلکه مکلفند به انسان‌های نیازمند در هر جای دنیا کمک کنند. در زمان بروز فجایع انسانی ناشی از جنگ یا حوادث طبیعی، هر انسانی تعهد اخلاقی دارد به کمک انسان‌های نیازمند بشتابد. حوادث ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تمایز توکیل به غیر و تفویض وکالت مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
تمایز توکیل به غیر و تفویض وکالت مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس

نجاد علی الماسی؛ مهسا مدنی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 45-66

چکیده
  توکیل به غیر و تفویض وکالت در عین وجود برخی شباهت‌ها، متفاوت از یکدیگر هستند. توکیل به غیر اساساً تابعی از وکالت اصلی بوده و در آن ممکن است موت و حجر وکیل اول در وکالت ثانوی اثر‌گذار باشد و در برخی مواقع ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی نسل زدایی فرهنگی در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه فلسطین
بررسی نسل زدایی فرهنگی در حقوق بین الملل با تاکید بر قضیه فلسطین

محمد حبیبی مجنده؛ علیرضا روستایی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 67-84

چکیده
  موضوع این مقاله تلاش برای پاسخ به این سؤال است که آیا استراتژی‌های نابودی اجتماعی و فرهنگی که فاقد کشتار سیستماتیک یا حداقلِ حملات فیریکی گسترده هستند، بایستی تحت حقوق بین‌الملل، نسل‌زدایی محسوب شوند ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)
جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)

سیدعزت الله عراقی؛ محی الدین رستگار جویباری

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 85-110

چکیده
  اصل عدالت رئالیستی و معاوضی و اصالت ارادة باطنی از اصول مبنایی حقوق قراردادهای مدرن و دارای اهمیت فوق‌العاده در اندیشة حقوقی و قضایی معاصر و راهگشا در موارد مشکل می‌باشند. این تحقیق به تطبیق این اصول ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی نحوه انتصاب سردفتران اسناد رسمی – مطالعه مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران
مطالعه تطبیقی نحوه انتصاب سردفتران اسناد رسمی – مطالعه مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران

عباس کریمی؛ امیر سپاهی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 111-132

چکیده
  برای صدور اسناد رسمی در کشورهای مختلف جهان، سیستم‌های متفاوتی وجود دارد، ولی به طور کلی می‌توان آن‌ها را به سه دسته تقسیم کرد. که دسته نخست کشورهای دارای سردفتری لاتینی مانند فرانسه هستند که در آن‌ها ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
تاثیر پذیرش خطر (اقدام) در انتفای مسئولیت مدنی ورزشکاران
تاثیر پذیرش خطر (اقدام) در انتفای مسئولیت مدنی ورزشکاران

محمدمهدی مقدادی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 133-150

چکیده
  خشونت و آسیب از پیامدهای ناخواسته گسترش روز‌افزون ورزش است. بخش مهمی از زیان‌ها و آسیب‌ها، مربوط به عملیات ورزشی (بازی‌ها و رقابت‌های ورزشکاران) است. در نظام‌های حقوقی این گونه خسارات و آسیب‌ها مشمول ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر
مطالعه تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر

علیرضا یزدانیان؛ حمید آرایی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، صفحه 151-180

چکیده
  در دنیای امروز هر کس باید در قبال رفتاری که انجام می‌دهد پاسخگو باشد. به دیگر سخن حقوق، کلیه افراد جامعه را مسئول اعمال خود می‌داند و از این حیث تمایزی بین شخص حقیقی و حقوقی وجود ندارد. با توجه به روند ...  بیشتر