نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه تهران

چکیده

برای صدور اسناد رسمی در کشورهای مختلف جهان، سیستم‌های متفاوتی وجود دارد، ولی به طور کلی می‌توان آن‌ها را به سه دسته تقسیم کرد. که دسته نخست کشورهای دارای سردفتری لاتینی مانند فرانسه هستند که در آن‌ها سردفتران لزوماً باید حقوقدان باشند و برای دریافت مجوزهای سردفتری باید از مراحل بسیار پیچیده‌ای عبور کـنند و حتی ممکن است دریافت مجوزهای سردفتری چندین سال به طول بیانجامد. دسته دوم کشورهای دارای سردفتری عادی (عمومی) اسناد رسمی هستند مانند، امریکا که در آن‌ها دریافت مجوزهای سردفتری آن چنان سخت نبوده و حتی نیازی نیست که سردفتران حتماً حقوقدان باشند و دسته سوم کشورهایی هستند که تلفیقی از هر دو روش را برگزیدند مانند، ایران که دارای مقرراتی هستند که شباهت‌هایی به مقررات هر دو سیستم دارد یعنی برخی از سختگیری‌های سیستم لاتینی را دارند ولی به طور کامل از این سیستم پیروی نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Process of Notaries Appointment (Iranian, American and French Rules)

نویسندگان [English]

 • Abbas Karimi 1
 • Amir Sepahi 2

1 Full Professor, Department of Law and Political Science, University of Tehran

2 MA Student of Notaries, University of Tehran

چکیده [English]

Although there are various systems of notarizing, generally we have three kinds of notarizing system in the world. Some countries such as France accepted Latin notaries system in which all the notaries should be graduates of law and they should go through a complex process and are required to take a exams in order to obtain a notary license. It may take some years to get this. Other countries like United States confirm public notary system. In this system obtaining a notary license is not so difficult and it is not necessary for applicants to be graduates of law. The third system is the one accepted in Iran and some other countries and it is a combination of two systems. They follow some of the strict procedures of the Latin system, but they do not follow it fully.

کلیدواژه‌ها [English]

 • General Requirements of the Applicants for Notaries
 • Qualifications of Notaries
 • Appointment of Notaries
 1. الف- فارسی

  1. آدابی، حمیدرضا؛ مسئولیت کیفری سردفتران اسناد رسمی در حقوق ایران و فرانسه، تهران، انتشارات جنگل – جاودانه، چاپ اول، 1389.
  2. آدابی، حمیدرضا؛ حقوق ثبت تخصصی، تهران، انتشارات جنگل – جاودانه، چاپ چهارم، 1390.
  3. آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی.
  4. آیین‌نامه‌های بند 4 و ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14، 17، 19، 20، 24، 28، 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران.
  5. الیوت، کاترین؛ رنون، کاترین؛ نظام حقوقی فرانسه، مترجم صفر بیگ­زاده، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1387.
  6. تفکریان محمود؛ حقوق ثبت - شناخت دفاتر رسمی، مؤسسه فرهنگی نگاه بینه، چاپ پنجم، تهران، 1389.
  7. حاجیانی (بوشهری)، علی؛ منشور موجز سردفتری اسناد رسمی و آداب تنظیم سند، تهران، نشر همسفر، چاپ اول، 1388.
  8. حبشی، ابوالقاسم؛ سیر قهقرایی در اجرای مفاد اسناد رسمی - به انضمام خلاصه نشریه انتقادی سابق نویسنده و عکس‌العمل‌های آن، تهران، چاپخانه بانک تهران، چاپ اول، 1344.
  9. حسینی‌نژاد حسینقلی؛ «سردفتر در حقوق فرانسه»،ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، 1378، شماره 14.
  10. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، جلد اول، انتشارات دراک، چاپ دهم، 1384.
  11. شهبازی، کیوان؛ «بررسی تطبیقی جایگاه دفاتر اسناد رسمی فرانسه و ایران»، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، 1387، شماره 83.
  12. شهری، غلامرضا؛ حقوق ثبت اسناد و املاک، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ بیست و چهارم، 1387.
  13. صالحی حمید؛ حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران، تهران، مرکز نشر فرهنگی مشرق، چاپ اول، 1375.
  14. عباسی داکانی، خسرو؛ حقوق ثبت اسناد، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1388.
  15. فدوی، سلیمان؛ حقوق ثبت املاک و مقررات دفاتر اسناد رسمی، تهران، انتشارات طرح نوین اندیشه، چاپ سوم، 1388.
  16. کرد علیوند، روح­الدین؛ «نهاد سردفتری در چشم‌اندازی بین‌المللی - بررسی کشور فرانسه»، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، 1380، شماره 29.
  17. _____________ ؛ «آموزش حرفه‌ای سردفتران و مدرسه‌های سردفتری در فرانسه»، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، 1381، شماره 31.
  18. کریم­پور، مهدی؛ «ثبت اسناد»، بخش دوم، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، 1376، شماره 2.
  19. __________ ؛ مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک و شیوه ثبت سند در دفاتر اسـناد رسمی و ازدواج و طلاق، تهران، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، چاپ اول، 1378.
  20. محمدزاده، محمود؛ «نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی»، پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، استاد راهنما عباس کریمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، سال تحصیلی 1380-1381.
  21. محمدی، سید جلیل؛ «اعتبار و منزلت دفاتر اسناد رسمی را حفظ کنیم»، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، 1386، شماره 75.
  22. مشهدی، مرتضی؛ «بررسی ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران»، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، 1383، شماره 55.
  23. ملک صادقی، علی‌اصغر؛ دفاتر اسناد رسمی و سردفتران، قم، بنیاد پژوهش‌های علمی فرهنگی نورالاصفیاء، چاپ اول، 1382.
  24. قانون ثبت اسناد و املاک
  25. قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران.
  26. قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری.
  27. لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری.
   1. Arizona Notary Public Reference Manual. avaiable at: http://www.azsos.gov, 2010
   2. Brown Neville; 1953, "The office of the Notary in France", The international and comparative law quarterly, Vol. 2, No. 1, pp. 60-71.
   3. Greenwood Daniel; 2006, "electronic notarization". available at: http://www.nationalnotary.org
   4. Handbook for Maryland Notaries Public available at: http://www.sos.state.md.us
   5. Kansas Notary Public Handbook. available at : http://www.sos.ks.gov
   6. Model Notary Act 2010  (USA)
   7. Piombio Alfred; 1997, Notary public handbook-principles-practices&cases, New York, Poughkeepsie, first printing.
   8. Shaw Gisela; 2000, "Notaries in England and Wales: modernising a profession frozen in time",International Journal of the Legal Profession , Vol. 7 Issue 2, pp. 141-155.
   9. Van den Bergh Roger & Montangie Yves; 2006, "Competition in Professional Services Markets: Are Latin Notaries Different?", Journal of Competition Law and Economics, Vol. 2 Issue 2, pp. 189-214.

   

CAPTCHA Image