مقاله علمی - پژوهشی
بررسی تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر حمایت از آثار چند رسانه ای
بررسی تطبیقی نظام حقوقی حاکم بر حمایت از آثار چند رسانه ای

سعید حبیبا؛ مجید حسین زاده

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 3-26

چکیده
  آثار چندرسانه‌ای از جدیدترین محصولات فکری فن‌آورانه در دو دهه اخیر محسوب می‌شوند که توانسته‌اند به علت خلاقیت و نوآوری بالا، در مدتی کم بازارهای بین‌المللی را به طور موفقیت‌آمیزی به قبضه خود درآورند. ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اولویت قوانین حمایتی نظام های حقوقی کامن لا ورومی- ژرمنی نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد
اولویت قوانین حمایتی نظام های حقوقی کامن لا ورومی- ژرمنی نسبت به اصل آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد

سیدحسن وحدتی؛ مرضیه افضلی مهر

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 27-48

چکیده
  با بررسی مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی در زمینة قراردادها از منظر حقوق تطبیقی، همگرایی نظام‌های حقوقی بزرگ رومی - ژرمنی و کامن‌لا در خصوص پذیرش اصل حاکمیت اراده برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد، آشکار ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
اخلال در امنیت پرواز هواپیما از منظر حقوق داخلی و بین‌الملل
اخلال در امنیت پرواز هواپیما از منظر حقوق داخلی و بین‌الملل

محمود مالمیر؛ مرضیه قراخانی بنی؛ اصغر احمدی موحد

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 49-66

چکیده
  از زمان اولین پرواز با هواپیما تاکنون یک قرن می‌گذرد و در این مدت هواپیما خاصه هواپیمای کشوری به عنوان وسیله‌ای که مهم‌ترین ویژگی آن سرعت است، توانسته جایگاه منحصر به فردی در حمل و نقل کالا و مسافر پیدا ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس
مبنای مسئولیت بیمه گر حوادث خودرو در مقایسه با حقوق انگلیس

سید حسین صفایی؛ حسنعلی اورک بختیاری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 67-88

چکیده
  حقوقدانان تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت حاصل از حوادث خودرو را اثر قرارداد با بیمه‌گذار می‌دانند و بر این مبنا مسئولیت بیمه‌گر را تحلیل می‌کنند. به نظر می‌رسد قرارداد، مبنای ظاهری مسئولیت مدنی بیمه‌گر ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی زمان انتقال مالکیت در قرارداد سفارش ساخت (استصناع)
مطالعه تطبیقی زمان انتقال مالکیت در قرارداد سفارش ساخت (استصناع)

سید علی علوی قزوینی؛ عبدالله شفایی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 89-110

چکیده
  قرارداد استصناع، امروز گسترش بسیار یافته است و تحقیقات بسیاری هم در مورد آن سامان یافته است. پس از تعیین ماهیت قرارداد استصناع، تعیین زمان انتقال مالکیت کالا به سفارش‌دهنده، مهم‌ترین مسئله در عقد استصناع ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی شرایط موجه بودن فعل زیانبار مقام صالح و مامور (حقوق فرانسه، مصر، لبنان، الجزایر، عراق، سوریه، اردن و ایران)
مطالعه تطبیقی شرایط موجه بودن فعل زیانبار مقام صالح و مامور (حقوق فرانسه، مصر، لبنان، الجزایر، عراق، سوریه، اردن و ایران)

احد شاهی؛ علی مشهدی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 111-134

چکیده
  در حقوق کشورها یا قوانینی خاص در خصوص شرایط موجهه بودن فعل زیانبار مقام صالح قانونی و مأمور به تصویب رسیده است یا قواعد و اصول مسئولیت مدنی اجرا می‌شود. به هر حال، برای توجیه فعل زیانبار مقام صالح قانونی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا
ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا

علیرضا باریکلو؛ مصطفی نصرآبادی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 135-154

چکیده
  یکی از ابعاد حقوقی حمایت از آثار ادبی - هنری، ضمانت اجراهای حقوقی آن است. تنوع حقوق اخلاقی یا مادی پدیدآورنده می‌تواند در نوع ضمانت اجرای مدنی تأثیرگذار باشد. با این حال، برخی از ضمانت اجراهای مدنی مانند، ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا
بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

وحید آرایی؛ حمیدرضا ملک محمدی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، صفحه 155-176

چکیده
  وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم و کارآمد است. یکی از مهم‌ترین اقسام نظارت، نظارت قضایی بر اَعمال دستگاه‌های اداری است که بر مبنای حاکمیت قانون، تکلیف ...  بیشتر