نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی،واحد خوراسگان،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

3 استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

چکیده

از زمان اولین پرواز با هواپیما تاکنون یک قرن می‌گذرد و در این مدت هواپیما خاصه هواپیمای کشوری به عنوان وسیله‌ای که مهم‌ترین ویژگی آن سرعت است، توانسته جایگاه منحصر به فردی در حمل و نقل کالا و مسافر پیدا نموده و صنعت هوا‌نوردی را به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی در جهان مورد توجه قرار دهد. به دنبال این مهم دغدغه کشورها و مجامع بین‌المللی در خصوص تأمین و حفظ امنیت پرواز هواپیما در قالب تصویب قوانین و مقررات داخلی و بیش از 23 کنوانسیون و پروتکل بین‌المللی خود را نشان داده است. در عرصه حقوق داخلی قانون «مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی» مصوب 1349، به صورت ویژه در خصوص حفظ امنیت هوانوردی همگام با اسناد بین‌المللی به تصویب رسیده و در عین مختصر بودن بسیاری از اعمال را جرم‌انگاری و تشریح نموده است. مفاد قانون فوق‌الذکر هنوز هم قابلیت اجرایی دارد و منشأ تصمیم‌گیری قضات و مطالعة حقوقدانان می‌باشد. با مقایسه میان این قانون و حقوق بین‌الملل به‌رغم مشاهده نقاط اشتراک، نقاط افتراق و خلاءهایی در آن مشاهده می‌گردد؛ گر چه برخی از این کاستی‌ها در قوانین سال‌های بعد نظیر قانون «مجازات اخلالگران در صنایع» مصوب 1353 و قانون «مجازات اسلامی» مصوب 1375 مورد توجه قرار گرفته، لکن ضروری است قوانین پراکنده حقوق هوایی خاصه امنیت پرواز هواپیما تجمیع شده و متناسب با شرایط و مقتضیات زمان از نظر عناوین مجرمانه و تعیین مجازات تدوین گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Disruption of Flight Security from National and International Law Perspective

نویسندگان [English]

 • Mahmood Malmir 1
 • Marzieh Ghara Khani Bani 2
 • Asghar Ahmadi Movahed 3

1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Moster of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Khorasgan Branch (Isfahan)

3 Assistant Professor of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Khorasgan Branch (Isfahan)

چکیده [English]

It has been over a century since the first flight by an airplane and ever since, civil aircraft have been recognized as vehicles whose most outstanding feature has been their speed giving them a key position in transportation industry. Aviation industry, therefore, plays a crucial role in economic development in the world. This has caused many states and international bodies to be concerned about providing and preserving safety and security of the flights. This concern has been allayed by some domestic laws and regulations as well as over 23 international conventions and protocols. The law of “punishment for violating safety of aircraft and sabotaging the equipments and facilities of aircraft” passed in Iran in 1970 has defined and criminalized many offenses in spite of its brevity. The provisions of the abovementioned act are still applicable and have been a reliable source for judges and lawyers. Comparing this act with international laws, despite some similarities in between, there are some differences and gaps as well. Although some of these gaps have been bridged in the following years by such laws as “punishment for violators of industry” passed in 1974 and “Islamic Penal Code” in 1996, it is still necessary to gather the scattered acts regarding the subject matter of flight safety and security and recodify them considering current needs and requirements of offences and punishments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flight Security
 • Flight Security of Aircraft
 • Disruption of Flight Security
 • Aircraft in Flight
 • International Law
 1. منابع

   

  1. جباری، منصور؛ «مفهوم حادثه در حمل و نقل هوایی، مدرس علوم انسانی - پژوهش‌‌های حقوق تطبیقی»، 1389، شماره 2.
  2. گلرو، علی اکبر؛ زرنشان، شهرام؛ «تأملی برتحولات حقوق امنیت هوانوردی درچهارچوب ایکائو پس از حوادث یازدهم سپتامبر 2001»، فصلنامه حقوق، 1389، شماره 2.
  3. قانون جرائم رایانه‌‌ای مصوب 1383.
  4. قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هوایی، مصوب 1349.
  5. قانون مجازات اخلالگران در صنایع ‌مصوب 1353.
  6. قانون مجازات اسلامی، مصوب 1375.
  7. قانون هواپیمایی کشوری، مصوب 1328.
  8. پروتکل جلوگیری از توقیف غیر‌‌قانونی هواپیما، الحاقی به کنوانسیون لاهه، پکن، 14سپتامبر 2010 .
  9. پروتکل مقابله با اعمال خشونت بار غیر‌‌قانونی در فرودگاه‌‌های مورد استفادة هوانوردی غیر‌‌نظامی بین‌‌المللی 1988 ،اصلاحیه مونترال 1971.
  10. کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم، استراسبورگ، 27 ژانویه 1977.
  11. کنوانسیون اروپایی پیشگیری از تروریسم، 16 مه 2005.
  12. کنوانسیون بین‌‌المللی سرکوب بمب‌‌گذاری تروریستی، نیویورک، 15 دسامبر 1997.
  13. کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌‌المللی، شیکاگو، 7 دسامبر 1944.
  14. کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌‌المللی، واگادوگو، 1جولای 1999.
  15. کنوانسیون در مورد جلوگیری از اقدامات غیر‌‌قانونی مرتبط با هواپیمایی کشوری بین‌‌المللی، پکن، 10 سپتامبر 2010.
  16. کنوانسیون حقوق دریاها، ژنو، 29 آوریل 1958.
  17. کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما، توکیو، مصوب 1963.
  18. کنوانسیون رویارویی با اقدامات غیر‌‌قانونی علیه ایمنی هوانوردی کشوری، مونترال، مصوب 1971.
  19. کنوانسیون راجع به تصرف غیر‌‌قانونی هواپیما، لاهه، مصوب 1970.

   

CAPTCHA Image