مقاله پژوهشی
مطالعۀ تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهۀ دعوا در حقوق ایران و فرانسه
مطالعۀ تطبیقی اصل تجمیع اسباب موجهۀ دعوا در حقوق ایران و فرانسه

عباس کریمی؛ رضا شکوهی زاده

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22096/law.2019.70028.1136

چکیده
  به­ صورتِ سنتّی، در تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، طرفین و سبب دعوا شرط دانسته می­شود. در حقوق فرانسه، این شرط به­صراحت در مادّۀ 1351 قانون مدنی پیش­بینی شده است. با این حال، دیوان کشور فرانسه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض حق مؤلف در فضای مجازی
تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض حق مؤلف در فضای مجازی

مینا کاویانی؛ نجاد علی الماسی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 27-50

https://doi.org/10.22096/law.2020.44792

چکیده
    با افزایش استفاده از اینترنت، امکان نقض حق مؤلف در فضای مجازی توسط میلیون­ها کاربر در سراسر جهان فراهم شده و دارنده این حق را با این پرسش مواجه کرده که در دعوا علیه نقض کنندگان متعدد حق وی که در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا
بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا

حسین میرمحمد صادقی؛ علیرضا درزی رامندی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 51-74

https://doi.org/10.22096/law.2020.44789

چکیده
  در آمریکا جرایمِ دارای تعدد مادّی، هرکدام تحت عنوان یک جرم واحد، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در جرایم دارای تعدد معنوی، دادستان‌های ایالتی اختیار خواهند داشت درخواست تشدید جرم را از دادگاه صادرکنندۀ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی و نقد نهاد تعلیق تعقیب در حقوق کیفری ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)
ارزیابی و نقد نهاد تعلیق تعقیب در حقوق کیفری ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)

محمد مهدی ساقیان؛ محسن نورپور

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 75-100

https://doi.org/10.22096/law.2019.83889.1240

چکیده
  نهاد تعلیق تعقیب به عنوان یکی از راهبردهایی که همسو با سیاست‌های قضازدایی، کیفرزدایی و به طور کلی الغاگرایی کیفری است، بعد از چند دهه تزلزل و تردید، سرانجام در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به تثبیت رسید. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ضرورت ها و موانع پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در نظام رومی-ژرمنی و حقوق ایران
ضرورت ها و موانع پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در نظام رومی-ژرمنی و حقوق ایران

ناهید صفری؛ محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 101-126

https://doi.org/10.22096/law.2020.44788

چکیده
  دعوای جمعی دعوایی است که از طرف یک شخص به نمایندگی از یک گروه نامعین از اشخاص متضرر اقامه می­شود. این دعاوی که در نظام­های کامن­لایی و به­ویژه حقوق امریکا شکل گرفته­اند، امکان رسیدگی به دعاوی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی امکان تطبیق نظریه حقوقی در حقوق اسلام و غرب با تکیه بر مبانی معرفتی
بررسی امکان تطبیق نظریه حقوقی در حقوق اسلام و غرب با تکیه بر مبانی معرفتی

محمدرضا پنداشته پور؛ سید علی علوی قزوینی؛ عبدالرضا علیزاده

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 127-156

https://doi.org/10.22096/law.2019.90900.1296

چکیده
  نظریه‌ها شالودۀ اصلی علوم هستند. بررسی نظریه‌ها گاهی در سطح آثار و نتایج حاصل از آنهاست و گاهی از طریق مبانی سازنده آن­هاست. در مطالعه پسینی نگرش تحقیقات بر بررسی بنیان‌های نظریات به­عنوانِ پدیدارهایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی
بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی

کامران محمودیان اصفهانی؛ محمد علی اردبیلی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 157-178

https://doi.org/10.22096/law.2019.99294.1366

چکیده
  مقاله حاضر ماهیت امر آمر قانونی را از منظر مبانی حقوقی و فراحقوقی (قابلیت سرزنش) واکاوی و بدین بحث می‌پردازد که امر آمر قانونی در ساحت حقوقی بنابر یک تفسیر غایت گرایانه و اخلاقی جرم تلقی نمی‌گردد و ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
امکان سنجی تبدیل قانونی حق قصاص در فقه مذاهب خمسه و خلأهای قانونی آن
امکان سنجی تبدیل قانونی حق قصاص در فقه مذاهب خمسه و خلأهای قانونی آن

زهرا سمیعی زفرقندی؛ حسین جعفری؛ عبدالعلی توجهی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 179-208

https://doi.org/10.22096/law.2020.44790

چکیده
  با توجه به اینکه قصاص از جمله واکنش‌ها و مجازات‌هایی است که اسلام به­عنوانِ ضمانت اجرای حق حیات انسان در نظر گرفته است، در­خورِ مباحث پژوهشی فراوانی است. یکی از این مباحث تبدیل و جایگزینی این مجازات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی ماهیت تبلیغات مقایسه‌ای و ارزیابی آن در حقوق ایران و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا
بررسی ماهیت تبلیغات مقایسه‌ای و ارزیابی آن در حقوق ایران و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا

سیده مریم اعتماد؛ ستار زرکلام؛ منصور امینی؛ پرویز ساورایی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 209-234

https://doi.org/10.22096/law.2019.94393.1328

چکیده
  تبلیغات مقایسه‌ای به­عنوانِ گونۀ خاصی از تبلیغات یک ابزار افزایش فروش است که تولیدات یا خدمات یک شخص را با تولیدات یا خدمات دیگر یا رقبای دیگر مقایسه می‌کند. در این‌گونه از تبلیغات علی‌القاعده علاوه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیر احراز در مالکیت آب از نگاه فقه امامیه با توجه به حقوق و واقعیت‌های معاصر
تأثیر احراز در مالکیت آب از نگاه فقه امامیه با توجه به حقوق و واقعیت‌های معاصر

سعید رهایی؛ ماه منیر فرزانه

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 235-266

https://doi.org/10.22096/law.2020.101062.1390

چکیده
  آب محرَز آبی است که در ظرفی خاص گردآوری می‌شود و در شرایطی مملوک شخصی است که آن را احراز کرده است. این پژوهش، احراز آب را به‌عنوان یکی از اسباب مالکیت آب و شرایط و محدوده استفاده از آن را بیان نموده و کوشیده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی تسری حقوق مالکیت ادبی و هنری به آثار خبری در حقوق ایران و انگلستان
مطالعه تطبیقی تسری حقوق مالکیت ادبی و هنری به آثار خبری در حقوق ایران و انگلستان

محمدمهدی مقدادی؛ مهدی میرزامحمد

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 267-294

https://doi.org/10.22096/law.2020.44811

چکیده
  «خبر» به عنوان یک پدیده مهم، پیچیده و متاثر از ذهن خلاقانه بشر، هم دارای ارزش اقتصادی است و هم می‌تواند به عنوان یک «اثر» اعم از نوشتاری یا سمعی و بصری تلقی شده و احکام مالکیت ادبی و هنری بر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار و امکان سنجی تاسیس دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی
اصلاح ساختار حل و فصل اختلافات دولت- سرمایه گذار و امکان سنجی تاسیس دیوان دائمی سرمایه گذاری بین المللی

سیدمصطفی میرمحمدی؛ مهران خمیسی زاده

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، صفحه 295-322

https://doi.org/10.22096/law.2020.114652.1529

چکیده
  سازوکار کنونی حاکم بر حل‌وفصل اختلافات دولت- سرمایه‌گذار مبتنی بر داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی اعم از داوری موردی و یا نهادی است. رژیم کنونی این سازوکار به علت نقصان‌های ناشی از صدور احکام متعارض ...  بیشتر