مقاله علمی - پژوهشی
تأثیـر یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نخستیـن در جرائـم مستـوجب قصـاص (با بررسی موردی آراء دادگاه‌ها)
تأثیـر یافته‌های بزه‌دیده‌شناسی نخستیـن در جرائـم مستـوجب قصـاص (با بررسی موردی آراء دادگاه‌ها)

شهرام محمدی؛ فرهاد شاهیده؛ افشین عبدالهی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 3-24

چکیده
    جرائم علیه تمامیت جسمانی که شامل قتل و ضرب و جرح می‌باشد، از زمره جرائم خشونت‌آمیز است. در جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص به عنوان ضمانت ‌اجرای برابر با عمل مرتکب است و در صورتی‌که امکان قصاص ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس از منظر تعارض قوانین
مطالعه تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس از منظر تعارض قوانین

سید محمد صادق طباطبائی؛ قادر شنیور

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 25-44

چکیده
  یکی از مسائل مهم حقوق بین‌الملل خصوصی، جبران خسارت ناشی از حوادث زیانبار است. حقوق بسیاری از کشورها در این خصوص مقررات خاصی دارند و به تبیین مسائل مربوط به مسئولیت مدنی پرداخته‌اند. نگاه اجمالی به مقررات ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
بررسـی مبنـای مسئولیت مدنـی دارنـدگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی
بررسـی مبنـای مسئولیت مدنـی دارنـدگان وسیله نقلیه موتوری زمینی و حدود آن با تکیه بر مبانی فقهی

حمید بهرامی احمدی؛ رضا آقاعباسی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 45-64

چکیده
  در گذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارت‌های وارده، دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی وجود داشته است. در بعضی از نظرات ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیان‌دیده نگاهی اغماض‌آمیز شود؛ و یا اینکه جبران خسارت ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
الغاء مصونیت قضایی دولت در موارد ارتکاب شکنجه، مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز
الغاء مصونیت قضایی دولت در موارد ارتکاب شکنجه، مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز

حسین شریفی طرازکوهی؛ ساسان مدرس سبزواری

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 65-86

چکیده
  تعارض میان قاعدة عرفی مصونیت دولت با قواعد آمرة حقوق بین‌الملل، در صورت احراز، باید به نفع قواعد آمره حل شود. با این حال دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی سال 2012 خود در اختلاف آلمان علیه ایتالیا قاعدة ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
مطالعه سرقت هویت در حقوق فدرال آمریکا با نگاهی اجمالی به حقوق ایران
مطالعه سرقت هویت در حقوق فدرال آمریکا با نگاهی اجمالی به حقوق ایران

ابوالفتح خالقی؛ زهرا صالح آبادی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 87-114

چکیده
  سرقت هویت از جمله خطیرترین جرائمی‌است که تعریف مشترک مورد قبولی از آن تاکنون ارائه نشده است. مطالعه و بررسی مصادیق و ارکان واقعی این پدیده مجرمانه مستلزم تبیین مفهوم آن است. در این مقاله، تلاش می‌شود ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
جایگاه شرط خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
جایگاه شرط خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

رضا مقصودی پاشاکی؛ اکبر ایمان‌پور

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 115-136

چکیده
  کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مواد 74 الی 78 ترتیبات خاصی برای جبران خسارت پیش‌بینی کرده است. با این وجود توافق بر خسارت یا شرط خسارت جایگاه صریحی در کنوانسیون ندارد. به نحوی که اختلافات زیادی در آراء ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
صیانت از حریم ژنتیکی در دَوَران منافع فردی و مصالح عمومی
صیانت از حریم ژنتیکی در دَوَران منافع فردی و مصالح عمومی

محسن عبداللهی؛ مُنا احمدی

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 137-166

چکیده
  هر چند کاربرد اطلاعات ژنتیکی به منظور پیشگیری و درمان بیماری‌ها و همچنین استفاده فزاینده از این اطلاعات در حوزه‌های غیرپزشکی، نظیر اشتغال، بیمه، مراجع قضائی و یا نهادهای آموزشی و پژوهشی، منافع اقتصادی ...  بیشتر
مقاله علمی - پژوهشی
افول دکترین نامحدود بودن اختیارات شورای امنیت در آئینه عروج دیوان دادگستری اروپا
افول دکترین نامحدود بودن اختیارات شورای امنیت در آئینه عروج دیوان دادگستری اروپا

سید قاسم زمانی؛ حوریه حسینی اکبرنژاد

دوره 2، شماره 2 ، اسفند 1394، صفحه 167-184

چکیده
  رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه کادی، مبتنی بر برتری دادن استانداردهای حقوق بشری بر ضمانت اجرای اتخاذ شده توسط شورای امنیت می‌باشد. اعضای ملل متحد در حالی که به طور کامل در قبال قطعنامه‌های شورای امنیت ...  بیشتر