نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مترجم

چکیده

 
بهترین معناى حق این است که آن را برگى برنده در برابر دلایل موجهه تصمیمات سیاسى بگیریم که به دنبال منافع جامعه بطور کلى مى‏باشند . این مقاله در پى ارائه چنین تحلیل و نظریه‏اى از حق است . یعنى ارائه نظریه حق به عنوان دلیل حاکم در برابر دلایل سود - انگار . بدین منظور نویسنده به دو نوع دفاع در مقابل نظریه سود - انگار اشاره مى‏کند: دفاع تکثرگرا و دفاع مبتنى بر حق استقلال اخلاقى دورکین استدلال مى‏کند که تحلیلى عمیق‏تر از دلایل پذیرش سود - انگارى نشان مى‏دهد که مفهوم سود باید نوعى حق استقلال اخلاقى را نتیجه بدهد . از دلایل اولیه پذیرش (یا به تعبیر مؤلف از دلایل اصلى جذابیت) نظریه سود - انگار، قالب برابرى‏گراى این نظریه است . بدین معنا که در محاسبه بهترین روش عملى ساختن بیشترین ترجیحهاى اعضاى جامعه (سود - انگارى)، نباید ترجیح پاره‏اى از مردم، سنگین‏تر از ترجیح پاره‏اى دیگر گرفته شود، به منظور حصول چنین اصلى، سود - انگارى ناگزیر، باید حق استقلال اخلاقى را به منزله دلیل حاکم یا برگ برنده بپذیرد . در قسمت دوم مقاله نویسنده به اشکالات پروفسور هارت بر نظریه خود پاسخ مى‏گوید: پیشگفتار مترجم با تحلیل اجمالى راى شماره 645 وحدت رویه دیوان عالى کشور، در پى طرح نیاز به بحث و بررسى از نظریه‏هاى حق از نوع نظریه رونالد دورکین مى‏باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

RIGHTS AS TRUMPS

نویسندگان [English]

  • Ronald Dorkin 1
  • Mohammad Rasekh 2

1 the writer

2 Translator

چکیده [English]

Rights are best understood as trumps over some background justification for political decisions that states a goal for the community as a whole. This paper is to put forward such an analysis and theory of rights, that is, rights as overriding I reasons over utilitarian justifications. To this end, the author refers to two kinds of argument against utilitarian background justification: the pluralistic argument and the argument from the right to moral independence. Dworkin argues that further analysis of the grounds that we have for accepting utilitarianism shows utility must yield to some right of moral independence. Utilitarianism owes its appeal to its egalitarian cast in the sense that in the calculation how best to fulfill most preferences overall, preferences of some people should not be weighed more than that of some other. To fulfill such an aim, utilitarianism is bound to accept the right to moral independence as a trump. In the second part of the paper the author replies to professor Hart's criticisms of his theory. In the preface, analyzing the unifying precedent judgment No. 645 by the Iranian Supreme Court, attempts to indicate the necessity of dealing with theories of rights such as the Dworkin's theory of "rights as trumps".

کلیدواژه‌ها [English]

  • RIGHT
  • MORALITY
  • HART
  • DWORKIN
1. Dworkin, R. (1984) "Rights as Trumps". inj. Waldron (ed). Theories of Rights Oxford: Oxford university Press, ch. VII.
2. عضو هیات علمى دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتى
3. ر.ک روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران، شماره 16036،22/12/1378،صص 5-4.
3. ر.ک روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ایران، شماره 15111،18/7/1378،صص 15-1
CAPTCHA Image