نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)تهران، ایران.

چکیده

با اینکه امروزه، اجماعی جهانی درباره تعریف تروریسم وجود دارد، اما تعیین اینکه چه کسی یا گروهی مشمول این تعریف می‌شود، هنوز محل بحث است. از یک‌سو، نهادهای بین‌المللی، مانند سازمان ملل متحد، در چهارچوب تصمیمات شورای امنیت ذیل مواد 25 و 103 منشور ملل متحد، اشخاصی را در فهرست تحریمی خود پیرامون تروریسم درج می‌نمایند. از سوی دیگر، برخی دولت‌ها، مانند ایالات‌متحده و نهادهای مؤثر دیگر در سطح منطقه‌ای، مانند اتحادیه اروپا، جدای از درج نام اشخاص و موجودیت‌های تروریستی ملل متحد در فهرست منحصربه‌فرد خود، اسامی دیگری را فراتر از استانداردها و فرایندهای ملل متحد، به این فهرست افزوده‌اند. این نوشتار در سه بخش سازمان ملل متحد، ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به بررسی ملاک‌های تعیین گروه‌های تروریستی، مصادیق مطرح‌شده و عملکرد آن‌ها در زمینه‌ی رسیدگی به دعاوی مرتبط می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criteria for Being a Terrorist to Impose Sanctions on United Nations Security Council, the United States and the European Union

نویسنده [English]

  • Abdollah Abedini

Faculty Member of the Institution for Research and Development in the Humanities (SAMT), Tehran, Iran.

چکیده [English]

Although there is a global consensus today on the definition of terrorism, determining who or what is included is still a matter of debate. On the one hand, international institutions such as the United Nations, in the framework of Security Council resolutions under Articles 25 and 103 of the UN Charter, list persons on their sanctions list for terrorism. On the other hand, some States, such as the United States and other influential institutions at the regional level, such as the European Union, have added names beyond the standards and procedures of the United Nations, in addition to the names of terrorist individuals and entities of the UN. In three sections the United Nations, the United States, and the European Union, this paper examines the criteria for identifying terrorist groups, the examples presented, and their judicial practice in dealing with related cases. In three sections the United Nations, the United States, and the European Union, this paper examines the criteria for identifying terrorist groups, the examples presented, and their judicial practice in dealing with related cases.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Security Council
  • State Sponsors of Terrorism
  • European Court of Justice
  • Office of Foreign Assets Control
الف. کتب و مقالات
الف-1. فارسی
سادات میدانی، سیدحسین. «ارزیابی عملکرد محاکم داخلی آمریکا در انتساب اعمال گروه‌های لبنانی و فلسطینی به جمهوری اسلامی ایران»، ماهنامه اطلاع‌رسانی حقوقی، شماره 4 (1383): 13-17.
ضیایی، یاسر و علیرضا محمدی مطلق. «تحریم اشخاص حقیقی از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم برخی اتباع ایرانی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 88 (1393): 151-186.
عابدینی، عبدالله و علیرضا ابراهیم‌گل. «بررسی اجرای تحریم در سازمان‌های منطقه‌ای با تأکید بر اتحادیه اروپا»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی 8، شماره 1 (1396): 249-275.
کدخدایی، عباسعلی و علی داعی. سلب مصونیت دولت: بررسی تحلیلی قوانین و مقررات ایالات‌متحده آمریکا در سلب مصونیت از جمهوری اسلامی ایران نزد محاکم این کشور. چاپ و انتشارات نهاد ریاست جمهوری، 1390.
محمودی، هادی. «داعش و مسئله تشکیل دولت مطابق با نظم وستفالیایی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 75 (1395): 175- 200.
میرعباسی، سیدباقر و عبدالله عابدینی. «شورای امنیت و تروریسم: اشارات و تنبیهات محاکم ملی»، در: جامعه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل در قرن بیست و یکم، مجموعه مقالات بزرگداشت دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی، ویراستار: سیدقاسم زمانی، 498-522. تهران: شهر دانش، 1392.
 
الف-2. لاتین
Elena Chachko, “Foreign Affairs in Court: Lessons from CJEU: Targeted Sanctions Jurisprudence”, Yale Journal of International Law 44, (2019).
Paul R. Pillar, “Terrorism Goes Global: Extremist Groups Extend Their Reach Worldwide”, (2001), www.brookings.edu/articles/terrorism-goes-global-extremist-groups-extend-their-reach-worldwide/
Thomas von Danwitz, “The Rule of Law in the Recent Jurisprudence of the ECJ,” Fordham International Law Journal 37, No. 5, (2014).
Walter, Christian, “Terrorism,” Max Planck Encyclopedia of Public International Law, (2011). www.opil.ouplaw.com
 
ب. آرای قضایی
Abdelrazik v Minister of Foreign Affairs and Attorney General of Canada, First instance judgment, 2009 FC 580, 4 June 2009.
Case T-315/01, Yassin Abdullah Kadi v. Council and Commission, Judgment of the Court of 21 September 2005; Case T-306/01, Ahmed Ali Yusuf and Al Barakaat International Foundation v. Council and Commission, Judgment of the Court of 21 September 2005; Joined Cases C-402/05 P and C-415/05 P, 3 September 2008, paras. 353, 375; Kadi II v Commission, 30 September 2010.
Certain Iranian Assets (Islamic Republic of Iran v. United States of America), 14 June 2016, at: https://www.icj-cij.org/files/case-related/164/164-20160614-APP-01-00-EN.pdf
Hamas v Council, T-400/10, 14 December 2014, at: http://curia.europa.eu
Judgments in Cases C-599/14P and C-79/15P Council v Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) and Council v Hamas, 26 July 2017, at: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-07/cp170085en.pdf
Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy), 3 Feb. 2012.
Linde v Arab Bank Plc, 2nd U.S. Circuit Court of Appeals, Nos. 16-2098, 16-2119, 16-2134, at: https://www.reuters.com
People’s Mojahedin Organization of Iran v Council of the European Union, Judgment of the Court of First Instance (Seventh Chamber) of 4 December 2008,, at:
Rubin et al. v. Islamic Republic of Iran et al, 28 Feb. 2018, at: https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-534_6jfm.pdf
Tracy v. The Iranian Ministry of Information and Security, 2016 ONSC 3759, 2016/6/9, at: https://www.canlii.org/en/on/onsc/doc/2016/2016onsc3759/2016onsc3759.html
Youssef Nada v State Secretariat for Economic Affairs and Federal Department of Economic Affairs, Administrative appeal judgment, BGE 133 II 450, 14 November 2007.
ج. اسناد بین المللی
“The State Department Designates Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps as a Foreign Terrorist Organization”, American Journal of International Law, Vol. 113(3), (2019): 609-613.
Council Common Position (2001/931/CFSP) of 27 December 2001 on the application of specific measures to combat terrorism.
Council Decision 2011/487/CFSP of 1 August 2011 amending Common Position 2002/402/CFSP concerning restrictive measures against Usama bin Laden, members of the Al-Qaida Organisation and the Taliban and other individuals, groups, undertakings and entities associated with them.
Draft Comprehensive Convention on International Terrorism, A/C.6/55/1, at: https://digitallibrary.un.org/record/422477/files/A_C.6_55_1-EN.pdf.
Guidelines of the Committee for the Conduct of its Work, Adopted on 7 November 2002, as amended on 10 April 2003, 21 December 2005,29 November 2006, 12 February 2007, 9 December 2008, 22 July 2010, 26 January 2011, 30 November 2011, 15 April 2013, 23 December 2016, and 5 September 2018.
Immigration and Nationality Act, at: https://uscode.house.gov.
Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act of 2004.
Section 6(j) of the Export Administration Act, section 40 of the Arms Export Control Act, and section 620A of the Foreign Assistance Act.
UN Charter 1945.
Working Party on implementation of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism" (CP 931 WP).
 
د. وب سایت
http://eur-lex.europa.eu
http://rc.majlis.ir
http://www.consilium.europa.eu
http://www.gazette.gc.ca
https://scsanctions.un.org
https://www.interpol.int
https://www.nytimes.com
https://www.politico.eu
https://www.state.gov
 
 
CAPTCHA Image