نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

با گسترش تجارت و بازرگانی، امروزه شاهد ظهور نهادهای حقوقی جدیدی هستیم که ازجمله آن‌ها می‌توان به تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث اشاره کرد. امروزه در بسیاری از کشورها، تأمین مالی هزینه‌های مربوط به دعاوی، اعم از دعاوی دادگستری و داوری از سوی شخص ثالث، به موضوعی مهم تبدیل شده است؛ ولی درعین‌حال، اجرای آن با چالش‌های عملی و قانونی بسیاری مواجه است. با عنایت به تجارت روز دنیا، رویه‌های تجاری و لزوم هم‌سویی کشورهایی مانند ایران با تجارت دنیا، به نظر می‌رسد نهاد تأمین مالی ثالث باید به عرصه قانون‌گذاری وارد شود؛ لذا ضروری است که ابعاد حقوقی این نهاد مورد مداقه قرار گیرد. ازاین‌روی، این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به این پرسش اصلی پرداخته می‌پردازد که چه نوع محدودیت‌های غیرحقوقی و حقوقی در راستای نهادینه‌سازی تأمین مالی دعاوی از سوی شخص ثالث وجود دارد و راهکارهای حقوقی برطرف کردن این موانع و چالش‌ها چه می‌تواند باشد. نتیجه این نوشتار بدین‌صورت است که در نظام دادگستری در مقایسه با نظام داوری تجاری، به علت محدودیت‌های مختلف حقوقی و غیرحقوقی، همچون امکان پول‌شویی، تعارض منافع و ربا، امکان پذیرش فعلی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Legal Challenges of Lawsuit Financing by a Third Party

نویسندگان [English]

  • Golnar Sadat Banijamali 1
  • Morteza Shahbazinia 2
  • Mansour Amini 3

1 Ph.D. in Private Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Law Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Law Department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

With the expansion of trade and commerce, today we are witnessing the emergence of new legal institutions, among which we can mention the financing of lawsuits by third parties. In many countries today, the financing of litigation costs, including litigation and arbitration by third parties, has become an important issue, but at the same time, its implementation faces many practical and legal challenges. Given the current world trade, trade practices and the need for countries such as Iran to align with world trade, it seems that the third-party financing institution should enter the field of legislation; therefore, it is necessary to study the legal aspects of this institution. Therefore, in this descriptive-analytical article, we will address the main question of what kind of non-legal and legal restrictions exist in order to institutionalize the financing of lawsuits by third parties and legal solutions to overcome these barriers and challenges. What can it be? The result of the present study is that in the justice system, compared to the commercial arbitration system, due to various legal and non-legal restrictions such as money laundering, conflict of interest and the possibility of usury, there is no possibility of current acceptance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Third party financing
  • Champertor
  • Undue influence in litigation
الف. کتب و مقالات
الف-1. فارسی
ابن منظور مصری، علامه ابوالفضل جمال‌الدین محمد بن مکرم. لسان العرب. جلد 14، بیروت: دار صادر، (بی‌تا).
بهمئی، محمدعلی و محمدرضا اسدی. «چالش‌های اصلی تأمین مالی دعوی توسط اشخاص ثالث»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی 5، شماره 34 (1400): 65- 96.
محمودی، سیداحمد. «حیلت ربای تولیدی و انتاجی در بوته نقد و بررسی»، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال چهارم، شماره 8 (بهار و تابستان 1393): 159- 178.
نورایی، یوسف. «بررسی فقهی حیله‌های فرار از ربا»، پژوهشنامه فقه اسلامی و مبانی حقوقی، سال دوم، شماره 2 (بهارو تابستان 1393): 53- 76.
الف-2. لاتین
Adeline, Antoine and Perrin, Laure “Third-party funding of arbitration in France,” Squire Sanders International Arbitration News, 2013.
Cremades, Bernardo and Dimolitsa, Antonias, Dossier X: Third-party Funding in International Arbitration, Paris, ICC Publishing S.A, 2013.
Garner, Bryan Andrew, Black’s Law Dictionary, 3rd ed., Thomson West, 2007.
Nieuwveld, Lisa Bench and Shannon, Victoria, Third-Party Funding in International Arbitration, 1st ed., Alphen aan den Rijn, Kluwer Law International, 2012.
Rogers, Catherine, Ethics in International Arbitration, Oxford University Press, 2014.
De Morpurgo, Marco. “A Comparative Legal and Economic Approach to Third-Party Litigation Funding,” Cardozo Journal of International & Comparative Law19, 2011.
Dietsch, Nicholas, “Litigation Financing in the U.S., the U.K., and Australia: How the Industry Has Evolved in Three Countries,” Northern Kentucky Law Review 38, 2011.
Dobner, Ari, “Litigation for Sale,” University of Pennsylvania Law Review144, Issue. 4, 1996.
Flake, Collin, “In Domestic Arbitration: Champerty or Social Utility?,” Dispute Resolution Journal 2, 70, 2015.
Galagan, Dmytro & Zivkovic, Patricia “If They Finance Your Claim, Will They Pay Me If I Win: Implications Of Third Party Funding On Adverse Costs Awards In International Arbitration”, European Scientific Journal (Special Ed), 2015.
Garimella, Sai Ramani, “Third Party Funding in International Arbitration: Issued and Challenges in Asian Jurisdiction”, AALCO Journal of International Law 3, no.1, 2014.
Lyon, Jason, “Revolution in Progress: Third-Party Funding of American Litigation,” UCLA Law Review 58, 2010.
Miles, Craig and Vasani, Sarah, “Case notes on third-party funding,” Global Arbitration Review 3, no. 1, 2008.
Neuberger, David, “From Barratry, Maintenance and Champerty to Litigation Funding,” Harbour Litigation Funding First Annual Lecture, 2013.
Park, William and Rogers, Catherine, “Third-Party Funding in International Arbitration: The ICCA Queen-Mary Task Force,” The Dickinson School Of Law, Legal Studies Research Paper, No. 42, 2014.
Richmond, Douglas R., “Other People’s Money: The Ethics of the Litigation Funding,” Mercer Law Review 56, 2005.
Rodak, Mariel, “It’s about Time: A System Thinking Analysis of the Litigation Finance Industry and Its Effect on Settlement,” University of Pennsylvania Law Review 55, no. 6, 2006.
Sahani,Shannon, V., Judging Third-Party Funding, UCLA Law Review 63, 2016.
Sahani, Victoria Shannon, “Harmonizing Third-Party Litigation Funding Regulation,” Cardozo Law Review 36, 2015.
Salerno, T. & A. Kroop, J, Third-Party Litigation Funding: Where Do We Go Now? American Bankruptcy Institute Journal, 2016
Seidel, Selvyn, “‘Control’ in Third-Party Funding: a Doctrine Out of Control,” CDR 2011.
Shannon, Victoria, “Recent Developments in Third-Party Funding,” Journal of International Arbitration 30, no. 4, 2013
Steinitz, Maya, “The Litigation Finance Contract”, 54 William & Mary Law Review 54, 2012.
Willems, Melanie, “Third Party Funding: A Paper for the Society of Construction Arbitrators,” Howrey LLP, 2009.
 
ب. اسناد
Bevan Ashford v Geoff Yeandle Washington Law Review, Vol.73, No. 3, 1998.
In re Primus, Vol. 436 U.S. 412, S.Ct (1978).
Kraft v. Mason, 668 So. 2d 679 (Fla. Dist. Ct. App. 1996).
Otech Pakistan Pvt. Ltd. v. Clough Eng’g Ltd., [2006] SGCA.
Rancman v. Interim Settlement Funding Corp., 99 Ohio St.3d 121, 2003-Ohio-2721.
ج. وب‌سایت‌های اینترنتی
Attrill, Wayne, “Ethical Issues in Litigation Funding”, IMF www.imf.com.au/docs/default-source/site-documents/ethical-issues-paper-imf09---globalaw-conference, 2009.
CAPTCHA Image