نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2 استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران .

3 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

چکیده

سایه‌نویسی که به زبان ساده نوشتن برای و به نام دیگری است در سالهای اخیر به واسطه ظهور فناوری‌های نوین شدت و گسترش بیشتری در نظام‌های آموزشی یافته است. در پاسخ به این پدیده قانون گذاران ایران و ایالات متحده آمریکا تلاش کردند با جرم‌انگاری این پدیده و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری به مقابله با آن بپردازند. قانون‌گذار ایران در قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی هر دو طرف فرایند سایه‌نویسی یعنی سایه‌نویسان (ارائه دهندگان خدمات سایه-نویسی) و استفاده کنندگان از سایه‌نویسی(مشتریان) را مورد توجه قرار داده است. با این وجود سیاست کیفری در قبال این دو دسته یکسان نبوده و به دو گونه متفاوت با آن‌ها برخورد شده است. در حالی‌که قانون‌گذار برای ارائه‌دهندگان قائل به ضمانت اجرای کیفری شده برای استفاده کنندگان ضمانت اجرای خفیف‌تر و از نوع انضباطی از قبیل ملغی‌الاثر نمودن مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه و... پیش‌بینی کرده است. در ایالات متحده آمریکا نیز هفده ایالت سایه‌نویسی را جرم-انگاری کرده‌اند. این ایالت‌ها فقط به مجازات عرضه‌کنندگان خدمات سایه‌نویسی پرداخته‌اند. بدین‌سان نسبت به استفاده کنندگان از این خدمات مجازات‌های انتظامی دانشگاه‌ها اعمال می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Ghostwriting in the Criminal Law of Iran and the United States of America

نویسندگان [English]

  • Zahra Salehabadi 1
  • Seyyed Mahdi Seyyedzadeh Sani 2
  • Abdorreza Javan Jafari Bojnordi 3

1 Ph.D. Student of Criminal Law and Criminology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

3 Associate Professor, Faculty of Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Ghostwriting, which is simply writing for and under another name, has intensified in recent years due to the emergence of new technologies in educational systems. In response to this phenomenon, the legislators of Iran and the United States of America tried to deal with this phenomenon by criminalizing it and anticipating the guarantee of criminal execution. In the Law on Prevention and Combating Fraud in the Preparation of Scientific Works, the Iranian legislature has considered both sides of the ghostwriting process, namely ghostwriters (providers of ghost writing services) and users of ghostwriting (customers). However, criminal policy towards these two categories is not the same and they have been treated in two different ways. While the legislator has provided for the providers of a guarantee of criminal execution, for the users, a guarantee of execution is milder and of a disciplinary type, such as revocation, affecting the degree, base, rank, etc. Seventeen states have also criminalized ghostwriting in the United States. These states have only punished ghost writing service providers. Thus, university disciplinary sanctions are imposed on users of these services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghostwriting
  • Outsourcing
  • Honorary Author
  • Gift Author
  • Scientific Rent
  • Punishment
الف. کتب و مقالات
الف-1. فارسی
اسلامی، سیدحسن. «چو دزدی با چراغ آید: سرقت علمی در سطح دانشگاهی»، آیینه پژوهش 127،شماره 22 ( فروردین و اردیبهشت1390): 7-17.
http://jap.isca.ac.ir/article_770.html?lang=fa
زمان­زاده، وحید و منصور غفوری فرد. «کنکاشی بر چالش اخلاقی سوء رفتار علمی در مقالات علوم پزشکی: مصداق­ها، علل و راهکارهای پیشگیری از آن»، فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاری 1، شماره 5 (1395): 55-65. http://ethic.jums.ac.ir/article-1372-fa.html
سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، (1397). رشد ۲۱برابری تعداد دانشجویان در سال ۹۷ نسبت به چهار دهه قبل/ تعداد اعضای هیئت علمی ۱۲ برابر شده است. بازیابی شده در 27/11/1397، http://www.msrt.ir/fa/news/45681
شاکری، زهرا و فاطمه صالحی. «جنبه­های حقوقی نقض اخلاق حرفه­ای در پژوهش»، مجموعه مقاله­های دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار (آذر 1398): 297-309.  https://ethics.ut.ac.ir/article_359.pdf
شاکری، زهرا. «سرقت علمی و ضمانت اجراهای مقابله با آن؛ با تأکیدی بر مسئله تعامل سرقت علمی و نظام حقوق مالکیت فکری»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی 49، شماره 4 (دی 1398): 655-675. 10.22059/jlq.2020.272207.1007144
صمدی، ثریا، فهیمه عباسی، و سارا جلال­زاده. «مسائل اخلاقی در انتشار مقالات علمی: بررسی انواع و علل سوء رفتارهای علمی در پژوهش‌های علوم پزشکی»، اخلاق در علوم و فنّاوری 2، شماره 9 (تابستان 1393): 1-11.  Magiran.com/p1324993
فقیهی، مهدی. «سرقت علمی از منظر سیاست­ها و قوانین با تأکید بر لایحه مبارزه با تقلب در آثار علمی»، همایش بررسی راهکارهای پیشگیری از سرقت علمی (1395): 1-22.http://www.ictrc.ac.ir/plagconf/
کمیته اخلاق پژوهش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. منشور اخلاق پژوهش. اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، 1390.
مرادی، امیر. «جرم تقلب در تهیه آثار علمی و نیز تخلف استفاده از آن آثار در حقوق کیفری ایران با تأکید بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396»، همایش ملی آسیب­شناسی پایان­نامه­ها و رساله­ها در حوزه علوم انسانی (1396): 124-141. https://civilica.com/doc/950088/
نپ، جان سی و آزالیا ام هولبرت. سایه نویسی و اخلاق اصالت. ترجمه احسان شاه قاسمی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1398.
 
الف-2. منابع انگلیسی
Ambash, Joseph W. “Trapping term paper cheaters by statute.” American Bar Association Journal, 59(2), (1973): 162-166.
Amigud, Alexander, and Phillip Dawson. “The law and the outlaw: is legal prohibition a viable solution to the contract cheating problem?” Assessment & Evaluation in Higher Education 45(1) (2019):1-11.https://doi.org/10.1080/02602938.2019.1612851
Abad-García, María Francisca. “Plagiarism and predatory journals: A threat to scientific integrity.” Anales de Pediatría (English Edition) 90.1 (2019): 57- e1-e8. https://doi.org/10.1016/j.anpede.2018.11.006
Bosch, Xavier, and Joseph S. Ross. “Ghostwriting: research misconduct, plagiarism, or fool's gold?” The American journal of medicine 125.4 (2012): 324-326.‏ DOI:https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2011.07.015
Bast, Carol M., and Linda B. Samuels. “Plagiarism and legal scholarship in the age of information sharing: the need for intellectual honesty.” Catholic University Law Review. 57, 3, (2007): 777-816.
Clarke, Robert, and Thomas Lancaster. “Eliminating the successor to plagiarism? Identifying the usage of contract cheating sites.” In proceedings of second international plagiarism conference.1-13(2006). Northumbria Learning Press.
Dickerson, Darby. “Facilitated plagiarism: The saga of term-paper mills and the failure of legislation and litigation to control them.” Vill. L. Rev 52, No.1, (2007): 21-46.
Draper, Michael J., and Philip M. Newton, P. M. “A legal approach to tackling contract cheating?” International Journal for Educational Integrity, 13(1), (2017):1-16. https://doi.org/10.1007/s40979-017-0022-5
Eaton, Sarah Elaine, et al. “Contract Cheating: A View from Three Calgary Post-Secondary Institutions.” Werklund School of Education Research & Publications, Presented at the Canadian Symposium on Academic Integrity, Calgary, AB, (2019)(a): 1-31. http://hdl.handle.net/1880/110436
Eaton, Sarah Elaine, et al. “Inter institutional perspectives on contract cheating: a qualitative narrative exploration from Canada.” International Journal for Educational Integrity, 15,1(2019)(b): 1-17.‏ https://doi.org/10.1007/s40979-019-0046-0
Fosko, T. J. “Buying a lie: the harms and deceptions of ghostwriting”. UALR L. Rev., vol 35, issie 1/6, (2012): 165-187.
Fishman, Teddi. “We know it when we see it” is not good enough: toward a standard definition of plagiarism that transcends theft, fraud, and copyright.” 4th Asia Pacific conference on educational integrity (4APCEI) University of wollongong NSW Australia, (2009):1-5.
Grimes, David Robert, Chris T. Bauch, and John PA Ioannidis. “Modelling science trustworthiness under publish or perish pressure.” Royal Society Open Science, 5, 1: 171511, (2018): 1-14. https://doi.org/10.1098/rsos.171511
Gikay, Asress Adimi. “A Tale of Plagiarism: Do Publishers Condone Academic Misconduct?” Brunel University London, (January 13, 2019): 1-10. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3314734 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3314734
Howard, Steven J., John F. Ehrich, and Russell Walton. “Measuring students' perceptions of plagiarism: Modification and Rasch validation of a plagiarism attitude scale.” Journal of Applied Measurement 15, 4 (2014): 372-393.
Jankowska, Marlena. “On the implications of the inalienability of the rightof authorship for ghost-writing contracts.” Review of Comparative Law 18 (2013):77-92.
Lerman, Lisa G. “Misattribution in legal scholarship: Plagiarism, ghostwriting, and authorship.” South. Texas. Law. Review 42 (2001): 467-492.
Lancaster, Thomas, and Robert Clarke. “Contract cheating: the outsourcing of assessed student work. T. Bretag.” (ed.), Handbook of academic integrity, 1 (2016): 639-654.‏ https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-981-287-098-8_17.
Lancaster, Thomas. “Commercial contract cheating provision through micro-outsourcing web sites.” International Journal for Educational Integrity, 16, 1 (2020)(a): 1-14.  https://doi.org/10.1007/s40979-020-00053-7
 Lancaster, Thomas. “Academic Discipline Integration by Contract Cheating Services and Essay Mills.” Journal of Academic Ethics, 18, (2020)(b): 115-127. https://doi.org/10.1007/s10805-019-09357-x
Makinda, Herbert. “Ethical concerns in ghostwriting.” Main streaming in higher education, Research Ethics in Administration, Finance, Education, Environment and Law 1, (2019):413-425.
Morris, Erica J. “Academic integrity matters: five considerations for addressing contract cheating.” International journal for educational integrity14, 1 (2018): 1-12. https://doi.org/10.1007/s40979-018-0038-5
Mahmood, Zaigham. “Contract cheating: a new phenomenon in cyber-plagiarism.” Communications of the IBIMA, 10, 12 (2009): 93-97. ‏ http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.411.4277&rep=rep1&type=pdf
Newton, Philip M., and Christopher Lang. “Custom essay writers, freelancers, and other paid third parties.” Handbook of academic integrity, (2016): 249-271, springer singapor.‏
Newton, Philip M. “How common is commercial contract cheating in higher education and is it increasing? A systematic review.” In Frontiers in Education 3, article 67, (2018, August): 1-18. https://doi.org/10.3389/feduc.2018.00067
Rogerson, Ann M. “Detecting contract cheating in essay and report submissions: process, patterns, clues and conversations.” International Journal for Educational Integrity, 13.10 (2017): 1-17. https://doi.org/10.1007/s40979-017-0021-6
Rasmussen, Lisa M., et al. “Authorship Policies at US Doctoral Universities: A Review and Recommendations for Future Policies.” Science and Engineering Ethics, 26.6, (2020): 3393-3413.‏ https://doi.org/10.1007/s11948-020-00273-7
Seeland, Josh, Brenda M. Stoesz, and Lisa Vogt. “Preventing online shopping for completed assessments: Protecting students by blocking access to contract cheating websites on institutional networks.” Canadian Perspectives on Academic Integrity, 3.1(2020): 55-69.‏ DOI:https://doi.org/10.11575/cpai.v3i1.70256
Soni, Ganesh Kumar. “Plagiarism detection and prevention: a study.” International Journal of Library & Information Science, 7.1(2018): 1-6.
Singh, Shawren, and Dan Remenyi. “Plagiarism and ghostwriting: the rise in academic misconduct.” South African Journal of Science, 112.5-6 (2016): 1-7. http://dx.doi.org/10.17159/sajs.2016/20150300 
Standler, Ronald. “Plagiarism in colleges in USA: Legal aspects of plagiarism, academic policy.” Retrieved from, (2012): 1-89.‏ http://www.rbs2.com/plag.pdf.
Tauginienė, Loreta, and Vaidas Jurkevičius. “Ethical and legal observations on contract cheating services as an agreement.” International Journal for Educational Integrity, 13.1(2017): 1-10. https://doi.org/10.1007/s40979-017-0020-7.
‏Walker, Mary, and Cynthia Townley. “Contract cheating: A new challenge for academic honesty?” Journal of Academic Ethics 10.1 (2012): 27-44.‏ https://doi.org/10.1007/s10805-012-9150-y
Yorke, Jonathan, Lesley Sefcik, and Terisha Veeran-Colton. “Contract cheating and blackmail: a risky business?.” Studies in higher education, 47.1 (2022): 1-14. ‏ DOI: 10.1080/03075079.2020.1730313.
CAPTCHA Image