نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق خصوصی، وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

مهم‌ترین هدف اعتراض به رأی داوری ممانعت از اجرای آن در داخل کشور مبدأ؛ و حسب مورد در خارج از این کشور و در قلمرو دیگر کشورها می‌باشد. علاوه بر آثار نتیجة نهایی اعتراض به رأی داوری، از جمله ابطال آن، صرف جریان دادرسی اعتراض به رأی داوری نیز می‌تواند واجد آثاری در سطوح داخلی و خارجی باشد. احتمال ممانعت از لازم الاجرا شدن رأی داوری در سطح جهانی و نیز امکان تعلیق اجرا و تعویق تصمیم‌گیری در خصوص اجرای رأی داوری در کشور یا کشورهای مقصد تا تعیین تکلیف قطعی دادرسی اعتراض به رأی داوری مربوطه در کشور مبدأ، مهم‌ترین آثار فرا سرزمینی جریان دادرسی اعتراض به رأی داوری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transnational Effects of Procedure of Challenging an Arbitration Award

نویسنده [English]

 • Ali Reza Iranshahi

Doctor of Private Law, Basic Lawyer of a Judiciary

چکیده [English]

The most important purpose of challenging an arbitration award is preventing its enforcement in the country of origin and, in some cases, even in countries other than its country of origin. In addition to the ultimate results of the procedure of challenging an arbitration award, inter alia its setting aside, the mere procedure of challenging an arbitral award may have its own effects in domestic as well as international levels.
The most important transnational effects of challenging an arbitral award may be enumerated as follows:
Providing possibility of prevention of enforcement of an arbitral award at international level and the probability of suspension of enforcement and adjournment of deciding on the enforcement of the award in the country(s) where recognition and enforcement is sought, until final determination on the challenge of arbitral award in the origin country be made,

کلیدواژه‌ها [English]

 • Challenging Arbitral Award
 • Enforcement of Arbitral Award
 • Country of Origin
 • Country Where Enforcement Is Sought
 • Suspension of Enforcement of Arbitral Award
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. جنیدی، لعیا، اجرای آراء داوری بازرگانی خارجی، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های حقوقی، تهران، 1381.
  2. سلجوقی، محمود، حقوق بین­الملل خصوصی،( جلد دوّم- تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه­ها)، نشر میزان، چاپ چهارم، بهار 1386.
  3. نیک بخت، حمیدرضا، شناسایی و اجرای آراء داوری­های تجاری بین­المللی در ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، چاپ اول، 1385.
   1. David, Rene; 1985, "Arbitration in International Trade", Kluwer Law and Taxation Publishers.
   2. Freyer, Dana H; &Gharavi, Hamid G; 1998, "Finality and Enforceability of Foreign Arbitral awards: From (Double Exequatur) to the Enforcement of Annulled Awards: A Suggested Path to Uniformity Amidst Diversity", World Bank’s ICSID Foreign Investment Law Journal, Vol.13, No.1.
   3. Gaillard ,Emmanuel, & Savage, John; 1999, "Fouchard,Gaillard,Goldman on International Commercial Arbitration", Kluwer Law International.
   4. Kazutake ,Okuma; 2005, "Confirmation, Annulment, Recognitin and Enforcement of Arbitral Awards",TheSeinat Law Review,Vol.37, No.4.
   5. Kratovil,Christopher; 2007, "Judicial Review of Arbitration Awards in the Fifth Circuit", ST. Marys Law Journal, Vol.38.
   6. Paulsson ,Jan; 1981,"Arbitration Unbound: Award Detached From the Law of its Country of Origin",the International and Comparative Law Quarterly, Vol. 30.
   7. Rena ,Rico; 2005, "Searching for Standards: Suspension of Enforcement Proceeding under Article VI of The New York Convention", Asian International Arbitration Journal, Vol. 1, No. 1.
   8. Secomb, Matthew; 2002, "Suspension of the Enforcement of Awards under Article VI of the New York Convention", International Arbitration Law Review.
   9. Van den Berg; Albert Jan; 1987, "New York Convention of 1958, Commentary Cases", Yearbook of Commercial Arbitration, Kluwer Law and Taxation Publishers, Volume XII.
   10. Van den Berg; Albert Jan; 1981, "The New York Arbitration Convention of 1958", Kluwer Law and Taxation Publishers.
   11. ____________________ ; 2007, "New York Convention of 1958: Refusals of Enforcement", ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol. 18, No.2.

  ب- لاتین

   

   

   

   

CAPTCHA Image