نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران(پردیس قم)

چکیده

این مقاله بررسی نظام‌های حقوقی مختلف پیشنهادشده برای همکاری بین‌المللی در پرونده‌های عجز از پرداخت را در دستور کار خود دارد. رشد سریع فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی در دهه‌های اخیر چالش سیاسی منحصربه‌فرد و سهمگینی را در زمینة عجز از پرداخت بین‌المللی سبب شده است. در یک سو تأمین بیشینه منافع در فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی قرار دارد که مستلزم پیش‌بینی‌پذیری، حذف هزینه‌های ناشی از دخالت دادگاه‌های متعدد و اطمینان‌بخشی در خصوص تخصیص بهینة منابع و مآلاً نظریة وحدت عجز از پرداخت است و در سوی دیگر دغدغة تأمین نظم عمومی داخلی دولت‌ها مطرح است که پذیرش نظریة تعدد عجز از پرداخت را ایجاب می‌کند. این نوشتار در صدد است که با بررسی فواید و اشکالات هریک از نظریات نظریة قابل قبولی را برای حل مسئلة عجز از پرداخت بین‌المللی پیشنهاد کند که نیازهای اقتصادی مختلف را برآورده کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jurisdiction in International Insolvency

نویسندگان [English]

  • Najad Ali Almasi 1
  • Ali Reza Alipanah 2

1 Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

2 PhD Student in Private Law, University of Tehran (Qom Campus)

چکیده [English]

This Article examines several competing systems proposed for international cooperation in insolvency cases. The rapid growth of international economic activity in the recent decades has brought forth a unique and formidable policy challenge. On one hand, considerations of efficiency call for three things: ex-ante predictability, elimination of wasteful duplication of work by the courts, and incentives for optimal ex-ante allocation of resources. On the other hand, any proposed regime must be sufficiently attractive to sovereign actors. To that end, it must allow sovereign actors to satisfy the needs of their own domestic public policy if they are to cooperate. This paper discusses the advantages and disadvantages of each regime and offers thoughts on how each may be improved or tailored to suit various economic needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Insolvency
  • International Bankruptcy
  • Jurisdiction
  • Aapplicable Law
  • Aliens
CAPTCHA Image