نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق دانشگاه مفید

چکیده

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در تاریخ 2/7/85 به تصویب مجلس و در تاریخ 12/7/85 به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون اصلاح ماده 976 قانون مدنی ایران را هدف قرار داد. یکی از مسائل مهم و بحث برانگیز اختلافی است که در قواعد مربوط به تابعیت بین زن و مرد وجود دارد. ماده 976 قانون مدنی فرزندانی را ایرانی دانسته است که دارای پدر ایرانی‌اند. و این یعنی پذیرش سیستم خون با نسب پدری. از سوی دیگر پاره‌ای از زنان ایرانی با رعایت حکم مندرج در ماده 1059 و نیز رعایت یا عدم رعایت قاعده مقرر در ماده 1060 به نکاح مردان خارجی در آمده‌اند و دارای فرزندان شده‌اند که گرچه ممکن است بعضاً با طی طرقی تابعیت ایرانی به دست آورده باشند، اما علی الاصول فاقد تابعیت ایرانی‌اند.
در این مقاله به این مسأله می‌پردازیم که آیا قانونگذار در سال 85 با وضع قانون جدید در قالب ماده واحده به چه میزان در ایجاد تحول توفیق یافته است و آیا در وضع این قانون مجموعه قواعد موجود درباره تابعیت را مورد توجه قرار داده و تمامی مصالح را مطمح نظر قرارداده است یا نه؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nationality of Children Born of Iranian Mothers

نویسنده [English]

  • Nasser Ghorban Nia

چکیده [English]

One of the most important and controversial issues in nationality is the ways in which nationality may be acquired. One of the commonest of such ways is "by birth". Some countries confer their nationality on children born of parents who are nationals which is known as jus sanguinis rule. According to Article 976 of the Iranian Civil code only children who are born of Iranian fathers are considered as Iranian nationals. In 2007, Iranian parliament enacted a law to solve the problem of the nationality of children born of an Iranian mother and a foreign father and the Guardian Council affirmed it. In this article the author will examine the new law. The article will focus on the issue of whether this piece of legislation has developed the existing rules of nationality or not

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nationality
  • Nationality by Birth
  • Iranian Civil Code
  • Expediency
  • Naturalization

منابع

الف- فارسی

1-    ارفع نیا، مهشید، حقوق بین‌الملل خصوصی، ج۱، آگاه، تهران، 1373.
2-    ________، تابعیت اطفال متولد در ایران از مادران ایرانی، چاپ شده در مجموعه مقالات همایش حقوق کودک، نشر گرایش، تهران، 1386.
3-    امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۴، اسلامیه، نهم، 13۷۲.
4-    سلجوقی، محمود، حقوق بین‌الملل خصوصی،ج1، دفتر خدمات حقوقی، 1370.
5-    صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، دادگستر، اول، 1376.
6-    قربان نیا، ناصر، نابرابری زن و مرد در قواعد مربوط به تابعیت، در ناصر قربان نیا: بازپژوهی حقوق زن، ،ج۲، روز نو، 1384.
7-    کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی - خانواده، ج1، تهران، انتشار بهمن برنا، 1378.
8-    الماسی، نجاد علی، حقوق بین‌الملل خصوصی، تهران، میزان، 1382.
9-    محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، تهران، نشر علوم اسلامی، 1372.
10-النجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، دارالکتب الاسلامیه، 1368.
11-نصیری، محمد، حقوق بین‌الملل خصوصی،ج۱ ،تهران، آگاه، 1372.

ب- قوانین و مقررات

12-نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، شماره 5082/7، 1361.
13-نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، شماره 8883/4، 1362.
14-نظریه مشورتی اداری حقوقی وزارت دادگستری، شماره 3807، 1353.
15-قانون مدنی ایران
16-قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، 1385.

 

 
 
CAPTCHA Image