نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کرج

چکیده

شبه عقد‌ها همچون ایفای ناروا، ادارة‌ فضولی مال غیر و استیفاء، یکی از مصادیق دستة‌ ارتباط الزامات خارج از قرارداد است که منشاء التزام در آن‌ها، یک عمل ارادی سود‌آور می‌باشد. اهمیت این بخش از حقوق در تعارض قوانین با گسترش ارتباطات بین‌المللی رو به افزایش است و تعیین قانون مناسب برای این دستة ارتباط، از طریق تحلیل حقوقی ماهیت و مبنای هر یک از الزامات، امکان‌پذیر است. این الزامات برخلاف الزامات قراردادی، توسط قانون تحمیل می‌شوند اما ماهیت آن‌ها متفاوت از ماهیت شبه‌جرم‌ها یا الزامات ناشی از اتلاف و تسبیب است، چرا که منشاء التزام در آن‌ها عمل ارادی و سود‌آوری است که باعث ایجاد کمبود در دارایی پرداخت‌کنندة‌ مال یا اداره‌کنندة فضولی در مقابل ایجاد افزایش دارایی گیرندة مال یا صاحب آن است. بنابراین تعیین قانون مناسبت که بیشترین و اساسی‌ترین ارتباط را با دستة شبه عقد‌ها دارد، امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Applicable Law on Quasi-Contracts in the Conflict of Laws

نویسندگان [English]

  • Nejad Ali Almasi 1
  • Marzieh Afzali Mehr 2

1 Professor of Law, University of Tehran

چکیده [English]

Quasi- Contracts such as "undue payment", "negotiorum gestio" and "unjust enrichment" constitute one part of the "connection group" of "Extra Contractual Obligations" in the conflict of laws where the source of obligation is a voluntary profitable act. The growing importance of this branch of law is due to the expansion of international communications and determining "the proper law" for this connection group is possible by legally analyzing the nature and basis of each obligation. Unlike contractual obligations, these obligations are imposed by law, but their nature is different from delictual obligations so that they are derived from a voluntary profitable act which makes that party obtain unjust benefit at the other party's expense. So it is necessary to ascertain a proper law which has the closest and most substantial connection with the connecting factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quasi-Contract
  • Extra–Contractual Obligations
  • Proper Law
  • Applicable Law
  • Conflict of Laws

منابع

الف- فارسی

1-    الماسی، نجاد علی، حقوق بین‌الملل خصوصی، نشر میزان، چاپ دوم،1383.
2-    امامی، حسن، حقوق مدنی، ج 1، نشر اسلامیه، چاپ بیستم، 1378..
3-    سلجوقی، محمود، بایسته‌‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، نشر میزان، چاپ اول، 1380..
4-    شایگان، سید علی، حقوق مدنی، انتشارات رنگین، 1339..
5-    کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (الزام‌های خارج از قرارداد: ضمان قهری)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1383.
6-    کوپنول، ماریل، لافورس، حقوق بین‌الملل خصوصی، مهدی حدادی، انتشارات مجتمع عالی قم، چاپ اول، 1379..
7-    مدنی، سید جلال الدین، حقوق مدنی، ج 3، انتشارات پایدار، اسفند 1383..
8-    نوری، محمدعلی، عقود و تعهدات قراردادی به طور کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه مواد: 1101-1386، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1380.

ب- عربی

9-    ابوهیف، عبدالحمید، القانون الدولی الخاص فی اروبا و فی مصر، مصر: مطبعه السعاده بجوار محافظه، الطبعه ثانیه، 1927 م/51346.
10-المبروک اللافی، محمد، تنازع القوانین و تنازع الاختصاص القضائی الدولی، لیبی: منشوراه الجامعه المفتوحه، 1994 م.
11-الهداوی، حسن، تنازع القوانین و احکامه فی القانون الدولی الخاص العراقی، بغداد: مطبعه الارشاد، 1967 م.
12-بدیع منصور، سامی، الوسیط فی القانون الدول الخاص، بیروت، لبنان: دارالعلوم العربیه، 1994 م - 51414
13-عبدالله، عزالدین، القانون الدولی الخاص، الجزء الثانی، مصر:‌ الهیئه المصریه العامه للکتاب، الطبعه التاسعه، 1986 م.
14-کاشف الغطاء، محمد حسن، تحریر المجله، الجزء الاول، محقق: محمد الساعی، المجمع العامی للتقریب بین المذهب الاسلامیه، طبعه الاولی، 51422.

ج- لاتین

15-    Graveson, R. H, Conflict of laws, private international law, seventh Edition, London, Sweet & Maxwell, 1974.
16-    Loussouarn, Yvon, Bourel, pierre Droit International prive, Paris, Dalloz 1998.
17-    Morris, J.H.C, The Conflict of Laws, David Mcclean, Fifth Edition, London, sweet & Maxwell, 2000.
18-    Morris, J. H. C, Dicey and Morris on the conflict of laws, tenth Edition, volume 2, London: Stevens & Sonslimited 1980.
19-    North, P. M, Cheshire private international law, Ninth Edition, London, Butterworths, 1974.
20-    Rabel, Ernest, The Conflict of laws, A Comparative Study, Vol 3, The university of Michigan Law school, U.S.A 1960.
 
 
CAPTCHA Image