نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک

چکیده

ر
میانجی‎گری به عنوان یک رویه حقوقی و سیاسی برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی از تاریخ طولانی در فرهنگ‎های مختلف از جمله فرهنگ اسلامی‌برخوردار می‎باشد. در این چارچوب جمهوری اسلامی‌ایران بنا بر آموزه‌های دینی و همچنین مصالح دولت اسلامی‌در دو مناقشه مهم بین‌المللی اقدام به میانجیگری کرده است. الگوی میانجی‌گری جمهوری اسلامی‌ایران در دو مناقشه قره‌باغ و تاجیکستان ضمن رعایت اصول اولیه میانجی‌گری، از جمله اصل بی‌طرفی و اصل رضایت طرفین، متضمن رویکرد تازه‌ای به موضوع میانجی‌گری است که مبتنی بر میانجی‌گری جمعی می‌باشد.
در آسیای مرکزی و قفقاز با توجه به پیشینه تاریخی و اختلافات قومی‌بسیار پیچیده، توفیق در میانجی‎گری به شرایط و عوامل متعدد داخلی و همچنین بازیگران خارجی بستگی دارد. بر این اساس جمهوری اسلامی‌ایران در دو مناقشه قره‌باغ و تاجیکستان با توجه به فراهم بودن زمینه میانجی‌گری، و آمادگی طرفین مناقشه، تلاش کرد با استفاده از پشتوانه‌های فرهنگی و سوابق تاریخی مشترک با طرفین مناقشه، از این ظرفیت‌ها جهت حل و فصل مناقشه بهره ببرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mediation in International Disputes: Islamic Republic of Iran's Mediation Model in the Karabakh and Tajikistan Crises

نویسنده [English]

  • Vaezi Mahmood

Vice President for Foreign Policy Research, Center for Strategic Research

چکیده [English]

Mediation as a legal and political practice for the resolution of international disputes has a long history in different cultures including the Islamic culture. In this framework, the Islamic Republic of Iran mediated in two significant international disputes according to religious teachings and the expediencies of the Islamic state. While observing the main principles of mediation including those of impartiality and mutual consent, the Islamic Republic of Iran's mediation model involves a new approach to the subject of mediation based on collective mediation.
      Due to its historical background and very complicated ethnic differences in Central Asia and the Caucasus, success in mediation depends on many internal factors as well as external actors. On this ground, the Islamic Republic of Iran tried to mediate in the two Karabakh and Tajikistan disputes relying upon its cultural and historical commonalties with them. Moreover, favorable conditions for mediation and the readiness of parties involved in both disputes were influential in this decision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mediation
  • Islamic Republic of Iran
  • Karabakh
  • Tajikistan
  • International Disputes

منابع

الف - فارسی

1-     صباغیان علی، نقش میانجی‌گری در حل و فصل اختلافات بین‌الملل، تهران، وزارت امور خارجه، ١٣٧٦.
2-     صفدری محمد، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، دانشگاه تهران، ١٣٤٢.
3-     فریدی عراقی عبدالحمید، روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ١٣٦٩.
4-     فن گلان گرهارد، درآمدی بر حقوق بین‌الملل عمومی، ترجمة محمدحسین حافظیان، جلد دوم، تهران، نشر میزان، ١٣٧٩.
5-     مقتدر هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، وزارت امور خارجه، ١٣٧٢.
6-     موسی‌زاده رضا، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، وزارت امور خارجه، ١٣٧٨.

ب- لاتین

7-        Aggestam, Karin, "Quasi – informal Mediation in the Oslo Channel", in Studies in International Mediation New York, Palgrave, 2002.
8-        Bercovith Jacob and Jeoffry Z. Rubin, Mediation in International Relations, New York, St. Martin's Press, 1992.
9-        Bercovith, Jacob (ed), Studies in International Mediation, New York, Palgrave, 2002.
10-     Bingham G. and Tylor, Mediation, San Francisco: Jossey – Bass, 1987.
11-     Blake R. R and J. S. Mouton, Slving Organizational Conflicts, San Francisco: Jossey – bass, 1985 p. 15.
12-     Davis H. E. and M. A. Dugan, "Training the Mediatior", Peace and Change, 1982.
13-     Dryzed John S. and S. Hunter, "Environmental Mediation for International Problems", International Studies Quarterly, 1987, No: 31.
14-     Ipsen Menzel, Voelkerrecht, Muenchen, C. H. Beck Verlag, 1979.
15-     Lail Arthur, Modern International Negotiation, New York: ColombiaUniversity Press, 1966.
16-     Mitchell Chris. R. The Structure of International Conflict, London:, Macmillan, 1981.
17-     Moore Charles W, The Mediation Process, San Francisco:, Jossey, 1987.
18-     Plano Jack and AltonRoy, The International Relations Dictionary, Essex, Longman, 1988.
19-     Stenelo L. G, Mediation in International Negotiations, Lund, Student Litterature, 1972.
20-     Thompson Scott and Lave James, Dialogues on Conflict Resolution: of Bridging Theory and Practice, Washington D. C, US Institute of Peace, 1993.
21-     Volberg J. and Tylor, Mediation, San Francisco, Jossey – Bass, 1987.
22-     Young Oran. R. The Intermediaties, Third Parties in International Crisis, PrincetonN.J. Princeton, University Press, 1967.
CAPTCHA Image