نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

جلوه‌های فولکلور مجموعه‌ای از تولیدات، آثار، خلاقیت و عقاید و سنن گروه یا جامعه‌ای معین است که با شیوه‌های ملموس و غیرملموس و در قالب اشکال هنری (اعم از اجرایی و غیراجرایی) و ادبی یا به صورت دانش بومی‌(شامل دانش طبی، دانش کشاورزی و دانش زیست محیطی)، منابع طبیعی و منابع ژنتیک و غیره تبلور یافته‌ و به یک معنا عامل شناسایی اجتماعات و شناسنامه فرهنگی این جوامع می‌باشد که در طول قرن‌ها میراث فرهنگی و تمدن ملت‌ها را شکل داده است.
در مقاله حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی حمایت از جلوه‌های فولکلور و شناسایی و توصیف آنها به لحاظ اهمیت بٌعد «تجاری» جلوه‌های فولکلور نقش آنها را در توسعه اقتصادی پایدار و تحول اقتصادی به ویژه در زمینه صنایع دستی و آثار هنری نتیجه‌گیری می‌کنیم. و در وجه «فرهنگی» این جلوه‌ها با اذعان به لزوم «شناسایی»، «حفظ»، «تبلیغ» و تشویق آنها به روشنی درمی‌یابیم که مفهوم «حفظ و تضمین» جلوه‌های فولکلور اعم از مفهوم «حمایت» سیستم مالکیت فکری(Ip ) می‌باشد. از این رو با وجود این که برخی از جلوه‌های فولکلور زیر چتر حمایت اثباتی و حمایت پیشگیرانه سیستم Ip قرار می‌گیرند ولی به دو علت «ماهوی» و «قانونی» نقص و ناتوانی این سیستم آشکار می‌باشد و اتخاذ یک سیستم ویژه و مستقل را ضروری می‌نماید. در این راستا با تدبیر در ماهیت جلوه‌های فولکلور می‌توان «حمایت از طرح‌ها و تولیدات بومی»، «حمایت در مقابل ادعاهای واهی نسبت به اصالت» و توجه به «حقوق جمعی و اخلاقی» را در شکل سیستم ویژه‌ از سیستم Ip وام گرفت و یا با توجه به اقدامات منطقه‌ای و بین‌المللی و تجربیات برخی کشورها از سیستم ویژه و مستقلی در قالب کنوانسیون‌‌ها، پروتکل‌ها، موافقت‌نامه‌ها یا قوانین داخلی جهت حمایت بهره جست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Expressions of Folklore and Existing Legal Systems

نویسندگان [English]

  • Najad Ali Almasi 1
  • Behnam Habibi 2

1 Professor, University of Tehran

2 PhD Student in Private Law, University of Tehran

چکیده [English]

Expressions of Folklore include (but are not limited to) productions, creations, innovations, beliefs and traditions belonging to a specific group or society. Also natural and genetic recourses are included in the Expressions of Folklore.
Folklore is probably the most important and well-acclaimed component of the cultural heritage of a nation. The Issues discussed in this article highlight one crucial point: An attempt to protect indigenous folkloric works and traditional knowledge within existing intellectual property law system is akin to fitting a square peg in a round hole. The former underlies a dominant social and economic order, which has afforded little accommodation to the principles espoused by the latter.The tenets of individualism and economic value that are central to Eurocentric thought and legal order are alien to indigenous peoples, who embrace a holistic attitude to life and nature.
It is this understanding that should inform the dominant social order vis-à-vis any attempt to accommodate the interests of indigenous peoples in the legal system. It is suggested here that the most suitable means of addressing the problem is through the enactment of sui generis legislation, which recognizes indigenous intellectual property rights as a distinct and separate group of rights from copyright regimes though there may be similarities.
The legislative action must be reinforced by effective policy guidelines and protocols, as well as educational campaigns that promote recognition of the right of indigenous peoples to own and benefit from their own cultural heritage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Folklore
  • Expressions of Folklore
  • Cultural Heritage
  • Intellectual Property

منابع

الف- فارسی

1-    محمدزاده، «اصول کلی حاکم بر حقوق مؤلف و حقوق‌های مجاور»، جزوة درسی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، نیمسال دوم، 84-1383.
2-  میر حسینی، سید حسن، "حقوق مالکیت فکری و فولکلور"، ارائه شده در دومین سمینار منطقه ای کشورهای اسیای مرکزی-غربی، 8 و9شهریور1382.

ب- لاتین

3-       Kutty p. v, "National experiences with the protection of expressions of folklore/Traditional cultural expressions – India-Indonesia and the phillippines" publication wipo, 2004
4-       Dr. ficsor, mihaly, Attempt to provide International protection for Folklore by Intellectual property rights. wipo publication, 2003
5-       wipo secretariat, Intellectual property Needs and Expectations of Traditional know ledge Holders: wipo Report on fact-finding Mission on Intellectual property and Traditional know ledge1998-1999.
6-       Susan, wanji, "Intellectual property and Traditional culture expressions/ folklore" wipo publication, 2004.
7-       Blakeney, Micheal, "Bioprospecting and the protection of Traditional Medical Knowledge of indigenous people: An Australian perspective", Murdoch university press, Australia, 1997.
8-       The protection of expressions of folklore: The attempts at International level, wipo/CNR/MN2/97/12,November 1977.
9-       Crooke, w. "folklore of India", New Delhi, 1993.
10-    Paul kuruk, "protecting folklore under modern Intellectual property regimes", university of Ghana, 2004.
11-    Tom, Greaves, "Intellectual property rights for Indigenous peoples" 1994.
12-    Gavrilo E. P, "The legal protection of works of folklore" 1984.
13-    Olsson, Henry, "Economic Exploitation of expressions of Folklore": The European Experience, ministry of sweden, 2001.
14-    Dhamija, Jasleen . "Indian folk-art and crafts", New Delhi, 1985.
15-    Niedzielska, Marie "The Intellectual Property aspects of Folklore protection", Marie curie university Lublin (poland), 2003.
16-    Joseph, wombugu Githaiga, Intellectual property law and the protection of Indigenous folklore and knowledge, Murdoch university, 1998.
17-    Gray, Stephen, "Aboriginal Designs and copyright: can the Australian common law expand to meet aboriginal Demands?" Copyright reporter, 1991.
18-    Sims, charlotte, "Aboriginal Intellectual property rights-A culture Needing protection" Murdoch university, 1997.
19-    Golvan, colin, "Aboriginal Art and the protection of indigenous cultural rights" European IP Review, 1992.
20-    Annas, M. "The label of authenticity: A certification Trade Mark for Goods and services of indigenous origin" wipo publication, 1997.
21-    Dr. Fujii, Tomoaki, "protection of Those who make available and of Those who collect expressions of folklore, chubu institute for advanced studies", Tokyo. 2003.
22-    Panachani, chander sheikher, "Religion, culture and society" New Delhi, 1989
23-    Attempts at protecting folklore by Intellectual property rights. Wipo/CNR/NUA/97/10, January, 1997.
22-peters. Menel, "intellectual property : general theoris", new york , aspen publishers,1999.

منابع

الف- فارسی

1-    محمدزاده، «اصول کلی حاکم بر حقوق مؤلف و حقوق‌های مجاور»، جزوة درسی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، نیمسال دوم، 84-1383.
2-  میر حسینی، سید حسن، "حقوق مالکیت فکری و فولکلور"، ارائه شده در دومین سمینار منطقه ای کشورهای اسیای مرکزی-غربی، 8 و9شهریور1382.

ب- لاتین

3-       Kutty p. v, "National experiences with the protection of expressions of folklore/Traditional cultural expressions – India-Indonesia and the phillippines" publication wipo, 2004
4-       Dr. ficsor, mihaly, Attempt to provide International protection for Folklore by Intellectual property rights. wipo publication, 2003
5-       wipo secretariat, Intellectual property Needs and Expectations of Traditional know ledge Holders: wipo Report on fact-finding Mission on Intellectual property and Traditional know ledge1998-1999.
6-       Susan, wanji, "Intellectual property and Traditional culture expressions/ folklore" wipo publication, 2004.
7-       Blakeney, Micheal, "Bioprospecting and the protection of Traditional Medical Knowledge of indigenous people: An Australian perspective", Murdoch university press, Australia, 1997.
8-       The protection of expressions of folklore: The attempts at International level, wipo/CNR/MN2/97/12,November 1977.
9-       Crooke, w. "folklore of India", New Delhi, 1993.
10-    Paul kuruk, "protecting folklore under modern Intellectual property regimes", university of Ghana, 2004.
11-    Tom, Greaves, "Intellectual property rights for Indigenous peoples" 1994.
12-    Gavrilo E. P, "The legal protection of works of folklore" 1984.
13-    Olsson, Henry, "Economic Exploitation of expressions of Folklore": The European Experience, ministry of sweden, 2001.
14-    Dhamija, Jasleen . "Indian folk-art and crafts", New Delhi, 1985.
15-    Niedzielska, Marie "The Intellectual Property aspects of Folklore protection", Marie curie university Lublin (poland), 2003.
16-    Joseph, wombugu Githaiga, Intellectual property law and the protection of Indigenous folklore and knowledge, Murdoch university, 1998.
17-    Gray, Stephen, "Aboriginal Designs and copyright: can the Australian common law expand to meet aboriginal Demands?" Copyright reporter, 1991.
18-    Sims, charlotte, "Aboriginal Intellectual property rights-A culture Needing protection" Murdoch university, 1997.
19-    Golvan, colin, "Aboriginal Art and the protection of indigenous cultural rights" European IP Review, 1992.
20-    Annas, M. "The label of authenticity: A certification Trade Mark for Goods and services of indigenous origin" wipo publication, 1997.
21-    Dr. Fujii, Tomoaki, "protection of Those who make available and of Those who collect expressions of folklore, chubu institute for advanced studies", Tokyo. 2003.
22-    Panachani, chander sheikher, "Religion, culture and society" New Delhi, 1989
23-    Attempts at protecting folklore by Intellectual property rights. Wipo/CNR/NUA/97/10, January, 1997.
22-peters. Menel, "intellectual property : general theoris", new york , aspen publishers,1999.
CAPTCHA Image