نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه مفید

چکیده

افزایش اهمیت حقوق مالکیت معنوی در سال­های اخیر موجب طرح مسئله ارتباط این حقوق با حقوق بشر شده است. طرفداران حمایت قوی از مالکیت معنوی در تأیید موضع خود از گفتمان حقوق بشر سود می­جویند. از سوی دیگر، نهادهای حقوق بشری که حمایت تشدید­یافته از مالکیت معنوی را متأثر­کننده بهره­مندی از حقوق بشر می­دانند معتقدند مالکیت معنوی را در قالب کنونی آن نمی­توان در زمرة حقوق بشر دانست. این مقاله سعی می­کند به بررسی و تحلیل جایگاه حقوق مالکیت معنوی در نظام بین­المللی حقوق بشر بپردازد. حق بهره­مندی از حمایت از منافع اخلاقی و مادی ناشی از تولید علمی، ادبی یا هنری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده اما این حق، چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته و ابعاد مختلف آن بررسی نشده است. مقاله حاضر با تحلیل اعلامیه و میثاق در صدد اثبات این دیدگاه است که مالکیت معنوی حقی بشری است و دولت­ها تعهداتی در حمایت از آن بر دوش دارند. اما قلمرو حمایت از مالکیت معنوی باید با عنایت به سایر حق­های بشری ترسیم شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Status of Intellectual Property Rights in International Human Rights Law

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Amir Arjmand 1
  • mohammad Habibi Mojandeh 2

1 Associate Professor of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

The increased importance of intellectual property rights (IPRs) in recent years has led to an active debate on the relationship between these rights and human rights. The proponents of strong protection of IPRs use human rights discourse to support their position. On the other hand, human rights bodies who see the strengthened protection of IPRs as affecting the enjoyment of human rights believe that IPRs in their present form do not stand as human rights. The present paper attempts to examine the status of IPRs in international human rights law. The right of everyone to benefit from the protection of moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author is recognized in both Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. But the exact scope of the right is yet to be clarified. By analyzing the Declaration and the Covenant, the paper conveys the view that IPRs are human rights and impose obligations on States to protect them. The authors are of the opinion that the scope of the protection of IPRs must be determined in the light of other human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iintellectual Property Rights
  • Human Rights
  • Scientific
  • Literary and Artistic Production
منابع
1- آیتی، حمید ، حقوق آفرینش­های فکری، نشر حقوقدان، 1375.
2- باهری، محمد ، «صیانت حقوق مؤلف»، مجله سخن، دوره پنجم، شماره 6، تیرماه 1333.
3- فلسفی، هدایت الله ، حقوق بین­الملل معاهدات، نشر نو، 1379.
4- Adalsteinsson, Ragnar and Thorhallson, Pall, “Article 27”, in: The Universal Declaration of Human Rights: A Common Standard of Achievement, Gudmundur Alfredsson and Asbjorn Eide (eds.), Martinus Nijhoff, 1999.
5- Brownlie, I. (ed.), Basic Documents on Human Rights, 3rd ed., Oxford, 1992; Rebecca M. Wallace, International Human Rights: Text and Materials, 2nd ed., Sweet & Maxwell, 2001.
6- Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Revised general guidelines regarding the form and contents of reports to be submitted by states parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: 17/06/91. E/C. 12/1991/1.
7- Craven, Matthew, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: A Perspective on its Development, Oxford, 1998.
8- Dietz, Adolf, the Concept of Authorship under the Berne Convention, 155 RIDA 3, 1993.
9- Encyclopedia Americana, vol. 8, Americana Corporation, 1975.
10- Encyclopedia Britanica, vol. V, University of Chicago, 1976.
11- General Comment No. 5, E/1994/22, Annex IV, 1994.
12- Ginsburg, Gane C., the Concept of Authorship in Comparative Copyright Law, 52 DePaul L. Rev. 1063, 2003. 
13- Green, Maria,»Drafting History of the Article« 15 (1) (c) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Background Paper, Committee on Economic, Social and Cultural rights, 24th session, Geneva, 13 November-1 December 2000.
14- Hannum, Hurst, »The Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law«, 25 Ga. J. Int'l & Comp. L. 287 ,1996.
15- Humphrey, John, »the International Bill of Rights«: Scope and Implementation, 17 Wm. & Mary L. Rev. 527, 529, 1976.
16- O’Keefe, Roger, the “Right to Take Part in Cultural Life” under Article 15 of the ICESCR, 47 ICLQ 904, 1998.
17- Ricketson, Sam, People or Machines? The Berne Convention and the Changing Concept of Authorship, 16 Colum.-VLA J. L. & Arts 1, 1991.
18- Simma, Bruno and Alston, Philip, the Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles, 12 Aust. YBIL 82 (1988-1989).
19- Sohn, Louis B., The Human Rights Law of the Charter, 12 Tex. Int'l L.J. 129, 133 1977.
20- Steiner, Henry J. and Alston, Philip, International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals, 2nd Ed., Oxford, 2000.
21- Tomuschat, Christian, Human Rights: Between Idealism and Realism, Oxford, 2003.
22- UNESCO Recommendation on Participation by the People at Large in Cultural Life and Their Contribution to It (November 26, 1976), Records of the General Conference, Nineteenth Session, Nairobi, 26 October to 30 November, AnnexI. 1976.
23- UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, 2002, available at http://www.unesco.org/education/imld_2002/unversal_decla.shtml. (Last visited 6) Feb. 2005.
24- Webster’s New Collegiate Dictionary
CAPTCHA Image