نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق در دانشگاه و مؤسسة مطالعات بین‌المللی ژنو -نویسنده مقاله

2 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان- مترجم مقاله

چکیده

قوانین تجارت آزاد,از جمله مقررات حاکم بر سازمان تجارت جهانی(س.ت.ج), و حقوق بشر هر دو بر پایة ارزشهای مشابهی همچون آزادیهای فردی و مسؤولیت (مثلا" تعدیل در رقابت)، عدم تبعیض، حکومت قانون، دست­رسی به دادگاهها و رسیدگی قضایی به اختلافات، ارتقای سطح رفاه اجتماعی از طریق همکاریهای مسالمت­آمیز بین شهروندان آزاد و تصویب قوانین ملّی و بین‌المللی بنا نهاده شده‌اند. ارزشهای غیر اقتصادی قوانین حاکم بر س.ت.ج برای حقوق بشر و رفاه شهروندان، کم اهمیت‌تر از نتایج رفاه اقتصادی تجارت آزاد نیست. سازمان تجارت جهانی مانند جامعة اروپا، می‌تواند و باید نه فقط پشتیبان آزادسازی اقتصادی بلکه به­طور کلی پشتیبان آزادی بشری باشد. به­منظور جدی‌تر تلقی نمودن حقوق بشر وجامعة مدنی، این مقاله پیرامون ایجاد اصلاحات اساسی در حقوق س.ت.ج بحث می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Law of the World Trade Organization and Human Rights

نویسندگان [English]

  • Ernst -Ulrich Petersman 1
  • Mahmood Jalali 2

1 Professor of Law at the University and Institute of International Studies in Geneva-Article author

2 Member of the Faculty of Law, University of Isfahan-Article translator

چکیده [English]

Human rights and liberal trade rules(including WTO rules) are based on the same values: individual freedom and responsibility(e.g. to adjust to competition); non-discrimination; rule of law; access to courts and adjudication of disputes; promotion of social welfare through peaceful cooperation among free citizens; parliamentary approval of national and international rules. The non-economic values of the WTO law are no less important for the human rights and welfare of citizens than the economic welfare effects of liberal trade. Like the EC, the WTO can and should become an advocate not only of economic freedom, but of human freedom more generally. This article argues in favour of constitutional reforms of WTO law so as to take civil society and human rights more seriously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WTO
  • human rights
  • constitutional rights
  • globalization of Trade and Law
  • International law
منابع
1- European Court Reports, 240/83, ADBU, (1985).
2- General Agreement on Tariffs and Trade(GATT) 55 UNTS 194.
3- Howse R., The World Trade Organization and the Protection of Workers’ Rights,
     Journal of Small and Emerging Business Law, Vol. 3 (1999).
4- Howse R. and Mutua M., Protecting Human Rights in a Global Economy:
    Challenges for the World Trade Organization 2000, in
    http://www.ichrdd.ca/english/commdoc/publications/globalization/wtoRightsGlob.html
     viewed on 20 Feb., 2004.
5- Lock J., Second Treatise of Government(1690).
6- McCrudden C., International Economic Law and the Pursuit of Human Rights: A
     Framework for Discussion of “Selective Purchasing” Laws under the WTO
    Government Procurement Agreement, Journal of Iinternational Economic Law,
     Vol. 3 (1999).
7- Mehra, M. (Ed.), “Human Rights and Economic Globalisation: Directions for the
    WTO”, Global Publication Foundation, Sweden, November 1999.
8- North American Free Trade Agreement(NAFTA).
9- United States v. Topco, 405 US 595, 610(1972).
10- United Nations and Human Rights 1945-1995(UN 1995), Vienna Declaration of
      the UN World Conference on Human Rights, (1993).
CAPTCHA Image