نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار مرکز آموزش مدیریت دولتی

چکیده

نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى مى‏پردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مى‏کنند. در حالى که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزارى براى بهره‏کشى هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشترکى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتى و دیدگاه سیاسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویرى مختصر و توصیفى از حاکمیت قانون و ویژگیهاى آن است. از این رو مباحث و دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى دیگر مى‏باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

THE RULE OF LAW IN POLITICAL AND LEGAL THOUGHTS

نویسنده [English]

  • Mohammd Hosein Zarei

Assistant Professor of Public Management Training Center

چکیده [English]

This paper examines briefly the rule of law in political and legal thoughts. Three approaches of ideologic, positivist and ethical, each on the basis of values determined by itself, define the rule of law. Whilst in the first approach the rule of law is an instrument for exploiting the well-off class as much as possible, the two other approaches share some positive and common features, though there are certain differences between the positivist and political and ethical approaches on the values underlying the rule of law The paper aims at offering an outline of the rule of law and its characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • RULE OF LAW
  • MORALS
  • POLITICS
CAPTCHA Image