نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، پردیس فارابی،قم، ایران.

چکیده

در حالى که سرمایه‏گذارى هنگفت در طرحهاى زیربنایى یک نیاز مبرم براى کشورهاى در حال توسعه است، دولتها قادر نیستند سرمایه لازم براى تأمین مالى این پروژه‏ها را تأمین کنند. یکى از ایده‏هاى نو در حل این معضل استفاده از قراردادهاى ساخت، بهره‏بردارى و انتقال (BOt) است. این روش به بخش خصوصى امکان مى‏دهد تا در پروژه‏هاى زیربنایى و عمومى مشارکت کند، بدون این که براى همیشه مالک طرحهاى زیربنایى شود. اخیرا استفاده از قراردادهاى ساخت، بهره‏بردارى و انتقال، جهت خصوصى‏سازى، جذب سرمایه‏هاى خارجى، دسترسى به تکنولوژى پیشرفته و مهارتهاى فنى، و بهره‏مندى از مدیریت کارآمد، مورد توجه دولت ایران نیز قرار گرفته است. این مقاله کوشش دارد تا اولاً، مکانیزم این قراردادها را که به قراردادهاى بى.او.تى، معروف هستند مورد بررسى قرار دهد و ثانیا، مکانیزم بى.او.تى را از مکانیزمهاى مشابه تمییز دهد و مشخصه‏هاى قراردادهاى بى.او.تى را بیان نماید، تا زمینه بهره‏گیرى هر چه بیشتر آنها در پروژه‏هاى زیربنایى و در جهت خصوصى سازى، جذب تکنولوژى و دانش فنى، و دسترسى به مدیریت کارآمد فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

BUILD-OPERATE- TRANSFER (BOT) PROJECTS

نویسنده [English]

 • Abdolhossein Shiravi

Professor of Private Law Department, University Of Tehran, Farabi Branch, Qom, Iran.

چکیده [English]

While huge investment in infrastructural plans is an urgent need for developing countries, they are not able to provide sufficient capital to fund these projects. One of the new ideas to solve this problem is to use build - operate - transfer (BOT) contracts. This method enables the private sector to participate in public, infrastructural projects without being the permanent owners thereof. The Iranian government has recently shown interest in using BOT contracts for the purpose of privatization, foreign investment attraction, access to advanced technology and technical skills, and benefiting from efficient management. As an example, paragraph 14(6) of the Economic Improvement Plan of the Islamic Republic of Iran, promulgated by the President last year, has emphasized the entry and attraction of foreign investment through BOT contracts.
The paper attempts first to study the mechanism of such contracts and then to distinguish it from similar mechanisms while explaining BOT contracts characteristics in order to facilitate their application in infrastructural projects and in privatization, technology and know-how attraction and access to efficient management

کلیدواژه‌ها [English]

 • BUILDING
 • OPERATION AND TRANSFER
 • FUNDING INFRASTRUCTURAL PROJECTS
 • FOREIGN INVESTMENT ATTRACTION
 • TECHNOLOGY ATTRACTION
 • ACCESS TO EFFICIENT MANAGEMENT
 • PRIVATIZATION
 • ACTIVITIES OF FOREIGN COMPANIES IN IRAN
 • INVESTMENT IN INFRASTRUCTURAL PROJECTS
 • PRIVATE SECTOR INVOLVEMENT IN INFRASTRUCTTURAL PROJECTS
CAPTCHA Image