مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی پایان سرپرستی و فرزندخواندگی در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران
مطالعه تطبیقی پایان سرپرستی و فرزندخواندگی در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران

سیدعلی جواهری؛ نعمت‌اله الفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2022.559558.2073

چکیده
  به‌رغم وجود مقررات گسترده در زمینه فرزندخواندگی و سرپرستی در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر، در پاره‌ای از موضوعات آنها، یا مقرره‌ای وجود ندارد و یا بسیار ناقص است و پاسخ‌گوی نیاز‌های امروز جامعه با توجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
وضعیت حقوقی وکیل دوم در وکالت ثانویه: مطالعه تطبیقی
وضعیت حقوقی وکیل دوم در وکالت ثانویه: مطالعه تطبیقی

محمود کاظمی؛ زهرا زبرجد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.556120.2059

چکیده
  درفرضی که وکیل درراستای اعمال حق توکیل به دیگری وکالت میدهد، درخصوص وضعیت وکیل دوم و اینکه او وکیل موکل باشد یا وکیل وکیل اول، دوفرض قابل تصور است؛اگر مشخص باشد که منظور موکل انتخاب وکیل دیگر برای خود،یا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین قاعده لزوم تناسب تعقیب در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و انگلیس
تبیین قاعده لزوم تناسب تعقیب در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و انگلیس

محمود ولی زاده؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2022.546772.1997

چکیده
  لزوم تناسب تعقیب دعوای کیفری اصلی است کـه در پرتـو آن بـه دادستان اختیار داده میشود بابررسی دقیق وضـعیت فـردی بزهکـار و نفـع ‏عمومی در صورت مفید نبودن ، ازتعقیب آن صرفنظر کند. بعد ازاینکه پرونده ایجاد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقابله با آزار و خشونت بر زنان باردار در پرتو سیاست جنایی ایران و ایالات متحده آمریکا
مقابله با آزار و خشونت بر زنان باردار در پرتو سیاست جنایی ایران و ایالات متحده آمریکا

سید مصطفی مشکات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.545723.1991

چکیده
  اگرچه خشونت نسبت به زنان در هر شرایطی امکان تحقق دارد ولی از آن‌جا که زن‌ها در دوره بارداری از آسیب‌پذیری بالایی برخوردار هستند بیشتر نیز در معرض ابتلا به خشونت قرار می‌گیرند. در راستای مقابله با چنین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی قاعده نجات قرارداد در حقوق فرانسه و قاعده صحت در حقوق ایران
بررسی تطبیقی قاعده نجات قرارداد در حقوق فرانسه و قاعده صحت در حقوق ایران

سکینه اسدزاده؛ عباس کریمی؛ مختار نعم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.544544.1980

چکیده
  امروزه قواعد حاکم بر قراردادها و تعهدات با پیچیدگی‌های زیادی مواجه است. چه بسا قراردادی بعد از موجودیت، در معرض بی‌اعتباری قرار گیرد و از سوی دیگر، حفظ و نجات آن ارجحیت داشته باشد. روشی‌که امروزه برای‌ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اعمالِ قواعد موجد تحریمِ وضع شده توسطِ کشورِ ثالث: شروط «وجود رابطه نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم»
اعمالِ قواعد موجد تحریمِ وضع شده توسطِ کشورِ ثالث: شروط «وجود رابطه نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم»

عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2022.131873.1726

چکیده
  هرگاه دعوایی ناشی‌ از تحریم‌های وضع‌شده توسط کشورثالث بین ‌طرفین یک‌ قرارداد به مرجع‌حل‌اختلاف ارجاع شود، مرجع‌رسیدگی‌کننده فقط درصورتی می‌تواند درچهارچوب «قواعد آمرۀ برتر» این تحریم‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کاربرد قاعده توقف رسیدگی در دادرسی‌های موازی بین‌المللی
کاربرد قاعده توقف رسیدگی در دادرسی‌های موازی بین‌المللی

عباس کشاورز مویدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

https://doi.org/10.22096/law.2023.559371.2071

چکیده
        امروزه با رشد تجارت و روابط فرامرزی اشخاص حقوق خصوصی، در بسیاری از روابط حقوقی عنصر خارجی وجود دارد. گسترش مبادلات و ارتباطات اشخاص در عرصۀ تجارت جهانی با وجود مزایای انکارناپذیری که ...  بیشتر