مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی پایان سرپرستی و فرزندخواندگی در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران
مطالعه تطبیقی پایان سرپرستی و فرزندخواندگی در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران

سیدعلی جواهری؛ نعمت‌اله الفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2022.559558.2073

چکیده
  به‌رغم وجود مقررات گسترده در زمینه فرزندخواندگی و سرپرستی در اکثر نظام‌های حقوقی معاصر، در پاره‌ای از موضوعات آنها، یا مقرره‌ای وجود ندارد و یا بسیار ناقص است و پاسخ‌گوی نیاز‌های امروز جامعه با توجه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
وضعیت حقوقی وکیل دوم در وکالت ثانویه: مطالعه تطبیقی
وضعیت حقوقی وکیل دوم در وکالت ثانویه: مطالعه تطبیقی

محمود کاظمی؛ زهرا زبرجد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.556120.2059

چکیده
  درفرضی که وکیل درراستای اعمال حق توکیل به دیگری وکالت میدهد، درخصوص وضعیت وکیل دوم و اینکه او وکیل موکل باشد یا وکیل وکیل اول، دوفرض قابل تصور است؛اگر مشخص باشد که منظور موکل انتخاب وکیل دیگر برای خود،یا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ضرورت سنجی جرم انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا
ضرورت سنجی جرم انگاری پدیده قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا

سیده آمنه حسینی؛ محمدرضا زندی؛ عباس تدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.553437.2043

چکیده
  قلدری‌‌مجازی هر گونه رفتار خشونت‌آمیز توام با سوء‌استفاده از قدرت در فضای‌مجازی است که اغلب به طور ناشناس و مکرر، موجبات آزار و اذیت و ارعاب بزه‌دیده را فراهم می‌آورد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تبیین قاعده لزوم تناسب تعقیب در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و انگلیس
تبیین قاعده لزوم تناسب تعقیب در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و انگلیس

محمود ولی زاده؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2022.546772.1997

چکیده
  لزوم تناسب تعقیب دعوای کیفری اصلی است کـه در پرتـو آن بـه دادستان اختیار داده میشود بابررسی دقیق وضـعیت فـردی بزهکـار و نفـع ‏عمومی در صورت مفید نبودن ، ازتعقیب آن صرفنظر کند. بعد ازاینکه پرونده ایجاد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شناسایی آسیبهای روانی قابل جبران در حقوق انگلستان و ایران
شناسایی آسیبهای روانی قابل جبران در حقوق انگلستان و ایران

سید حسین صفایی؛ اکبر ایمانپور؛ رضا دریائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2022.546135.1994

چکیده
  آسیب روانی عبارت است از هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنة چنین آسیب‌هایی می‌تواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقابله با آزار و خشونت بر زنان باردار در پرتو سیاست جنایی ایران و ایالات متحده آمریکا
مقابله با آزار و خشونت بر زنان باردار در پرتو سیاست جنایی ایران و ایالات متحده آمریکا

سید مصطفی مشکات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.545723.1991

چکیده
  اگرچه خشونت نسبت به زنان در هر شرایطی امکان تحقق دارد ولی از آن‌جا که زن‌ها در دوره بارداری از آسیب‌پذیری بالایی برخوردار هستند بیشتر نیز در معرض ابتلا به خشونت قرار می‌گیرند. در راستای مقابله با چنین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی قاعده نجات قرارداد در حقوق فرانسه و قاعده صحت در حقوق ایران
بررسی تطبیقی قاعده نجات قرارداد در حقوق فرانسه و قاعده صحت در حقوق ایران

سکینه اسدزاده؛ عباس کریمی؛ مختار نعم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.544544.1980

چکیده
  امروزه قواعد حاکم بر قراردادها و تعهدات با پیچیدگی‌های زیادی مواجه است. چه بسا قراردادی بعد از موجودیت، در معرض بی‌اعتباری قرار گیرد و از سوی دیگر، حفظ و نجات آن ارجحیت داشته باشد. روشی‌که امروزه برای‌ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضدرقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران
مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضدرقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران

حمید کبیری شاه آباد؛ سجاد کلانترزاده سعدآباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.543839.1977

چکیده
  توافق بین بنگاه‌های اقتصادی،در صورتی که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تأمین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند توافق عمودی محسوب که می تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی تلقی شود.در این ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا
از مصونیت پارلمانی تا نظارت بر رفتار نمایندگان: مقایسه تطبیقی مجلس ایران و پارلمان اروپا

سمانه رحمتی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.538230.1932

چکیده
  هدف پژوهش یافتن نقطه تعادل میان مصونیت پارلمانی و نظارت بر رفتار نمایندگان است. در حقوق پارلمانی، نمایندگان از یک طرف مصونیت دارند و از طرف دیگر پاسخ گو هستند؛ ایجاد تعادل میان مصونیت و نظارت پذیری، به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای: فرصت هاو چالش های حقوقی طرح قانونی «اصلاح قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره»
حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای: فرصت هاو چالش های حقوقی طرح قانونی «اصلاح قانون تشکیل سازمان روانشناسی و مشاوره»

سیداحسان رفیعی علوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.537729.1928

چکیده
  تحقیق پیش رو مطالعه در حقوق تطبیقی اشخاص حرفه ای را مدنظر قرار داده است و به جهت نوآوری و کارآمدی تحقیق کوشیده است تا اصول جدید حقوق اداری تطبیقی را در طرح اصلاح یکی از اشخاص حقوق اداری ایران بررسی نماید. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری در ایران و دیوان بین‌المللی کیفری
مطالعه تطبیقی مسئولیت انتظامی وکلای دادگستری در ایران و دیوان بین‌المللی کیفری

صادق سلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.536142.1924

چکیده
  وکلای دادگستری در تمامی نظامهای حقوقی بنا به حساسیت و اهمیت شغل خود تابع مقررات خاص انتظامی هستند. در حقوق ایران بیشتر مقررات قانونی قدمت نزدیک به 70 و حتی 85 ساله دارند. در دیوان بین‌المللی کیفری که نهاد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اصل صلاحیت بر صلاحیت در حقوق ایران و فرانسه
اصل صلاحیت بر صلاحیت در حقوق ایران و فرانسه

سحر کریمی؛ جواد شمسی؛ میلاد سلطانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.534348.1917

چکیده
  اصل صلاحیت بر صلاحیت به معنی توانایی داور در تشخیص صلاحیت خود است. این اصل برای حمایت از کارایی داوری به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات مطرح شده است. جایگاه واقعی این اصل زمانی است که در اعتبار یا دامنه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ارزیابی دلیل و ضابطه‌های اثبات در داوری‌های تجاری بین‌ المللی
ارزیابی دلیل و ضابطه‌های اثبات در داوری‌های تجاری بین‌ المللی

ابراهیم دلشاد معارف؛ رضا دلیر؛ عیسی امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.531944.1894

چکیده
  مقررات ملی و قواعد مدون درحوزه داوری‌های تجاری بین‌المللی بدون ورود به موضوع ضابطه‌ اثبات برای تعیین ارزش اثباتی دلایل و اثبات وقایع؛ اصل را بر آزادی دیوان‌ها قرار داده‌اند. رویه دیوان‌های داوری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سوء استفاده از «حق اقامه دعوا» و «حق شکایت از آراء» در حقوق فرانسه و ایران
سوء استفاده از «حق اقامه دعوا» و «حق شکایت از آراء» در حقوق فرانسه و ایران

محمد بافهم؛ عزیزالله فهیمی؛ مهدی حسن زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.528366.1877

چکیده
  دادخواهی و جلوه‌های آن یعنی، حق اقامه دعوا و حق شکایت از آراء، از مهمترین حقوقی است که به اشخاص، اعطا شده است؛ ممکن است این حقوق نیز، مورد سوء استفاده قرار گیرد؛ از این‌رو، بحث «سوء استفاده از حقِ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران
استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد در کامن‌لا،کنوانسیون وین 1980 و حقوق ایران

محمدصادق رمضانی ماهونکی؛ اعظم انصاری؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.141870.1822

چکیده
  به‌طور معمول یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. حال سئوال این است که آیا می‌توان در مسئولیت قراردادی به صرف انتفاع و علیرغم عدم وجود زیان، نقض‌کننده قرارداد را مسئول دانست ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آنها در حقوق ایران
بررسی اقسام حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و امکان پذیرش و اعمال آنها در حقوق ایران

فرشاد فارسانی؛ ربیعا اسکینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2023.139719.1808

چکیده
  کنوانسیون بیع بین المللی کالا در 5 ماده به حق حبس اشاره نموده است: ماده 58 در خصوص عوضین متقابل وامکان تاخیر در پرداخت ثمن پس از بازرسی کالا، مواد 85 و 86 در مورد هزینه نگهداری مبیع برای بایع در صورتیکه مشتری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اعمالِ قواعد موجد تحریمِ وضع شده توسطِ کشورِ ثالث: شروط «وجود رابطه نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم»
اعمالِ قواعد موجد تحریمِ وضع شده توسطِ کشورِ ثالث: شروط «وجود رابطه نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم»

عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

https://doi.org/10.22096/law.2022.131873.1726

چکیده
  هرگاه دعوایی ناشی‌ از تحریم‌های وضع‌شده توسط کشورثالث بین ‌طرفین یک‌ قرارداد به مرجع‌حل‌اختلاف ارجاع شود، مرجع‌رسیدگی‌کننده فقط درصورتی می‌تواند درچهارچوب «قواعد آمرۀ برتر» این تحریم‌ها ...  بیشتر