دعاوی به‌زیستن کودکان در حقوق آمریکا و انگلیس با نگاهی به امکان طرح این دعاوی در حقوق ایران
دعاوی به‌زیستن کودکان در حقوق آمریکا و انگلیس با نگاهی به امکان طرح این دعاوی در حقوق ایران

محدثه معینی فر

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 33-58

https://doi.org/10.22096/law.2022.102301.1405

چکیده
  تأکید بر برنامه کنترل جمعیت در انگلیس و آمریکا در دهه های گذشته و افزایش بکارگیری روشهای پیشگیری به همراه پیشرفت تکنولوژیهای کمک باروری و تشخیص پیش از تولد، سبب طرح نوعی از دعاوی در دادگاههای این دو کشور ...  بیشتر
تحلیل مفهوم و معیارهای توقف بانک ها در حقوق آمریکا و ایران
تحلیل مفهوم و معیارهای توقف بانک ها در حقوق آمریکا و ایران

محمد عیسائی تفرشی؛ خدیجه شیروانی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 59-82

https://doi.org/10.22096/law.2022.115408.1555

چکیده
  توقف در مفهوم حقوقی به این معنی است که مدیون در سررسید دین، صرف‌نظر از ارزش اموال و دارایی‌ها و مسئولیت‌هایش، قادر به پرداخت دیونش نباشد. در حقوق آمریکا، مقررات و معیارهای توقف بانک‌ها با مقررات توقف ...  بیشتر
مسئولیت شرکت مادر به واسطه کنترل شرکت فرعی فاقد سرمایه کافی در حقوق آلمان و ایران
مسئولیت شرکت مادر به واسطه کنترل شرکت فرعی فاقد سرمایه کافی در حقوق آلمان و ایران

فرشته احمدی نیا؛ رسول مظاهری کوهانستانی؛ منوچهر توسلی نائینی؛ علیرضا آرش پور

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22096/law.2022.113674.1517

چکیده
  چکیده: شرکت های گروهی پدیده ای نسبتاً جدید با آثار حقوقی و اقتصادی متعارض می باشند و در حقوق آلمان، مقررات ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. به دلیل روابط پیچیده و به هم تنیده درون گروهی، از یک سو اعضای ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی اثر قرارداد داوری بر صلاحیت دادگاه
مطالعه تطبیقی اثر قرارداد داوری بر صلاحیت دادگاه

حسین حمدی؛ مسعود البرزی ورکی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 131-152

https://doi.org/10.22096/law.2022.116432.1567

چکیده
  قرارداد داوری به داور برای حل اختلاف اعطای اختیار می کند، ولی صلاحیت دادگاه را از بین نمی برد. بنابراین، اگر دعوایی که در محدوده قرارداد داوری قرار می گیرد، در دادگاه اقامه شود، مورد رسیدگی قرار خواهد ...  بیشتر
آثار ورشکستگی شرکت های اصلی بر وضعیت حقوقی شرکت های تابعه در شرکت های چند ملیتی و نحوه تصفیه آن (مطالعه تطبیقی با آنسیترال)
آثار ورشکستگی شرکت های اصلی بر وضعیت حقوقی شرکت های تابعه در شرکت های چند ملیتی و نحوه تصفیه آن (مطالعه تطبیقی با آنسیترال)

شیرین ملک محمدی؛ ربیعا اسکینی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 169-192

https://doi.org/10.22096/law.2022.121394.1631

چکیده
  توسعه روابط تجاری فرامرزی اهمیت تغییر نگرش به مساله ورشکستگی شرکتهای چند ملیتی را دوچندان می‌نماید، سؤالاتی نظیر تاثیر ورشکستگی شرکت‌های تجاری مادر بر شرکت‌های تحت پوشش یا تملک آنها و بالعکس از مهم‌ترین ...  بیشتر
کارکرد و ضمانت‌ اجرای اِعراض متهم از حق سکوت در حقوق‌ کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده
کارکرد و ضمانت‌ اجرای اِعراض متهم از حق سکوت در حقوق‌ کیفری و رویه قضایی ایران و ایالات متحده

جواد صالحی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 193-210

https://doi.org/10.22096/law.2022.135160.1735

چکیده
  حق سکوت و لزوم اعلام این حق از سوی پلیس به ‌متهم در حقوق ‌کیفری ایران واجد کارکرد و ضمانت ‌‌اجراء است. لیکن اعراض از حق سکوت، کارکرد و ضمانت ‌‌اجراء آن در حقوق‌ کیفری ایران مسکوت است. این وضعیت در حقوق ...  بیشتر
بررسی تطبیقی نزاکت و رفتار متقابل در شناسایی احکام خارجی
بررسی تطبیقی نزاکت و رفتار متقابل در شناسایی احکام خارجی

رضا مقصودی پاشاکی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 211-232

https://doi.org/10.22096/law.2022.135555.1742

چکیده
  چکیده:تداخل منافع اشخاص خصوصی و حق حاکمیت دولت‌ها در صحنه روابط بین‌المللی باعث شده است که شناسایی آراء دادگاه-های خارجی به دکترین‌های متعدد راجع به روابط بین‌الملل از قبیل نزاکت و رفتار متقابل متکی ...  بیشتر
حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان خیابانی در ایران و سه کشور الجزایر، لبنان و تونس
حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان خیابانی در ایران و سه کشور الجزایر، لبنان و تونس

هادی رستمی؛ حسن باوی؛ علی مولابیگی

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 233-252

https://doi.org/10.22096/law.2022.136793.1762

چکیده
  کودکان به دلیل شرایط خاص جسمی و روحی که دارند، طعمه آسانی برای انواع سوءاستفاده‌ها هستند. در این میان، کودکان خیابانی به دلیل شرایط مخاطره‌آمیز پیرامونی در معرض خطر بزه‌دیدگی و بزهکاری بیشتری قرار ...  بیشتر
شهادت کذب در نظام‌های کیفری ایران، انگلستان و وِیلز
شهادت کذب در نظام‌های کیفری ایران، انگلستان و وِیلز

امیر اعتمادی؛ مهران زالی‌پور مداب

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 253-278

https://doi.org/10.22096/law.2022.140181.1812

چکیده
  ادای گواهی، نقشی مهم در اثبات جرائم در نظام‌های کیفری مختلف ایفا می‌کند؛ ولی اعتبار این دلیل اثبات نزد مراجع قضایی بستگی به میزان پایبندی اعضای جوامع به اصول دینی/اخلاقی، به‌ویژه راست‌گویی دارد. براین‌اساس، ...  بیشتر