بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی
بررسی تطبیقی امر آمر قانونی در ترازوی قابلیت سرزنش اخلاقی

کامران محمودیان اصفهانی؛ محمد علی اردبیلی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 157-178

https://doi.org/10.22096/law.2019.99294.1366

چکیده
  مقاله حاضر ماهیت امر آمر قانونی را از منظر مبانی حقوقی و فراحقوقی (قابلیت سرزنش) واکاوی و بدین بحث می‌پردازد که امر آمر قانونی در ساحت حقوقی بنابر یک تفسیر غایت گرایانه و اخلاقی جرم تلقی نمی‌گردد و ...  بیشتر
جرم‌انگاری ظلم به حیوانات (مطالعة تطبیقی)
جرم‌انگاری ظلم به حیوانات (مطالعة تطبیقی)

جواد یزدیان جعفری

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 176-191

https://doi.org/10.22096/law.2017.27930

چکیده
  ظلم به حیوانات از جرایم شناخته شده در حوزه‌های قضایی کشورهای مختلف است. اما متأسفانه مقررات کیفری ایران از این جهت بسیار ناقص بوده و به جز مقررات معدودی مستند عام در این خصوص ندارد. در این مقاله با برررسی ...  بیشتر
تأملی بر نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در دعاوی کیفری زیست محیطی
تأملی بر نقش و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در دعاوی کیفری زیست محیطی

محمدحسین رمضانی قوام‌آبادی

دوره 0، شماره 14 ، تیر 1387، ، صفحه 91-110

چکیده
  توسعه صنعتی در جهان، طبیعت را دگرگون ساخته و صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست بشری وارد کرده است. نظر به وضعیت خاص محیط زیست باید تدابیر مؤثری اتخاذ کرد. رویکرد کیفری یکی از این تدابیر  است. با این حال ...  بیشتر