حقوق کار سالمندان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی
حقوق کار سالمندان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

سید احمد حبیب نژاد؛ محمدصالح تسخیری

دوره 5، شماره 1 ، مرداد 1397، ، صفحه 91-112

https://doi.org/10.22096/law.2018.31926

چکیده
  براساس پیش‌بینی‌های جمعیتی، ایران در سه دهة آینده با قشر عظیمی از جمعیت سالخورده روبه‌رو خواهد شد؛ در نتیجه آمادگی پیشینی برای مواجهه با مشکلات ناشی از این موضوع، نیازمند توجه کافی و شایسته است. در همین ...  بیشتر