نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق
نقش اخلاق در قانون از منظر فلسفه فقه و فلسفه حقوق

ابوالقاسم فنائی؛ داود نوجوان

دوره 6، شماره 2 ، بهمن 1398، ، صفحه 267-305

https://doi.org/10.22096/law.2020.40432

چکیده
  مقالة حاضر درصدد معرفی و مقایسه دیدگاه برخی از متفکران مسلمان در فلسفة فقه در باب «رابطة اخلاق و شریعت» با دیدگاه برخی از متفکران غربی در فلسفة حقوق در باب «رابطة اخلاق و قانون» است. در باب ...  بیشتر
بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا
بررسی مبانی نظارت قضایی بر اعمال دستگاه‌های اداری و ارزیابی الگوهای نظارتی در نظام‌های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا

وحید آرایی؛ حمیدرضا ملک محمدی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 155-176

چکیده
  وجود نظام کامل و دقیق برای نظارت و کنترل یکی از ارکان مهم و حیاتی در یک مدیریت سالم و کارآمد است. یکی از مهم‌ترین اقسام نظارت، نظارت قضایی بر اَعمال دستگاه‌های اداری است که بر مبنای حاکمیت قانون، تکلیف ...  بیشتر
رابطة دانش‌های گوناگونِ زبانی و قانون
رابطة دانش‌های گوناگونِ زبانی و قانون

عباسعلی کدخدایی؛ مهدی سالاری نسب

دوره 0، شماره 20 ، تیر 1390، ، صفحه 3-20

چکیده
  قانون معمولاً پس از تصویب است که محل نظر و مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما قانون یک پیشینة ذهنی نیز دارد، که معمولاً پس از تصویب، اغلب برای دریافت نیت قانون‌گذار و ارائة تفسیر صحیح در پی آن می‌گردند. معنای ...  بیشتر
توجیه و انکار مفهوم «حق» تأمّلی بر تضاد یا تعامل واقعیت و ارزش در نظام حقوقی
توجیه و انکار مفهوم «حق» تأمّلی بر تضاد یا تعامل واقعیت و ارزش در نظام حقوقی

مهدی شهابی

دوره 0، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 43-60

چکیده
  این پژوهش به دنبال آن است تا جایگاه و نقش «حق» را در نظام حقوقی و در رابطة با نظام حقوقی تبیین کند. آیا «حق» فراتر از نظام حقوقی است یا تنها در نظام حقوقی معنا می‌یابد و ارزش و توجیه خود را از ...  بیشتر
تحلیل فرآیند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی
تحلیل فرآیند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی

علی نجفی توانا

دوره 0، شماره 13 ، دی 1386، ، صفحه 143-166

چکیده
  در قوانین بعد از انقلاب، گاه مقرراتی تصویب شده که حتی با مصوبات چند سال قبل از خود نیز به کلی مغایر است. تأسیس مصرحه در ماده 268 قانون مجازات اسلامی سال 1370 از جمله ضوابطی است که در جهت عکس پیام نهاد سلف خود، ...  بیشتر
حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى
حاکمیت قانون در اندیشه‏ هاى سیاسى و حقوقى

محمد حسین زارعی

دوره 0، شماره 1 ، مرداد 1380، ، صفحه 51-68

چکیده
  نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى مى‏پردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مى‏کنند. ...  بیشتر