تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه
تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه

علیرضا فصیحی زاده؛ اعظم حیدری

دوره 4، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 153-172

https://doi.org/10.22096/law.2018.30734

چکیده
  ملکیت و حق از جملة مهمترین آثار اعمال و وقایع حقوقی است. نسبت و رابطة بین ملکیت و حق از مباحث مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است. از طرف دیگر نظام‌های حقوقی نیز در این باره دیدگاه‌های متفاوتی دارند. تحلیل ...  بیشتر
تعهد دولت ها به ارائه و پذیرش کمک های بشر دوستانه
تعهد دولت ها به ارائه و پذیرش کمک های بشر دوستانه

ناصر قربان‌نیا

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1393، ، صفحه 21-44

چکیده
  انسان‌ها نه تنها حق دارند بلکه مکلفند به انسان‌های نیازمند در هر جای دنیا کمک کنند. در زمان بروز فجایع انسانی ناشی از جنگ یا حوادث طبیعی، هر انسانی تعهد اخلاقی دارد به کمک انسان‌های نیازمند بشتابد. حوادث ...  بیشتر
توجیه و انکار مفهوم «حق» تأمّلی بر تضاد یا تعامل واقعیت و ارزش در نظام حقوقی
توجیه و انکار مفهوم «حق» تأمّلی بر تضاد یا تعامل واقعیت و ارزش در نظام حقوقی

مهدی شهابی

دوره 0، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 43-60

چکیده
  این پژوهش به دنبال آن است تا جایگاه و نقش «حق» را در نظام حقوقی و در رابطة با نظام حقوقی تبیین کند. آیا «حق» فراتر از نظام حقوقی است یا تنها در نظام حقوقی معنا می‌یابد و ارزش و توجیه خود را از ...  بیشتر
جلوه‌های حمایت از حیات کودکان
جلوه‌های حمایت از حیات کودکان

ناصر قربان‌نیا

دوره 0، شماره 17 ، دی 1388، ، صفحه 91-110

چکیده
  حق حیات، بنیادی‌ترین حق هر انسانی است که در پاره‌ای از اسناد مهم حقوق بشر از آن یاد شده است. گرچه در ادبیات اسلامی واژه‌ «حق حیات» به چشم نمی‌خورد؛ به خوبی می‌توان از حرمت شدید آدمکشی، شناسایی ...  بیشتر
چارچوب هنجاری نظام بین‌الملل حقوق بشر و بشردوستانه
چارچوب هنجاری نظام بین‌الملل حقوق بشر و بشردوستانه

جمشید ممتاز؛ ناصر قربان‌نیا

دوره 0، شماره 10 ، شهریور 1385، ، صفحه 3-18

چکیده
  یکی از پرسش­های مطرح در حوزه مباحث حقوق بشر و بشردوستانه این است که آیا این دو نظام به نحو مشابهی خالق یا بیانگر حق برای اشخاص انسانی هستند یا نه؟ چنین ادعا شده است که حقوق بشردوستانه، بر خلاف حقوق بشر، ...  بیشتر
قلمرو حق‏ ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولى در قبال مطلق گرائى
قلمرو حق‏ ها در حقوق بشر معاصر: جهان شمولى در قبال مطلق گرائى

سیدمحمدقارى سیدفاطمى

دوره 0، شماره 3 ، بهمن 1381، ، صفحه 5-20

چکیده
  در این مقاله نگارنده ضمن برشمردن فهرستى از حقوق و آزادیهاى بنیادین انسانى، از جهان شمولى این حق‏ها در برابر ایده مطلق گرائى دفاع کرده است. تفکیک بین دو ایده جهان شمولى و مطلق گرائى و دفاع از ایده جهان ...  بیشتر
حق چون برگ برنده
حق چون برگ برنده

رونالد دورکین؛ محمد راسخ

دوره 0، شماره 2 ، خرداد 1381، ، صفحه 53-76

چکیده
    بهترین معناى حق این است که آن را برگى برنده در برابر دلایل موجهه تصمیمات سیاسى بگیریم که به دنبال منافع جامعه بطور کلى مى‏باشند . این مقاله در پى ارائه چنین تحلیل و نظریه‏اى از حق است . یعنى ارائه ...  بیشتر