مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات
مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات

باقر انصاری

دوره 0، شماره 12 ، تیر 1386، ، صفحه 137-158

چکیده
  در سال‌های اخیر، به ویژه پس از تقدیم «لایحة آزادی اطلاعات» به مجلس شورای اسلامی، بحث از آزادی اطلاعات در مجامع حقوقی کشور اهمیت خاصی پیدا کرده است. باوجود این، مباحثی که در این خصوص صورت گرفته بیشتر ...  بیشتر