مطالعه تطبیقی زمان انتقال مالکیت در قرارداد سفارش ساخت (استصناع)
مطالعه تطبیقی زمان انتقال مالکیت در قرارداد سفارش ساخت (استصناع)

سید علی علوی قزوینی؛ عبدالله شفایی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 89-110

چکیده
  قرارداد استصناع، امروز گسترش بسیار یافته است و تحقیقات بسیاری هم در مورد آن سامان یافته است. پس از تعیین ماهیت قرارداد استصناع، تعیین زمان انتقال مالکیت کالا به سفارش‌دهنده، مهم‌ترین مسئله در عقد استصناع ...  بیشتر
حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران
حکم معامله فضولی و مبنای آن در حقوق انگلیس، فرانسه، آلمان و ایران

محمد حسن صادقی مقدم؛ رضا شکوهی زاده

دوره 0، شماره 21 ، دی 1390، ، صفحه 25-44

چکیده
  حکم معامله فضولی، از جمله احکامی است که در حقوق ایران، متفاوت از حقوق کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان است. معاملات فضولی در حقوق ایران همواره محکوم به عدم نفوذ است، اما حکم این معاملات در حقوق سه کشور فوق، ...  بیشتر